Schorsing in zicht Zilverzandtrace

2

HOLTEN / ZWOLLE – Zitting over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Overijssel van het bestemmingsplan ‘Zilverzandtracé’ van de gemeente Rijssen-Holten.

Het plan maakt de aanleg van een ontsluitingsweg ten oosten van de kern Holten mogelijk. Een aantal omwonenden komt in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij betwijfelen de noodzaak van de aanleg van de weg en vinden dat het plan niet strookt met het gemeentelijke verkeersstructuurplan.

In afwachting van de behandeling van het beroep verzoeken zij de Raad van State de goedkeuring van het plan te schorsen. De zitting gaat verder over de hogere geluidswaarden die het gemeentebestuur van Rijssen Holten heeft vastgesteld voor een aantal woningen langs het Zilverzandtracé. De eigenaren van één van de woningen zijn het niet mee eens met de waarden voor hun woning en komen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij vinden dat het gemeentebestuur een verbetering van de geluidssituatie elders in de gemeente niet had mogen compenseren met een verslechtering van de geluidssituatie langs het Zilverzandtracé. In afwachting van de behandeling van het beroep verzoeken zij de Raad van State het besluit te schorsen (zaaknummers 200901695/2 en 200902219/2)

2 Reacties
  1. Loffy zegt

    Volgens de kop van dit artikel is een schorsing ‘in zicht’. Dat blijkt vervolgens nergens uit de inhoud van het artikel. Het lijkt hier een beetje op knip-en plakwerk door de redactie uit materiaal van de eisende partij.

  2. Loffy zegt

    Volgens de kop van dit artikel is een schorsing ‘in zicht’. Dat blijkt vervolgens nergens uit de inhoud van het artikel. Het lijkt hier een beetje op knip-en plakwerk door de redactie uit materiaal van de eisende partij.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.