Rijssen-Holten WERKT een dynamisch plan voor nu en in de toekomst

HOLTEN – We zijn trots op onze gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een gemeente die overal bekend is door het arbeidsethos en ondernemersklimaat. Dit willen we graag houden en versterken, daarom dit project Rijssen-Holten WERKT!.

Als vervolg op het Deltaplan stelt de gemeenteraad voor de komende 3 jaar een extra budget voor Rijssen-Holten WERKT! beschikbaar van ruim € 1,3 miljoen voor projecten waarbij de focus ligt op het creëren van werkgelegenheid. De groei en bloei van onze gemeente in al haar facetten krijgt via dit plan een stevige impuls.

Door de unieke ligging van onze gemeente (aan de A1, op de scheidslijn van Twente, Salland en de Achterhoek en op een steenworp afstand van Duitsland) biedt het voor Rijssen-Holten voldoende kansen om dit verder uit te bouwen. Als vierde economie van Twente en met een omvang en diversiteit van bedrijven en ondernemingen die onze gemeente rijk is, gaan we gezamenlijk uitvoering geven aan diverse projecten. Dit doen we samen met diverse partners uit het onderwijs, detailhandel, recreatie & toerisme en het bedrijfsleven.

Voorzitter van Bouwgilde en directeur van Ter Steege Bouw, Arjan van ’t Hul: “Het is mooi dat de gemeente Rijssen-Holten de ondersteuning geeft, om in te spelen op een veranderende arbeidsmarkt. Dit vraagt om nieuw uitdagend onderwijs op alle niveaus, maar ook om bijscholing bij de huidige medewerkers in de diverse bedrijven en organisaties”.

Erik Huzen namens de Holtense Ondernemersvereniging benadrukt: “Door gezamenlijk op te trekken wordt Rijssen-Holten economisch en toeristisch gezien een nog aantrekkelijker trekpleister. En door goed in te spelen op het unieke landschap, de goede bereikbaarheid en de  uitstekende sport- en recreatiemogelijkheden kunnen we er samen nog meer uithalen”.

Het versterken van de lokale economie en de lokale arbeidsparticipatie blijven de komende jaren belangrijke maatschappelijke opgaven. Op 9 juni 2016 vond een leerzame en informatieve  bijeenkomst plaats waarbij diverse partners en leden van de gemeenteraad het plan met elkaar deelden.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld een stimuleringsregeling voor jonge ondernemers/start ups, het opzetten van een kennis-/innovatieplatform voor ondernemers, een stimuleringsregeling om leegstand in de winkelcentra te voorkomen en het realiseren van het huis van de Wielersport in Holten. Zo een kleine greep uit de diverse projectvoorstellen. Meer informatie is te vinden op de website http://www.rijssen-holten.nl/rijssenholtenwerkt.

Wethouder Bert Tijhof benadrukt: ”Rijssen-Holten WERKT! is een dynamisch plan, waarbij de gemeente een faciliterende rol vervuld. Ook kunnen ontwikkelingen en gewijzigde inzichten ervoor zorgen dat het plan wordt aangepast. Dit doen we samen met ondernemers en organisaties die we voortdurend  blijven vragen om denkkracht om tot een goede inzet van de middelen te komen”.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer