ODBS Holterenk is één van de 14 ROOS-scholen

 

ODBS Holterenk is met ingang van het schooljaar 2012-2013 in het nieuwe gebouw getrokken.

Op woensdag 10 oktober, ’s ochtends rond 11 uur,  wordt het gebouw officieel geopend. Hieronder vindt u informatie over de school en over hoe het nieuwe schoolgebouw invloed heeft op het geven van (dalton)onderwijs.

Open huis op woensdag 10 oktober tussen 17.00 uur en 20.00 uur!

ODBS Holterenk bouwt aan de toekomst!
Het team van ODBS Holterenk streeft naar onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van ieder kind.

Dit kan nu nog beter in het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw biedt een fijne, veilige en vertrouwde leeromgeving. De overzichtelijke, transparante ruimten bieden mogelijkheden voor zelfstandig en samenwerken.

Het gebouw heeft een hoofdingang gevolgd door een centrale hal, een plek voor ontmoeting en gesprek. De inrichting is modern en flexibel zodat verschillende werkvormen mogelijk zijn.

Het meubilair is, naast stoer en degelijk, op één hoogte zodat kinderen ook hier makkelijk een werkplek vinden. Er wordt gebruik gemaakt van groepstafels, waar de leerlingen hun lade met lesmaterialen onder kunnen schuiven. De leerlingen hebben op deze manier de mogelijkheid op verschillende plaatsen te werken en te leren. Het gebouw is onder meer voorzien van een grote keuken waar met kinderen in gewerkt kan worden, maar is bijvoorbeeld ook voorzien van middelen ten behoeve van – draadloze – inzet van moderne media. Er wordt grote waarde gehecht aan samen-werking. Er zijn ruimten waar ook ouders, hulpverleners en andere externe deskundigen, zo nodig ongestoord, kunnen werken. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren het nieuwe gebouw als prettig. Na de eerste gewenning vindt een ieder zijn stek. De grote glazen puien staan grotendeels open en er heerst een rustige werksfeer. Tijd voor spelen en bewegen is er natuurlijk ook en dat kan in het goed geoutilleerde speellokaal, de gymzaal aan de Lageweg, die nu heel dichtbij is, en de buitenruimte rondom de school. Het plein is bewust bestraat en daaromheen kan er gebruik worden gemaakt van de speeltuin en het speelveldje.

Technische informatie:

Binnen de normkostenvergoeding van de gemeente Rijssen-Holten is een onderwijsvoorziening gerealiseerd met een goed kwaliteits- en afwerkingsniveau, zowel (onderwijs) inhoudelijk als

bouw- en installatietechnisch. Voor zover mogelijk binnen het bouwbudget (euro 1.075.000 excl. BTW), werd gekozen voor duurzaamheidmaatregelen, zoals luchtbehandeling (frisse scholen klasse B), vloerverwarming, onderhoudsarme materialen, kunststof kozijnen, warmte-terugwininstallatie.

Het gebouw is heel flexibel indeelbaar en is ook qua ICT-voorzieningen op de toekomst voorbereid. Ik verzoek u vriendelijk dit bericht te plaatsen rond 10 oktober, de officiële openingsdatum van de school.   Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Martin Stempher,

directeur van ODBS Holterenk: via 06 42 97 08 45

Missie ODBS Holterenk
Onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van ieder kind

Daltononderwijs voor iedereen
Begeleiding, passend voor ieder kind
Samenwerking als verbindende schakel, zowel in school als daarbuiten
Holten en omgeving; we zijn de beste onderwijskeuze
Ontwikkeling van talent; zelfbewust, zelfsturend, verantwoordelijk en sociaal
Leeromgeving; veilig, vertrouwd en fijn
Toponderwijs; gedifferentieerd, actueel en toekomstgericht
Energiek, enthousiast, gemotiveerd  en deskundig team
Ruimte; voor inspraak, meedoen, met respect voor iedereen
Eerlijke, open en duidelijke cultuur
Nieuwbouw met een goede organisatie en spetterend ingericht
Keuze voor en door ondernemende leerlingen, ouders en leerkrachten met lef

Visie ODBS Holterenk
Wij willen als leuke, fijne en veilige school, een optimale bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen en hen voorbereiden op hun eigen deelname aan de maatschappij. Wij willen de beste keuze zijn met ons eigentijdse, moderne en maatschappijgerichte daltononderwijs. Wij zetten in op de talentontwikkeling van kinderen met lef om nieuwe wegen naar de top in te slaan.

Ambitie ODBS Holterenk
Dromen van – Denken aan – Durven om – Doen – Doorzetten
Dromen van:  Een plek waar kinderen zich veilig en met veel liefde en plezier optimaal kunnen ontwikkelen.
Denken aan: Een mooi schoolgebouw en betrokken begeleiders die de voorwaarden bieden voor het goede daltononderwijs waar wij van dromen.
Durven om:  Het lef te hebben om uit te gaan van de kracht voor talentontwikkeling van de leerling en de leerkracht.
Doen: Met passie met hart, hoofd en handen invulling geven aan de doelstellingen.
Doorzetten: Op de weg naar de top, genietend van het uitzicht, vorm geven aan het onderwijs gebruik makend van bestaande paden en zeker ook door eigen wegen te creëren.

Daltonidentiteit nu
Leren is werken
zelfstandig en samen
Het onderwijs op een daltonschool stelt de ontwikkeling van de leerling centraal.
De begeleidingsfunctie van de leerkracht is daarbij cruciaal.
Visie op opvoeding en leren
De Nederlandse Daltonvereniging staat het volgende voor:
“Een kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving als ouders en leerkrachten het kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en verantwoordelijke jongvolwassene. Het is de opdracht van een daltonschool om de leerling uit te dagen tot leren èn leven. Ruimte voor intellectuele groei in evenwicht met persoonlijke en sociale groei zal leiden tot een mens zonder vrees met een ondernemende democratische grondhouding.”
Door vrijheid te geven komt er ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken. Het daltononderwijs stelt zich ten doel het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen
door hen daartoe de vrijheid te geven. Dit krijgt vorm in een pedagogisch klimaat van wederzijds vertrouwen, waarbij leerlingen en leerkrachten verantwoordelijkheid
nemen of geven en verantwoording afleggen of vragen voor eigen werk en handelen.
Deze visie zal leiden tot leerlingen die later als volwassenen ondernemend en zelfverantwoordelijk kunnen leven, werken en samenleven.

Positionering
ODBS Holterenk is actueel en modern. De maatschappelijke ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gevolgd en waar mogelijk en wenselijk worden deze onderdeel van het schoolcurriculum.

Het uitgangspunt blijft altijd de zorg voor goede basisvaardigheden. We blijven tegelijkertijd bezig met een breed spectrum van ontwikkeling van kinderen want de basisschool is meer dan rekenen en taal alleen. Kennis, kunde en vaardigheden in relatie met de maatschappij zijn evenzo belangrijk.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen op de Holterenk. Er vindt namelijk een belangrijk deel van leven en leren plaats bij ons op school.

ODBS Holterenk wil daarom een fijne, veilige en uitdagende school zijn die vanuit openbaar karakter open staat voor iedereen. We doen dit met een goed onderwijsconcept; Dalton.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.