Holten Hogerop

HOLTEN – De gemeente heeft veel plannen in voorbereiding voor Holten. Die vragen om een goede afstemming op elkaar. Om deze afstemming goed te laten slagen wordt een visie ontwikkeld voor de lange termijn. Hiervoor wordt de basis gelegd in het programma Holten Hoger Op. Dit programma gaat het ambitieniveau weergeven voor de komende jaren.

In Holten spelen heel veel initiatieven. In het centrum zijn dat naast het Kulturhus bijvoorbeeld ook het centrumplan met winkels en bewoning, de poging om het dorp Holten een duidelijker verbinding te geven met de Holterberg, de transformatie van bedrijventerrein De Kol naar een hoogwaardige woonwijk, een nieuwe invulling van de stationsomgeving, en het verkeersplan. Een deel hiervan is inmiddels in een vergevorderd stadium zoals het Kulturhus en binnenkort wordt een begin gemaakt met sloopwerkzaamheden op De Kol.

Het wordt echter steeds duidelijker dat een samenhangende visie voor de kern Holten ontbreekt. Er is daardoor geen referentiekader voor de te ontwikkelen plannen. Een voorbeeld in de praktijk is het idee om de Holterberg meer of beter te verbinden met de kern Holten. Wanneer deze uitspraak verweven zou worden in een toekomstvisie, heeft dit mogelijk gevolgen voor andere plannen, zoals bijvoorbeeld het verkeersplan.

Omdat nu zoveel verschillende projecten op stapel staan is het hoog tijd om deze toekomstvisie te ontwikkelen, aldus het college. De op te stellen visie moet duidelijk aangeven waar Holten over 15 tot 20 jaar wil staan, hoe het bekend wil staan, welke uitstraling het zal hebben etc.

Het college geeft hiermee groen licht om de projecten integraal aan te pakken. Dat doet ze niet alleen. Zij is zich bewust dat de gemeente een regierol kan spelen, maar dat voor invulling van de plannen en de realisering daarvan de voortvarende medewerking van bedrijven, instellingen en inwoners noodzakelijk is. Hiervoor zijn inmiddels de eerste stappen genomen door het formeren van een denktank Holten Hoger Op. Deze denktank gaat in oktober 2008 van start.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer