Inventarisatie asbest agrarische bedrijven

0

HOLTEN – In het verleden is in agrarische gebouwen veel gebruik gemaakt van asbest.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest mag dit materiaal sinds 1993 niet meer gebruikt worden. Op dit moment is te weinig zicht op de hoeveelheid van asbest in de landbouwsector.  LTO Noord Overijssel en de Provincie Overijssel hebben het initiatief genomen voor een verkenning op asbest in de agrarische sector; De Asbest QuickScan.  Met de QuickScan willen LTO Noord en de Provincie meer inzicht krijgen in de hoeveelheid asbest in de agrarische sector en de beste manieren om ondernemers te stimuleren dit asbest te verwijderen. De gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal, Losser, Dalfsen, Rijssen-Holten, Olst- Wijhe en Twenterand doen hier aan mee. Agrariërs worden hierbij uitgenodigd om de asbest enquête in te vullen. De enquête is te vinden op http://www.asbestvanhetdak.nl.

In de agrarische sector is veel asbesthoudend materiaal gebruikt. Boerderijen, stallen en schuren die voor 1993 zijn gebouwd, werden namelijk standaard voorzien van golfplaten van asbestcement. Ook op andere plekken in de bebouwing werd asbest toegepast. Sinds bekend is dat asbest een groot gezondheidsrisico met zich meebrengt is vanuit overheidswege een verbod op het gebruik van asbest in 1993 uitgevaardigd. Sindsdien wordt met zorgvuldigheid asbest verwijderd als er verbouw of sloop plaatsvindt. De verwachting is dat in bestaande bouw nog veel asbesthoudend materiaal aanwezig is. Individuele ondernemers weten vaak wanneer gebouwen op hun erf zijn geplaatst en welk materiaal is gebruikt.

Op http://www.asbestvanhetdak.nl staat een enquête voor een digitale inventarisatie van asbest op agrarische bedrijven. De gegevens worden anoniem verwerkt. Ook kunnen de ondernemers suggesties geven op welke manier zij asbestverwijdering versneld kunnen realiseren. De resultaten worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden asbest binnen de landbouw inclusief de knelpunten en kansen bij het verwijderen van asbest in de Provincie Overijssel. Na deze verkenning kan een eventuele aanpak worden vastgesteld.

Online enquête
In dit digitale tijdperk zijn ondernemers uitgenodigd om de enquête digitaal in te vullen.  Agrarische ondernemers uit de deelnemende gemeenten hebben persoonlijk een uitnodiging tot deelname ontvangen. ‘Agrarische ondernemers willen hun bedrijf graag op orde hebben. Voor zichzelf en voor hun opvolgers. De meeste ondernemers willen daarom wel een keer van het asbest op hun bedrijf af. Door meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid asbest in de sector, waar dit ligt en wat goede stimulansen zijn om dit te verwijderen, proberen wij uiteindelijk de juiste voorwaarden te krijgen zodat het voor een agrariër aantrekkelijker wordt om asbest te verwijderen’, aldus LTO Noord Overijssel voorzitter Roelof Steenbeek.

Ondernemers kunnen de enquête tot 27 augustus 2012 invullen. Voor een papieren versie kunnen ondernemers contact opnemen met Linda Bos, Projecten LTO Noord via 088 – 888 66 77.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Projecten LTO Noord, Petra van den Hengel: 088 888 66 77. E-mailen kan ook via: [email protected]

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer