Hoe ziet zondag 6 juli 2025 er uit?

0

HOLTEN – Ontwikkelingen in en rond Holten zijn er genoeg. Heeft u al eens kennis genomen van onderstaande?

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft het programmaplan ‘Holten Hogerop’ vastgesteld. Dit programmaplan verbindt verschillende projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw, centrumontwikkeling, economische stimulering en verbeteren van de toeristische potentie van Holten. Deze projecten leveren allen een bijdrage aan de profilering van Holten. De gemeente heeft Axis gevraagd tezamen met belanghebbenden een visie voor deze plannen op te stellen.

Om tot een breed gedragen visie te komen heeft Axis met diverse inwoners, ondernemers en bestuurders uit Holten gesproken. Daarnaast is een aantal brainstormsessies georganiseerd. Uit deze gesprekken, sessies en het programmaplan is een visie gerealiseerd die richting geeft aan besluiten, private partners uitdaagt mee te investeren en verschillende stakeholders verbindt aan een gezamenlijk ontwikkelingsbeeld voor Holten. Bovendien is de visie een goede basis voor het opzetten van een gerichte marketingstrategie die werkt aan het realiseren van de concrete doelstellingen die in het programmaplan ‘Holten Hogerop’op zijn geformuleerd.

Axis heeft gesprekken geleid tussen verschillende belanghebbenden, de visie opgesteld, de visie teruggekoppeld aan bestuur, betrokkenen en inwoners en zal betrokken worden bij het verder uitvoeren van de visie.

Klik hier voor filmpje Holten 2025


 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.