MAC bestaat 65 jaar

HOLTEN – Op 26 november is het 65 jaar geleden dat de Motor- en Automobielclub ‘de Holterberg  (MAC) uit Holten werd opgericht. Met 682 leden is de vereniging nog springlevend, of om in stijl te blijven, nog vol in de race.

De MAC werd op 26 november 1945 opgericht door zeven enthousiaste motoristen in de kleine zaal van dorpshotel Holterman. De heren Muller, Van Geenhuizen, Dolman, Maats, Heijink, Bouwhuis en Wansink zijn helaas niet meer in leven om het jubileum te mogen meemaken.

De eerste grote activiteit van de nog jonge club vond plaats op 5 mei 1947. In het kader van de bevrijdingsfeesten werd toen een Maple Leaf Sterrrit georganiseerd en met 648 deelnemende motorrijders mocht de belangstelling zeer groot genoemd worden. Het geheel vond plaats in nauwe samenwerking met de motorclub uit Deventer. Na een aantal jaren werd de naam M.C. ‘de Holterberg’ gewijzigd in Motor- en Automobielclub ‘de Holterberg’ en had men in café de Biester een vast clubhuis gevonden. In 1984 verhuisde men naar de kelder van de muziekkoepel op Kalfstermansweide. Al met al een prima onderkomen waar men tot 1990 gebruik van heeft gemaakt , toen nam de MAC, na veel timmer- en metselwerk, haar eigen nieuwe clubhuis ’t Stuurhuus in de Beuseberg, in gebruik. En tot op de dag van vandaag, met veel plezier.

Toch was niet altijd rozengeur en maneschijn binnen de club. Zo is in oude notulen te lezen dat in 1959 het volledige bestuur aftrad, vanwege de zeer geringe belangstelling bij de leden. Gelukkig waren toen toch nog een paar mensen bereid om de schouders eronder te zetten en met 97 leden werd er een nieuw begin gemaakt.
Bij Koninklijk Besluit van 27 mei 1969 werd de club koninklijk goedgekeurd.

Zonder anderen tekort te willen doen kunnen we hier toch gerust stellen dat onder voorzitterschap van DirkJan Schoolen de vereniging vanaf 1970 een geweldige groei heeft doorgemaakt. Toen hij dan ook in 1992 het voorzitterschap overdroeg aan de huidige voorzitter Jan Wansink werd hij niet alleen door de MAC tot ere-

lid benoemd, maar ook de gemeente Holten waardeerde zijn inzet en kende hem het ereburgerschap der gemeente Holten toe. Een bijzonder eervolle onderscheiding, welke slechts aan een enkeling wordt toegekend.

In de laatste decennia is het erelidmaatschap van MAC “de Holterberg” ook toegekend aan de oud-penningmeester Henk Egberts en oud-secretaris Bertus Oplaat.

In 1963 werd door de MAC, op het industrieterrein op de Kol, de eerste motorcross georganiseerd, een zogenaamde ‘zwarte cross’, hetgeen inhield dat dit evenement niet plaats vond onder auspiciën van de KNMV. Dit gaf natuurlijk de nodige trammelant, met als resultaat dat in 1965 een motorcross onder KNMV-vlag werd georganiseerd op het huidige circuit ‘de Zuurberg’. In de loop der

jaren zijn er al vele crossen op het fraaie Zuurbergcircuit georganiseerd, waarbij de zijspannen veelal de boventoon voerden.

Om de danig lege clubkas te spekken werd er in 1970 tijdens de braderieweek, een autocross georganiseerd en met succes. Het idee dat ontstond tijdens een kindervisite, heeft al die achter ons liggende jaren overleeft, zo ook de naam Erwin-autocross, genoemd naar dat kereltje van die kindervisite. Met een drietal crossen per jaar en een heus clubkampioenschap mag deze tak van de MAC nog steeds als zeer succesvol worden aangemerkt.

Een tak van motorsport waarbij de MAC altijd nauw betrokken is geweest, is het enduro-gebeuren. Aanvankelijk sprak men van betrouwbaarheidsritten, maar begin jaren tachtig veranderde dat in enduroritten. In 1947 werd de eerste Overijsselrit verreden, waarbij het deel van de route dat door de gemeente Holten liep verzorgd werd door leden van de MAC.

Veel is er inmiddels veranderd maar nog elk jaar staat er een enduro op de MAC-kalender. Onder de naam MAC-Voorjaarsrit staat voor het komend jaar de 65e editie al genoteerd.

Ook op motorsportgebied hebben zich in de loop der jaren enkele nieuwe activiteiten aangediend bij de MAC. Zo heeft de Regelmatigheidswedstrijd voor Historische en Klassieke Wegracemotoren, of kort gezegd de Klassiekerrace, sinds 1993 een vaste plek gevonden op de MAC-kalender. Met 30 april, Koninginnedag, als jaarlijkse vaste datum. Ook nieuw op de kalender is de ONK Supermoto wedstrijd. Inmiddels heeft men de zevende editie al weer achter de rug van deze vrij nieuwe en bijzonder spectaculaire tak van motorsport.

Voor leden, genodigden en belangstellenden wordt vanwege deze prachtige geschiedenis van 65 jaar auto- en motorsport op vrijdag 26 november van 20.00 tot 23.00 uur in zaal ‘Het Bonte Paard’, Deventerweg 87 te Dijkerhoek, een receptie gehouden. Het bestuur van de jubilerende vereniging nodigt een ieder hiervoor van harte uit. 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.