Resultaten veiligheidsmonitor

0

HOLTEN – Resultaten Veiligheidsmonitor bekend, inwoners van Rijssen-Holten over het algemeen tevreden

Eind vorig jaar is een groot veiligheidsonderzoek in gemeenten in Twente gehouden. De resultaten daarvan zijn deze zomer bekend geworden. Volgens het onderzoek kan Rijssen-Holten zich een veilige gemeente noemen. Zo gaf  83% van de ondervraagden aan zich  in het algemeen veilig te voelen.  In de buurten ligt dit percentage op 89%. Voor Twente liggen deze percentages lager (respectievelijk 76% en 82%).  Ook de woonomgeving in Rijssen-Holten wordt met een 7,7 hoger gewaardeerd dan het gemiddelde van de Twentse gemeenten.

Eind 2011 is een groot onderzoek in alle Twentse gemeenten gehouden. De uitslagen daarvan zijn nu bekend. Gemeenten hebben aan hun inwoners dezelfde vragen gesteld.

Aandachtspunten die uit het onderzoek in Rijssen-Holten komen, zijn sociale overlast en de overlast door bedreigingen. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat te hard rijden het belangrijkste  buurtprobleem is en dat plekken gemeden worden waar veel jongeren verblijven. Overigens is dit laatste in Rijssen-Holten minder aan de orde dan het gemiddelde in andere gemeenten in Twente. Respectloos gedrag ervaren inwoners eveneens minder dan gemiddeld in Twente.

Aan de hand van zes stellingen is gevraagd een mening te geven wat de gemeente doet aan leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Op alle stellingen scoort Rijssen-Holten aanzienlijk beter dan het gemiddelde in Twente. De inwoners zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast in de buurt (58% is tevreden) en minder dat de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt (41% is tevreden).

Over het functioneren en de beschikbaarheid  van politie zijn de inwoners van Rijssen-Holten over het algemeen even tevreden als gemiddeld in Twente het geval is. Op het gebied van communicatie scoort de politie in Rijssen-Holten beter dan in Twente, terwijl men over de rol als “crimefighter” minder tevreden is dan in Twente.

Burgemeester Arco Hofland: “De resultaten zijn voor ons een goed signaal. Het doet me zeker wat als ik zie dat we elkaar in onze gemeente over het algemeen met respect behandelen. Dat is voor iedereen belangrijk, maar zeker ook als voorbeeldfunctie voor de jeugd. De problemen die nu aan de orde komen zijn ook onderwerp geweest bij de wijkavonden. We gaan kijken hoe we die samen met onder meer de inwoners, goed kunnen aanpakken. Want onze wijken en onzer centra moeten ook de komende jaren voor alle inwoners en bezoekers veilig en toegankelijk blijven.”

Inwoners kregen veel vragen te beantwoorden. Burgemeester Arco Hofland: “Er werden heel wat vragen aan de inwoners gesteld. Meedoen was uiteraard vrijwillig. Ik heb er waardering voor dat inwoners de vragenlijst die toch omvangrijk was, hebben beantwoord. Des te meer ben ik blij met de 1200 reacties (respons 47%) die we hebben gekregen. Door dit grote aantal hebben we een goed beeld van wat inwoners vinden van de veiligheid en leefbaarheid bij ons. Ik wil erg graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. Ook de mensen die misschien niet meegedaan hebben, maar wel gereageerd hebben.”

Het college gaat de uitkomst van het onderzoek bespreken met lokale professionals op gebied van veiligheid en leefbaarheid (ondernemers- en horecaverenigingen, Veilig Verkeer Nederland, politie, justitie, woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk en het jeugd en jongerenwerk). Deze gesprekken dienen samen met de uitkomst van het onderzoek de basis voor de veiligheidsplannen voor de komende 4 jaar.

Holtens weekoverzicht
Abonneer je op ons weekoverzicht en ontvang het laatste nieuws elke zaterdag rechtstreeks in je inbox
Je kunt uiteraard altijd weer afmelden!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer