voor Holten, door Holten

Samen sterk voor veiligheid

0
Foto: H. Theijn

HOLTEN – Vandaag bezoekt de burgemeester samen met onder meer politie, brandweer en de Holtense Handelsvereniging, de winkeliers in Holten. Zij reiken startpakketten uit aan de ondernemers in Holten en vragen hen mee te doen met het keurmerk Veilig Ondernemen. Het eerste pakket reikt de burgemeester om 13.30 uur uit aan het bestuur van de Holtense Handelsvereniging. Plaats van handeling in Holten is het Albert Heijn filiaal.

In de tweede helft van 2008 heeft de gemeente samen met het bestuur van de Holtense Handelsvereniging de politie, de brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) de eerste stappen gezet voor een veiliger en prettiger winkelklimaat in Holten.

Zo hebben genoemde partijen uitgesproken de veiligheid in het winkelcentrum verder vorm te willen geven wanneer meer dan 60% van de winkeliers zich via een startpakket aanmeldt voor dit keurmerk. Uiteindelijk moet dit leiden tot het certificeren van het winkelgebied van Holten als ‘Veilig winkelgebied’. Het pakket is voor winkeliers gratis. De Rabobank in Holten stelt 50 pakketten van 30 euro gratis beschikbaar aan alle winkeliers.

Wie kunnen er meedoen?
Alle winkeliers in Holten, dus alle leden van de Holtense Handelsvereniging maar ook winkeliers die geen lid zijn van deze vereniging.

Wat betekent het meedoen?
Voor de winkeliers:

 • zij geven aan dat ze binnen 1,5 jaar in de winkel kijken naar de arbo veiligheidseisen
 • aanwijzen van een van de medewerkers als preventiemedewerker
 • kijken naar mogelijke verbeteringen wat betreft diefstal en veiligheid
 • kijken naar veiligheidsmaatregelen nodig, bekijkt u dan het startpakket voor mogelijke korting
 • winkeliers houden elkaar op de hoogte bij calamiteiten aangifte doen van strafbare feiten
 • via de website bekijken aan welke personen een winkelverbod in onze gemeente, maar ook elders in Twente is gegeven.
 • zij krijgen een keurmerk op de voorruit van de winkel dat aangeeft dat ze veiligheid serieus nemen.

Wanneer meer dan 60% van de winkeliers zich aanmeldt hebben gemeente, politie, brandweer en de Holtense Handelsvereniging het voornemen uitgesproken een samenwerkingsovereenkomst (convenant) op te stellen en te ondertekenen waarbij ze aangegeven dat zij de veiligheid zeer belangrijk vinden. Zo hebben partijen uitgesproken samen met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een werkplan op te stellen waarin zij aangeven welke inspanningen zij de komende jaren willen doen voor een veilig winkelen in Holten.

In grote lijnen houdt dit werkplan voor genoemde partijen het volgende in:

 • de gemeente vervult de regierol van het project en draagt zorg voor een structureel overleg tussen deelnemende partijen. Verder beziet de gemeente binnen het werkplan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (verlichting en (zwerf)afval). Daarnaast organiseert en bekostigd de gemeente voor enthousiaste winkeliers trainingen waarin zij leren hoe om te gaan met agressieve klanten en winkeldiefstal. Verder stelt de gemeente voor deelnemende winkeliers een telefoonlijn open voor eventuele klachten of opmerkingen.
 • de politie maakt met winkeliers afspraken over de aangifte en meldingsbereidheid van winkeliers. Verder maakt politie met winkeliers afspraken hoe in de praktijk te handelen bij winkeldiefstal en hoe de pakkans van daders te vergroten (stimuleren van aangiftebereidheid, winkeltelefoon en toepassing collectief winkelverbod) Verder maakt de politie afspraken over toezicht in de openbare ruimte.
 • van brandweer krijgen winkeliers brandveiligheid tips aangereikt en kunnen zij kosteloos en op vrijwillige basis gebruik maken van een brandveiligheidinspectie (bijv. vluchtroutes, juiste blusmiddelen en een goed ontruimingsplan).
 • de Holtense Handelsverening is voor haar deelnemende leden aanspreekpunt in de gesprekken met gemeente, politie en brandweer. Zij stimuleert haar leden tot de noodzaak van aangifte en het melden van verdachte zaken en verzorgt het de communicatie richting de achterban middels een KVO nieuwsbrief en via haar website.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link