Hulp gezocht voor knuffelhok

0

HOLTEN – Het is algemeen bekend dat Cato’s Knuffelhonk een van de belangrijkste attracties is van Kinderboerderij Dondertman. Onlangs nog werd daartoe het oude knuffelhok gesloopt en beschikt de kinderboerderij sinds kort over een prachtig en tegelijkertijd veel ruimer Knuffelhonk dat gebouwd is in de stijl van een traditioneel Saksisch boerderijtje. Vanwege de overweldigende belangstelling voor het mogen knuffelen van jonge konijnen en cavia?s, maar tegelijkertijd het nijpende tekort aan toezichthouders, is de sector Dierverzorging momenteel naarstig op zoek naar vrijwilligers (v.a. 18 jaar) die hier tegen een bescheiden vergoeding op wellicht korte termijn in willen voorzien. 

Het knuffelhok biedt huisvesting aan groter(e) en jonge konijnen en cavia?s. In een specifiek daartoe ingericht gedeelte mag jong en oud de kleine exemplaren oppakken en aaien. Dat alles  onder voortdurend toezicht van een of in geval van drukte zelfs meerdere vrijwilligers.

Dat het mogelijk is om direct contact te hebben met de dieren houdt verband met het gegeven dat de kerntaak van kinderboerderijen bestaat uit het in contact laten komen van bezoekers met dieren en hen er – voor zover nodig – mee leren omgaan. Kinderen zijn daarbij vanzelfsprekend de voornaamste doelgroep. Door hen de dieren te laten voelen en aaien, ontwikkelt zich gevoel voor dieren en als direct gevolg daarvan op latere leeftijd ook het goed weten omgaan met mensen. Tijdens het toezicht houden is het zaak de ogen voortdurend de kost te geven en in te grijpen indien er iets dreigt mis te gaan. Indien nodig moeten de dieren bovendien worden aangegeven en moet ook worden getoond hoe ze vastgehouden moeten worden. Desgewenst de dieren ook weer aanpakken en terugzetten.

De belangstelling voor het Knuffelhonk bij Dondertman is enorm. In de zomermaanden, als de boerderij hele dagen open is, is het er steevast druk en is bewust gekozen voor een sluitingsperiode van twee uur rond de middag. Op die manier is er rust voor mens (vrijwilligers) en dier.

Toezichthouder(s)

Door de toenemende drukte en het nijpend gebrek aan medewerkers in de knuffelruimte, wordt momenteel naarstig gezocht naar iets oudere vrijwilligers (minimaal 18 jaar), die tegen een bescheiden vergoeding bereid zijn om specifiek te opereren als toezichthouder bij de knaagdieren in Cato?s Knuffelhonk. Wellicht voor een of meerdere dagdelen of een hele dag. In de hoogseizoenmaanden juni, juli en augustus is dat van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. In het voor- en naseizoen is de kinderboerderij maandag dicht en alle overige dagen enkel in de middaguren geopend. Ook dan geldt voor het Knuffelhonk een openingstijd van 14 tot 17 uur. Bij het toezien op het verantwoord omgaan van kinderen met de jonge konijnen en cavia?s wordt verwacht dat hij/zij goed weet in te schatten wat wel en niet toelaatbaar is. Het bereiken van een goed evenwicht daarin is van wezenlijk belang en wordt zeer zeker gewaardeerd door menig en vaak trouw bezoeker van deze zo populaire ruimte.

Naast het toezien op de juiste manier van omgaan met de dieren is het aan te bevelen dat hij/zij enige kennis heeft van knaagdieren en tevens over goede contactuele eigenschappen beschikt. Nodig voor het contact met bezoekers van alle leeftijden. In Cato?s Knuffelhonk is een praatje met deze en gene bepaald geen uitzondering en bevordert bovendien het onderlinge sociaal contact. Eveneens een belangrijke functie van Kinderboerderij Dondertman.

Wie belangstelling heeft wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de afdeling Dierverzorging van kinderboerderij, tel. (0548) 361169 of [email protected]

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.