voor Holten, door Holten

Holterbroekgrond naar het Binnenhof

0

Holten – Actie Kruiwagen:  

Het comité “Houdt het Holterbrook groen” was met een kruiwagen op pad in het Holterbroek. Daar schepten zij de kruiwagen vol met grond uit dit Holter buitengebied dat bedreigd wordt door de aanleg van “Groot Vletgaarsmaten”, een onnodig nieuw bedrijventerrein dat in schaal en omvang niet past bij een dorp als Holten.

Op donderdag 24 april wordt deze kruiwagen, samen met nog 29 andere uit het hele land, op het Binnenhof in Den Haag neergezet. Daar vragen dertig landelijke groepen de dertig gebieden, die daar symbolisch aanwezig zijn als dertig kruiwagens met aarde, te beschermen.

Zo wil het comité de landelijke politiek vragen om het nu nog landelijke gebied bij Holten te beschermen.

Nóg een industrieterrein erbij in Holten is onnodig omdat er in de regio rond Holten genoeg industrieterrein beschikbaar is. Dat is niet slecht voor de werkgelegenheid, want die blijft in de buurt.

Gemeenten moeten meer samenwerken. Ruimtevretende transportbedrijven en industriële bedrijvigheid kunnen op bestaande en geplande regionale bedrijventerreinen in de regio terecht. Zo kan open groene ruimte open en groen blijven.

Oude bedrijfsterreinen moeten worden opgeknapt. Gedeputeerde C. Abbenhuis van economische zaken stelt in deze collegeperiode 30 miljoen euro ter beschikking voor herstructurering van bedrijventerreinen. In Almelo kan zo bijvoorbeeld effectief 16 en in Hengelo zelfs 50 hectare worden gewonnen. Daarmee moet het ruimtebeslag op andere grond worden beperkt.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.