Infoavond op 4 oktober over overlast goederentreinen in Twente

0

Regio Twente organiseert op maandag 4 oktober in het Rabotheater in Hengelo een openbare informatieavond over de verwachte overlast door meer goederentreinen op de spoorverbinding Deventer-Almelo-Hengelo-Oldenzaal (de Twentelijn).

De Rijksoverheid wil de komende jaren meer goederentreinen over het spoor in het Oosten van het land laten rijden zodat in de Randstad personentreinen spoorboekloos kunnen rijden. Dit staat in het Programma Hoogfrequent Spoor dat de regering op 4 juni 2010 heeft vastgesteld. Het aantal goederentreinen per etmaal op de Twentelijn neemt toe van 12 in 2007 tot maximaal 80 in 2020.

Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in de steden en dorpen langs de Twentelijn. De overlast door geluid en trillingen neemt sterk toe, spoorwegovergangen zijn langer en vaker gesloten en meer goederentreinen betekent dat er in Twente minder ruimte is voor personentreinen. Regio Twente dringt namens de 14 aangesloten Twentse gemeenten bij het Rijk en de Tweede Kamer aan op een andere, meer toekomstvaste oplossing, zoals de Betuweroute, en waarin ook de situatie na 2020 wordt meegenomen.

Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Locatie: Rabotheater, Beursstraat 44, in Hengelo (tegenover station NS). Tijd: 4 oktober, 19.30 – 21.45 uur. 

Programma

    * 19.30 uur Ontvangst;
    * 20.00 uur Opening door dagvoorzitter Martin Steenbeeke en welkomstwoord door Theo Schouten, portefeuillehouder Regio Twente;
    * 20.05 uur Toelichting Programma Hoogfrequent Spoor door Rob Ogink, Regio Twente;
    * 20.20 uur Inzet Regio Twente/provincie Overijssel door Theo Schouten portefeuillehouder Regio Twente;
    * 20.30 uur Standpunt Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) door Arnoud Scheltema;
    * 20.45 uur Vragen uit de zalen aan deskundigenpanel*
    * 21.30 uur Interview aanwezige Twentse Tweede Kamerleden en/of aanwezige Kamerleden vaste Kamercommissie Verkeer & Waterstaat door dagvoorzitter
    * 21.45 uur Gelegenheid tot stellen van vragen en/of maken van opnames

 

*Het deskundigenpanel bestaat uit:

    * Goederenvervoerders spoor: Rink Jan Slotema EVO Spoorverladers; Johan ter Poorten, KNV Spoorgoederenvervoer;
    * Railinfrastructuur; Robert ’t Hart, adviesbureau ’t Hart;
    * Geluidssanering en wetgeving Swung: Wibo Soede, Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    * Trillingen: Hans van der Vecht, Cauberg-Huygen RI BV;
    * Fysieke veiligheid en brandweer: Ron de Wit, plaatsvervangend regionaal commandant Brandweer Twente;
    * Inspraak en belangenvertegenwoordiging: Arnoud Scheltema, RONA
    * Regionaal personenvervoer, Regio Twente en de Twentse gemeenten, Theo Schouten, Regio Twente;
    * Regionaal vervoer en ambities Oost-Nederland: Job Klaasen, gedeputeerde provincie Overijssel.
 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.