Kaders begroting 2016 vastgesteld

HOLTEN – Met het vaststellen van de kadernota 2016 – 2019 en de nodige moties heeft de gemeenteraad de richting vastgesteld voor de begroting 2016. De raad spreekt zijn waardering uit over het beleid dat het college voert met een aantal aspecten die worden bijgesteld.

Op 28 mei gaf het college aan dat de financiën van Rijssen-Holten in balans zijn en er weer ruimte is voor investeringen. Ook blijkt dat de meicirculaire van de Rijksoverheid positief uitpakt voor de gemeente, waardoor de ruimte voor investeringen verder is toegenomen. De raad kiest ervoor in 2016 de totale lokale lasten voor een huishouden in Rijssen-Holten gemiddeld met de inflatiecorrectie van 0,7% te laten stijgen.

De raad is akkoord gegaan met de voorstellen van het college, zoals de investering in nieuwbouw van de Haarschool in Holten, versterking van de centrumfunctie Rijssen en stimulering van de werkgelegenheid. De raad heeft voor de kadernota 2016-2019 het college gevraagd deze nota op een aantal aspecten te wijzigen, namelijk:

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”ui-smoothness”]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Bij de hondenbelasting wil de raad met ingang van 2016 met kostendekkende tarieven werken[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Meer inzicht in de realisatie van beleidsdoelen[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Drinkwaterpunten in de centra van Rijssen en Holten[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een ‘smeerolie’-subsidie voor maatschappelijke initiatieven[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een verlaging van de bezuiniging op sport naar aanleiding van de discussie over de jeugdledensubsidie en de systematiek[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een bijdrage aan de kleiduivenschietvereniging[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een bijstelling van de verhoging van de zwembadtarieven[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Behoud van het orgel in het gemeentehuis[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Budget voor de bespeling van het carillon[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een bijdrage aan de nieuwbouw van het Trefpunt in Espelo[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een oplossing zoeken voor de locatieproblematiek van de Schaats- en Skeelervereniging[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een verhoging van het ambitieniveau bij wegreconstructies na rioolvervanging[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=”ui-icon-circle-triangle-e”]Een onderzoek naar de veiligheid van kruispunten in het buitengebied[/sws_ul_ui_item]
[/sws_ul_ui]

Burgemeester Arco Hofland is trots over de kadernota: “De kadernota 2016 – 2019 is in evenwicht, de financiële perspectieven zijn goed en de conceptbegroting 2016 is in balans, dit geeft ons de ruimte om samen met inwoners, bedrijven en instellingen investeringen uit te voeren. Ook kijkend naar de omliggende gemeenten mogen wij dankbaar zijn voor het financieel gezond klimaat waarin onze gemeente zich bevindt”.

Vervolg
De kaders voor de begroting 2016 zijn hiermee vastgesteld, in het najaar stelt het college de concept-begroting op. De behandeling van deze begroting door de raad staat ingepland op vrijdag 13 november 2015.

Reacties zijn gesloten.