Reactie GB over Beukenlaan.

2

HOLTEN – Naar aanleiding van de levendige discussie betreffende de Beukenlaan in Holten informeert Gemeentebelang Rijssen-Holten u graag over haar mening en stellingname.

Het belevingspad is geen doodlopende weg; niets moet.

De oproep om de Beukenlaan oorspronkelijk te houden en de ambities van het project “Heerlijk Holten” zijn niet tegengesteld, maar vragen wel om aanpassing in de uitvoering.

De raad was eensgezind over de doelstellingen van “Heerlijk Holten” met voordelen voor toerisme, recreatie en de lokale economie.

Onderdeel van het project is het belevingspad, het aantrekkelijk verbinden van dorp en berg. Over die visie is vanaf 2010 vaak gesproken en gepubliceerd, o.a. op http://www.heerlijkholten.nl.

De diverse voorstellen bleken (financieel) onhaalbaar, te discutabel of waren letterlijk een brug te ver. Het voorstel “5e alternatief” van april 2013 werd door alle partijen omarmd.

Voorafgaand aan de aanvraag voor het budget is de gedetailleerde uitvoering gepresenteerd in het Kulturhus op 17 juni 2014.
De recente emotionele weerstand en de reacties uit onze achterban hebben ons wel enigszins verrast. Blijkbaar is er in de laatste fase van informatie en communicatie een schakel overgeslagen.

Gemeentebelang staat achter de doelstelling om berg en dorp aantrekkelijk te verbinden. En ook om het authentieke karakter van het unieke Beukenlaantje niet aan te tasten.

In het totale project “van dorp naar berg” kan kunst zeker een rol spelen. Kunst, niet omdat het moet maar ondersteunend, versterkend en ondergeschikt aan de huidige landschappelijke waarden.

Draagvlak is voorwaarde van beleid. Het project Heerlijk Holten is ten dienste van de Holtenaren.
Het college heeft al aangegeven dat er aanvullend overleg zal volgen in september.

Gemeentebelang heeft respect voor de signalen uit de gemeenschap die zijn afgegeven en zal dat herkenbaar maken in de komende afwegingen.

Wim Muller
fractievoorzitter Gemeentebelang Rijssen-Holten

2 Reacties
  1. Mark Nijland zegt

    Als jullie als politieke partij achter de doelstelling staan om berg en dorp op een aantrekkelijke manier met elkaar te verbinden, laat je het Beukenlaantje en haar omgeving zoals deze op dit moment is. Dat is namelijk al een enorm aantrekkelijke verbinding tussen dorp en berg!

  2. Frederiek Jonkman zegt

    Dat zijn heel andere geluiden dan tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied vorige week donderdag. Daar was de vertegenwoordiger van Gemeentebelangen tegen het eind van het agendapunt zeer resoluut: wat hier is afgesproken, dat gaat door! Wat is de politiek toch lenig in de kop. Maar goed, het is altijd heilzaam terug te keren van een eenmaal ingeslagen weg en het Beukenlaantje weer eens op te wandelen om het met een frisse blik te bekijken. En om tot de conclusie te komen dat deze prachtige oprijlaan naar de berg geen fratsen nodig heeft!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.