Standpunt HHV

4

HOLTEN – Na de recente publicaties in de diverse media, waarin zelfs derden, zonder ruggespraak te houden met het bestuur, de mening van de handelsvereniging te moeten verkondigen en daarbij ongefundeerd het standpunt van de HHV proberen weer te geven, wil het bestuur van de Holtense Handelsvereniging gaarne zelf haar standpunt weergeven en toelichten.

Het door de HHV ingenomen standpunt met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen in het centrum is tot stand gekomen in april 2005. Wij hebben als Holtense Handelsvereniging zitting gehad in de destijds ingestelde klankbordgroep ?Structuurvisie Kom Holten ?. Tijdens de afronding van deze Structuurvisie hebben wij daar een reactie gegeven welke is opgenomen in het afgeronde en door de gemeenteraad aangenomen rapport van bureau SAB.

Voor de goede orde willen wij nogmaals ons destijds ingenomen standpunt weergeven: (zie lees verder)

Holten, 15 april 2005
Alle leden van de klankbordgroep onderschrijven de relatie die het centrum van Holten moet hebben c.q. krijgen met het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.

Naar onze mening bevatten beide gepresenteerde varianten, die als het ware twee uitersten van mogelijke ontwikkelingsrichtingen representeren, interessante elementen.

Zo spreekt de dynamiek uit ontwikkelingsrichting I ?Een kruis van Wegen? ons zeer aan, maar ook het voor toeristen en recreanten herkenbare en als verblijfsruimte interessante centrum van Holten in ontwikkelingsrichting II, ?Een Hart voor Holten?.

Naar de mening van de klankbordgroep zouden de aansprekende elementen uit beide scenario?s op een goede manier met elkaar moeten worden gecombineerd, waarbij de huidige winkelfunctie van het dorpscentrum behouden blijft en ruimte wordt geboden voor de gewenste nieuwe ontwikkelingen.

Tegelijkertijd zullen in de definitieve structuurvisie de ontwikkelingen van de kom Holten in lijn moeten worden gebracht met gemeentelijke plannen zoals het Verkeersstructuurplan, of meer specifiek de daarin verwoorde en door de gemeenteraad onderschreven doelstelling om het centrum van Holten verkeersluw te maken.

Het combineren van de elementen dynamiek, aantrekkelijk en herkenbaar centrum en een eventuele verkeerstechnische ?knip? in de Dorpsstraat leidt naar onze mening tot een breed gedragen structuurvisie, die tegelijkertijd aanknopingpunten biedt voor de door de plaatselijke ondernemers gewenste haalbare en snel te realiseren uitvoeringsplannen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ge?nformeerd,
Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de Klankbordgroep Structuurvisie Holten,

Jan-Herman ten Velde,
Voorzitter Holtense Handels Vereniging
Martin  Leferink- Holtense Handels Vereniging
Bert Wansink- Holtense Handels Vereniging
Jos Kamphuis ? Koninklijke Horeca Nederland
Cor Schagen ? Recreatie via overlegplatform recreatie en toerisme
Jan Nikkels ? VVV
Madelene ter Laak ? Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
 
Als aanvulling op dit ingenomen standpunt is de opmerking geplaatst en verzonden dat een (eventuele)  knip ter hoogte van de Smidsbelt pas gerealiseerd mag worden nadat zowel het Wansink trac? en het Zilverzandtrace zijn gerealiseerd en nadat de definitieve herinrichting van het centrum gestalte heeft gekregen. 

De HHV realiseert zich terdege dat de verkeersdruk en de toekomstige ontwikkelingen op de Stationsweg voor problemen kunnen zorgen, vandaar dat zij altijd heeft aangedrongen op een betere oplossing voor dit traject, waarbij de variant van de verlengde Waagweg ook een goede oplossing kan zijn.

Volgens de HHV wordt het nu hoog tijd om de al genomen raadsbesluiten ( Wansinktrace en Zilverzandtrace) daadwerkelijk uit voeren zodat we met ons allen kunnen gaan beginnen met het herinrichten aantrekkelijker maken van het centrum, waar zowel de toerist als de Holtenaar haar dagelijkse boodschappen en inkopen kan doen.

Na ruim 30 jaar touwtrekken wordt het tijd om aan de slag te gaan, in plaats van opnieuw onderzoeken en enqu?tes uit te voeren, daar zijn we immers al 30 jaar mee bezig geweest zonder enige vooruitgang. 

De Holtense bevolking en ondernemers hebben daar recht op!

Namens het bestuur van de HHV
Jan Herman ten Velde
Voorzitter

reacties: [email protected]

4 Reacties
 1. JoJo zegt

  Wie heeft er 30 jaar touwgetrokken ??

  De Holtense middenstanders in een onderlinge wedstrijd.
  Zij hebben de competitie op regionaal niveau angstvallig vermeden.
  Wel de schuld bij de gemeente gelegd dat hun speelterrein onvoldoende was.

 2. JoJo zegt

  Wie heeft er 30 jaar touwgetrokken ??

  De Holtense middenstanders in een onderlinge wedstrijd.
  Zij hebben de competitie op regionaal niveau angstvallig vermeden.
  Wel de schuld bij de gemeente gelegd dat hun speelterrein onvoldoende was.

 3. @win zegt

  30 jaar touwtrekken staat gelijk aan 30 jaar niets doen. Typische Hollandse bureaucratie.

  Al jaren roept men dat men allerlei plannen heeft in het centrum maar vervolgens gebeurt er bijna niets.
  Als jullie een gezellig centrum willen hebben hadden jullie daar allang mee moeten starten en niet afwachten totdat over 2 jaar die tracés klaar zijn, maar niet het probleem oplossen.

  Straks zien we wel welk standpunt de Holtense bevolking inneemt.

 4. @win zegt

  30 jaar touwtrekken staat gelijk aan 30 jaar niets doen. Typische Hollandse bureaucratie.

  Al jaren roept men dat men allerlei plannen heeft in het centrum maar vervolgens gebeurt er bijna niets.
  Als jullie een gezellig centrum willen hebben hadden jullie daar allang mee moeten starten en niet afwachten totdat over 2 jaar die tracés klaar zijn, maar niet het probleem oplossen.

  Straks zien we wel welk standpunt de Holtense bevolking inneemt.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.