voor Holten, door Holten

Noordelijke rondweg biedt oplossing….

12

HOLTEN – Toen enkele maanden geleden het ontwerp bestemmingsplan voor het HJ Wansinktracé in de commissie grondgebied  aan de orde was, voerde een inspreekster concrete en oprechte bezwaren aan tegen dit tracé.  De commissie grondgebied stelde toen de wedervraag of zij overal  tegen was. Maar het antwoord van inspreekster getuigde van realiteitszin. Begrip voor het feit dat er nu iets moet gebeuren, maar dan ook wel met daadkracht werken aan een echte oplossing. En die echte oplossing is voor handen. 

Drie jaar geleden werd door DHV al geconcludeerd dat een Noordelijke rondweg de beste oplossing  is voor het verkeersluw maken van het centrum van Holten. Problemen op de Stationsstraat en  het HJ Wansinktracé worden daarmee tevens voorkomen. En die conclusie wordt nu met de nieuw uitgevoerde studie in 2008 nog eens bevestigd. Bovendien  werd drie jaar geleden ook al de  conclusie getrokken dat het Zilverzandtracé niet nodig is om de verkeersproblemen in het centrum op te lossen. 

 

Je zou verwachten dat het college, met dezelfde realiteitszin die inspreekster toonde, in de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan nader onderzoek naar de mogelijkheden van een Noordelijke rondwegtracé. Maar  nu drie jaar later lijkt  het erop dat DHV nog een keer vrijwel dezelfde opdracht heeft gehad. Het verschil is alleen dat nu als randvoorwaarde in de nieuwe opdracht is meegegeven dat er vanuit moet worden gegaan dat het Zilverzandtracé er al ligt. Maar voor het Zilverzandtracé had de raad destijds gesteld dat zij pas zou kunnen besluiten over het krediet voor de aanleg, nadat de studieresultaten van een Noordelijke rondwegtracé bekend zouden zijn. Maar als er in de studie vanuit wordt gegaan dat het Zilverzandtracé er al ligt valt er natuurlijk niks af te wegen.

Het aanmodderen op de huidige manier met de verkeersproblematiek stelt doorstroming van  doorgaand auto verkeer, door de bebouwde kom van Holten, boven woonklimaat, veiligheid en verblijfsfunctie. Kijk maar eens naar de discussie in de commissie grondgebied over de veiligheid op het geplande HJ Wansinktracé.  Een discussie die nota bene werd aangeslingerd door Gemeentebelangen die enkele maanden geleden nog zonder voorbehoud voor de aanleg van het HJ Wansinktracé had gestemd. Het gaat hier om een gebiedsontsluitingsweg die op geen enkele wijze aan de eisen voldoet, maar nu door de wethouder als maatwerk wordt verkocht.

Als in Nijverdal  met eenzelfde benadering naar de infrastructuur zou zijn gekeken als voor Holten, zou in Nijverdal de doorgaande weg nooit ondergronds zijn gegaan. En met die denkwijze  zou Wierden ook nooit een beroep hebben gedaan op een deel van  de 144 miljoen van de rijksoverheid voor het oplossen van problemen die ontstaan door spoorlijnen die gemeenten doorsnijden

 • JoJo

  Inderdaad we moeten de zaken met VISIE aanpakken.
  Eerst het doorgaand verkeer er uit en dan de volgende stappen.
  Maar in Holten hebben we al jaren gedaan alsof de vekeerdsprobematiek “Stamppot”is en er ruzie wordt gemaakt over welk ingrediënt het lekkerste is.
  Andere goede voorbeelden in de buurt te over: Nieuw Heeten, Heino !!
  Maar ja ons “klootjesvolk”, de middenstanders, moesten zonodig verkeer in Holten houden.Daarmee hebben ze al jaren de vooruitgang tegengehouden. Ik heb al eens gezegd laten we de middenstand maar opdoeken en massaal naar Rijssen gaan onze inkopen doen.Dat doet me als rechtgeaarde Holtenaar, die trots is op ons dorpje natuurlijk wel zeer. Maar ja, ze willen kennelijk niet anders.(Op een enkele uitzondering na natuurlijk)Dus bij deze de oproep aan de middenstand grijp uw laatste kans en ga samen met de industriegroepen (ja ook de Rijssense KWR) vierkant achter de noordelijke rondweg staan !! Samen sterk !!
  Ik heb mijn steentje bijgedragen door, één van de eerste grote bedrijven naar Vletgaarsmaten te verhuizen.

 • JoJo

  Inderdaad we moeten de zaken met VISIE aanpakken.
  Eerst het doorgaand verkeer er uit en dan de volgende stappen.
  Maar in Holten hebben we al jaren gedaan alsof de vekeerdsprobematiek “Stamppot”is en er ruzie wordt gemaakt over welk ingrediënt het lekkerste is.
  Andere goede voorbeelden in de buurt te over: Nieuw Heeten, Heino !!
  Maar ja ons “klootjesvolk”, de middenstanders, moesten zonodig verkeer in Holten houden.Daarmee hebben ze al jaren de vooruitgang tegengehouden. Ik heb al eens gezegd laten we de middenstand maar opdoeken en massaal naar Rijssen gaan onze inkopen doen.Dat doet me als rechtgeaarde Holtenaar, die trots is op ons dorpje natuurlijk wel zeer. Maar ja, ze willen kennelijk niet anders.(Op een enkele uitzondering na natuurlijk)Dus bij deze de oproep aan de middenstand grijp uw laatste kans en ga samen met de industriegroepen (ja ook de Rijssense KWR) vierkant achter de noordelijke rondweg staan !! Samen sterk !!
  Ik heb mijn steentje bijgedragen door, één van de eerste grote bedrijven naar Vletgaarsmaten te verhuizen.

 • MR

  Beste Johan Jansen. Gelukkig vallen wij dan niet meer onder het wat jij noemt “Klootjesvolk” of misschien vielen wij dan wel onder die uitzondering. Wij als ondernemer zijn jaren intesief bezig geweest om de winkel te vernieuwen of verplaatsen. Van de politiek kregen we weinig of geen steun. Holten groeit nauwelijks en er is bijna geen regiofunctie meer. Door een goede verkeersregulering c.q. rondweg zou dit beter kunnen worden. Groot verkeer eruit winkelend publiek erin. Beste Johan, er zijn natuurlijk ook ondernemers die kunnen niks doen. Zij hebben de strop al om de nek en als je dan maar rustig blijft staan val je niet van het krukje. De huidige ondernemers durven niet te investeren omdat zij geen zekerheid hebben. Jij kunt trots zijn omdat jij je steentje hebt bijgedragen Maar die kans ook gekregen hebt en aangepakt natuurlijk. Maar er zijn ook ondernemers die die kans niet hebben omdat deze hun inkomsten moeten halen uit het Holtense publiek wat steeds meer naar andere plaatsen loopt. Enkele ondernemers hebben in het verleden al hun deuren moeten sluiten omdat ze het plaatje niet meer rond kregen of geen opvolging hadden die het aandurfden. Om de ondernemers nu “Klootjesvolk” te noemen gaat mij iets te ver maar in grote lijnen ben ik het met je eens. Ik sta ook achter een goede rondweg en het moet nou maar eens afgelopen zijn meet dat gezeur. Laten we de politiek in in Rijssen-Holten maar Klotjesvolk noemen dat lijkt mij veel beter.

 • MR

  Beste Johan Jansen. Gelukkig vallen wij dan niet meer onder het wat jij noemt “Klootjesvolk” of misschien vielen wij dan wel onder die uitzondering. Wij als ondernemer zijn jaren intesief bezig geweest om de winkel te vernieuwen of verplaatsen. Van de politiek kregen we weinig of geen steun. Holten groeit nauwelijks en er is bijna geen regiofunctie meer. Door een goede verkeersregulering c.q. rondweg zou dit beter kunnen worden. Groot verkeer eruit winkelend publiek erin. Beste Johan, er zijn natuurlijk ook ondernemers die kunnen niks doen. Zij hebben de strop al om de nek en als je dan maar rustig blijft staan val je niet van het krukje. De huidige ondernemers durven niet te investeren omdat zij geen zekerheid hebben. Jij kunt trots zijn omdat jij je steentje hebt bijgedragen Maar die kans ook gekregen hebt en aangepakt natuurlijk. Maar er zijn ook ondernemers die die kans niet hebben omdat deze hun inkomsten moeten halen uit het Holtense publiek wat steeds meer naar andere plaatsen loopt. Enkele ondernemers hebben in het verleden al hun deuren moeten sluiten omdat ze het plaatje niet meer rond kregen of geen opvolging hadden die het aandurfden. Om de ondernemers nu “Klootjesvolk” te noemen gaat mij iets te ver maar in grote lijnen ben ik het met je eens. Ik sta ook achter een goede rondweg en het moet nou maar eens afgelopen zijn meet dat gezeur. Laten we de politiek in in Rijssen-Holten maar Klotjesvolk noemen dat lijkt mij veel beter.

 • JoJo

  In de eerste plaats, dank voor je reactie.
  Laat me even weten wie je bent dan kunnen we even rechtstreeks van gedachten wisselen.
  Ik ben het met je eens en had het woord klootjesvolk niet in de mond moeten nemen. Hiervoor dan ook hierbij:
  Mij oprechte excuus !!
  Maar dat het zover is gekomen dat hebben die ondernemers voor een groot deel aan zichzelf te danken.
  Kijk maar naar degenen die het goed doen!!
  Ook in de plaatsen om ons heen. Maar als je afwacht en het van de gemeente moet hebben kun je wachten totdat je een ons weegt.
  En als je dan ook nog zo heerlijk verdeeld optreed als belangengroep, dan kun je het helemaal schudden.
  Ik durf de stelling aan:
  Dat we nog geen rondweg om Holten hebben is voor een groot deel te danken aan het (niet) optreden van de HHV !!

 • JoJo

  In de eerste plaats, dank voor je reactie.
  Laat me even weten wie je bent dan kunnen we even rechtstreeks van gedachten wisselen.
  Ik ben het met je eens en had het woord klootjesvolk niet in de mond moeten nemen. Hiervoor dan ook hierbij:
  Mij oprechte excuus !!
  Maar dat het zover is gekomen dat hebben die ondernemers voor een groot deel aan zichzelf te danken.
  Kijk maar naar degenen die het goed doen!!
  Ook in de plaatsen om ons heen. Maar als je afwacht en het van de gemeente moet hebben kun je wachten totdat je een ons weegt.
  En als je dan ook nog zo heerlijk verdeeld optreed als belangengroep, dan kun je het helemaal schudden.
  Ik durf de stelling aan:
  Dat we nog geen rondweg om Holten hebben is voor een groot deel te danken aan het (niet) optreden van de HHV !!

 • JoJo

  o ja hier nog mijn E-mail adres:
  [email protected]
  Dan kun je je gelijk ook nog aanmelden voor de te houden manifestatie!!

 • JoJo

  o ja hier nog mijn E-mail adres:
  [email protected]
  Dan kun je je gelijk ook nog aanmelden voor de te houden manifestatie!!

 • MR

  Dank voor je snelle reactie Johan. Natuurlijk weet ik je te vinden. En als er een manifestatie komt zal ik er zeker aan meedoen voor welke rondweg dan ook. Om eerlijk te zijn maakt het me niet meer zo heel veel meer uit of die er komt. Ik vind dat wij ons als ex ondernemer van een grote winkel in Holten al genoeg ingezet hebben voor Holten zonder zichtbaar resultaat. En als ik ergens heen moet kom ik er toch wel is het niet linksom dan wel rechtsom. Als ondernemer zijn we nu elders heel erg blij en hebben geen zorgen meer in Holten. Ik vind het echter heel dapper dat jij je zo inzet Johan voor de Holtense gemeenschap en vond het stuk in de krant een goed stuk. Ik ben echter wel eens benieuwd wat jou beweegreden zijn om dit zo op te pakken.

 • MR

  Dank voor je snelle reactie Johan. Natuurlijk weet ik je te vinden. En als er een manifestatie komt zal ik er zeker aan meedoen voor welke rondweg dan ook. Om eerlijk te zijn maakt het me niet meer zo heel veel meer uit of die er komt. Ik vind dat wij ons als ex ondernemer van een grote winkel in Holten al genoeg ingezet hebben voor Holten zonder zichtbaar resultaat. En als ik ergens heen moet kom ik er toch wel is het niet linksom dan wel rechtsom. Als ondernemer zijn we nu elders heel erg blij en hebben geen zorgen meer in Holten. Ik vind het echter heel dapper dat jij je zo inzet Johan voor de Holtense gemeenschap en vond het stuk in de krant een goed stuk. Ik ben echter wel eens benieuwd wat jou beweegreden zijn om dit zo op te pakken.

 • JoJo

  Nou MR ik weet echt niet wie je bent. Maar bij deze nodig ik je uit voor een bijeenkomst bij de Biester.
  Maandag 5 januari om 20.00 uur. We zullen dan de verdere gang van zaken bespreken.Breng andere sympathisanten mee. We gaan er iets groots van maken.
  Mijn beweegredenen zij simpel.
  Ik ben Holtenaar en zal zo lang ik kan Holten steunen.
  Dat we het doorgaande verkeer weg moeten hebben uit Holten staat voor mij vast.
  Hoeveel Holtenaar ik ben mag blijken uit de manier waarop wij steeds weer Holtense bedrijven en middenstand heb betrokken in de verdere ontwikkeling van NIDO.Maar als je dan hoort en ziet hoe de Holtense middenstand (horeca) omgaat met diverse zaken wordt je er wel eens moe van. Ik kan je daar wel een boek over schrijven.Ook persoonlijk heb ik altijd in Holten gekocht zolang het in Holten te koop was en dat doe ik nog steeds.Maar als ik onze middenstand hoor klagen over de weinig medewerking (of bescherming als het om een standplaats van een viskar gaat) van de gemeente zakt me de broek wel eens af.
  Je kunt je waarschijnlijk ook niet voorstellen dat ik mijn Nido tijd al eens naar de VVV ben gestapt om een paar plekjes aan te bieden waar men foldermateriaal over Holten kon neerzetten.We krijgen tenslotte jaarlijks honderden mensen uit heel Nederland over de vloer. De eerste keer is het er neergezet, daarna werd er niet meer naar omgekeken.
  Vanavond hoorde ik dat Albert van de Maat steunend en zuchtend door het Beukenlaantje thuiswaarts liep.Hij kon zich een Noordelijke rondweg toch maar niet voorstellen.Met name hij was het die een bom heeft gegooid onder de samenwerking met de industrie om een fatsoenlijke oplossng voor het doorgaand verkeer te krijgen.
  Over visie en ondernemerschap gesproken!!!
  Zo nu weer genoeg. Af en toe zou ik ondernemend Holten wel eens bij elkaar willen zetten en de spiegel voor willen houden of flink door elkaar te schudden. Niet zeuren maar aanpakken!!!
  Goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2009.

  Johan Jansen

 • JoJo

  Nou MR ik weet echt niet wie je bent. Maar bij deze nodig ik je uit voor een bijeenkomst bij de Biester.
  Maandag 5 januari om 20.00 uur. We zullen dan de verdere gang van zaken bespreken.Breng andere sympathisanten mee. We gaan er iets groots van maken.
  Mijn beweegredenen zij simpel.
  Ik ben Holtenaar en zal zo lang ik kan Holten steunen.
  Dat we het doorgaande verkeer weg moeten hebben uit Holten staat voor mij vast.
  Hoeveel Holtenaar ik ben mag blijken uit de manier waarop wij steeds weer Holtense bedrijven en middenstand heb betrokken in de verdere ontwikkeling van NIDO.Maar als je dan hoort en ziet hoe de Holtense middenstand (horeca) omgaat met diverse zaken wordt je er wel eens moe van. Ik kan je daar wel een boek over schrijven.Ook persoonlijk heb ik altijd in Holten gekocht zolang het in Holten te koop was en dat doe ik nog steeds.Maar als ik onze middenstand hoor klagen over de weinig medewerking (of bescherming als het om een standplaats van een viskar gaat) van de gemeente zakt me de broek wel eens af.
  Je kunt je waarschijnlijk ook niet voorstellen dat ik mijn Nido tijd al eens naar de VVV ben gestapt om een paar plekjes aan te bieden waar men foldermateriaal over Holten kon neerzetten.We krijgen tenslotte jaarlijks honderden mensen uit heel Nederland over de vloer. De eerste keer is het er neergezet, daarna werd er niet meer naar omgekeken.
  Vanavond hoorde ik dat Albert van de Maat steunend en zuchtend door het Beukenlaantje thuiswaarts liep.Hij kon zich een Noordelijke rondweg toch maar niet voorstellen.Met name hij was het die een bom heeft gegooid onder de samenwerking met de industrie om een fatsoenlijke oplossng voor het doorgaand verkeer te krijgen.
  Over visie en ondernemerschap gesproken!!!
  Zo nu weer genoeg. Af en toe zou ik ondernemend Holten wel eens bij elkaar willen zetten en de spiegel voor willen houden of flink door elkaar te schudden. Niet zeuren maar aanpakken!!!
  Goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2009.

  Johan Jansen

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link