voor Holten, door Holten

Samenwerking Horeca bekrachtigd

0

HOLTEN – Ondernemers horeca herijken afspraken om uitgaan zo veilig mogelijk te maken

De bestaande convenanten die met de horeca zijn gemaakt, zijn onder de loep genomen. In de herijkte convenanten is een aantal aandachtspunten opgenomen. Op 27 maart 2013 hebben ook de horeca en de gemeente deze convenanten ondertekend.

Horeca Nederland, politie, openbaar ministerie en gemeente Rijssen-Holten hebben de uit 2002 en 2009 daterende convenanten met elkaar besproken. De daarin genoemde punten zijn nog altijd van belang, alle partijen realiseren zich dat ieder bij de veiligheid een belangrijke rol speelt.

De afspraken zijn al enige jaren geleden vastgelegd en ondertekend. Met discotheek Lucky werd in 2002 een convenant bekrachtigd, met de horeca in 2009. Tijd voor een evaluatie, vonden alle partijen. Dat is nu gebeurd.

Uit de gesprekken met alle partijen zijn wensen naar voren gekomen die het uitgaan ten goede komen. Dat zijn de volgende 4 punten:

    Zo spoedig mogelijke werkwijze Openbaar Ministerie:

Deze werkwijze houdt in dat het OM werkt aan een snelle afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Veel voorkomende criminaliteit  wordt daarmee op een snelle, slimme, selectieve, simpele en samenlevingsgerichte wijze aangepakt.

    Ingrijpen bij ongewenste personen uit het uitgaansgebied:

De burgemeester en de officier van justitie krijgen de mogelijkheid en bevoegdheid tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van ernstige overlast of ernstig belastend gedrag in het uitgaansgebied. Met deze wet hebben de burgemeester en de officier van justitie extra mogelijkheden/bevoegdheden om in te grijpen bij herhaalde (ernstige) overlast in het publieke domein, in dit geval het uitgaansgebied (langdurig gebieds- groepsverbod en gedragsaanwijzing). Deze maatregel komt uit de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (voetbalwet).

    Toegang weigeren aan horecabezoeker die zich aan ernstige overlast of geweld schuldig maakt (collectieve horeca ontzegging).

Een horecabezoeker  die zich schuldig maakt aan ernstige overlast en geweld (in een horecagelegenheid) wordt  de toegang bij alle aangesloten horecagelegenheden in Rijssen en Holten voor een bepaalde periode ontzegd. Ook wordt deze bezoeker door de horecaondernemer in een registratiesysteem vastgelegd. Doel is een beter beeld te krijgen van overlast- en geweldsplegers om zodoende in samenhang met de zgn. voetbalwet, gepaste maatregelen te treffen.

    Aangifte, melding en dossiervorming van strafbare feiten.

Deze maatregel  houdt in dat de horecaondernemer de politie onmiddellijk in kennis stelt bij het constateren van strafbare feiten.

Met deze nieuwe afspraken en de bekrachtiging daarvan in de ondertekening van de convenanten leggen partijen zich gezamenlijk vast voor de komende jaren verantwoording te dragen voor het bieden van een kwalitatief goede en veilige uitgaansomgeving.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link