voor Holten, door Holten

Netwerkplan Sport haalbaar

0

Woensdag 11 januari 2006 heeft de gemeente, samen met de sportraad Rijssen-Holten, de resultaten van het haalbaarheidonderzoek naar het ‘Netwerkplan Sport aan de betrokken sportverenigingen gepresenteerd. Tijdens deze avond is een voorlopige inrichtingsschets van ’ t Vletgoor gepresenteerd, is aangegeven wat de uitkomsten van de technische onderzoeken zijn en waar in het financiële plaatje rekening mee is gehouden. Eindconclusie van het haalbaarheidonderzoek is dat het Netwerkplan Sport op basis van de gepresenteerde inrichtingsschets ruimtelijk en financieel haalbaar is.

Na een aantal bijeenkomsten waarin gepraat is over de ‘grote lijnen’ van het Netwerkplan Sport, heeft de sportraad Rijssen-Holten in mei 2005 aangegeven dat zij het wenselijk vonden de denkrichting van het Netwerkplan verder uit te werken in een haalbaarheidonderzoek. Hierbij moest de politieke, ruimtelijke en financiële haalbaarheid in kaart worden gebracht. Het college en de gemeenteraad hebben ingestemd met dit verzoek van de sportraad, zodat in augustus 2005 ook daadwerkelijk gestart is met dit onderzoek.

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link