voor Holten, door Holten

Hondenlosloopbos Holten

2

Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik gevraagd of er behoefte was onder de lezers voor een hondenlosloopbos in Holten. Via de mail heb ik toen een behoorlijk aantal reacties ontvangen. Hierop heb ik contact gehad met de gemeente en met Staatsbosbeheer. Helaas is het nog niet gelukt om het voor elkaar te krijgen.

Via Facebook wil ik het weer proberen. Ik hoop op veel likes, zodat we duidelijk aan kunnen geven dat de wens voor een hondenlosloopbos breed gedragen wordt. U vindt de Facebookpagina via: https://www.facebook.com/losloopbosholten/