HMV vuurop

Zoaterdag is het wier zô veer. Moandenlàànk bint de jonge lèu der drôk met e wes. Vaake in kleine schuurkes en in de keulte. Noe mà hopp’n det het een betje redelijk weer wördt. As ’t mà drèuge is. Tèèg’n de keulte köj’ wà wat antrekk’n. Hoolt’n, Kèunedarp is ter al an gewèènd um ne grôôt’n carnavalsoptoch te hemm’n. Det was in de begintied wal ààns. In 1973 was het ôônze legendarische kapper Jehan van Geenhuuz’n, diet vuur de èèrste kèèr de slöttel van Hoolt’n wol ophaal’n biej börgemèister Enklaar. De börgemèister gung der in met en zô vertrök ’n èèrst’n optoch, vanof het plein biej Ep Krekel, noar het gemeentehuus. Het was een gezelschap van een man of vieftig. HMV vuurop, dan kwamm’n de Raad van Elf, gevolgd duur het “Schip van Staat” van Prins Johan Frans van de Noordenbarg. Doar achteran leup’n de peerde van de Bergruiters en det was het. Doar stun wal wat op det “Schip van Staat” heur. Waterjan, de Kassier, de Ontvanger en vuurzitter Vincent maak’n het vieftal compleet. Met zien viem’n noar het gemeentehuus. Netuurlijk kwam Prins Johan Frans neet met leuige hàànne, Canadeese whisky vuur de börgemèister, ne machtigen bos bloom’n vuur ziene vrouwe en het ies was e brökk’n. Mà wat e ôk biej zich had was het komplan. Hij hef det toen al an e bèudne!.Zie hebt er zich lillijk in verslökk’n en bint er nog altied met gangs. Het was het begin, van wat uut is e greuit tut de grote optocht’n anno 2016. Één dinge is ter nôôit veràànderd, de Hoolt’nse muziekvereniging löp nog altied vuurop. Leup in die beginjoar’n nog neet hèèl Hoolt’n warm vuur die gekkighèid van die jonge lèu, noe is det wal ààns. Ie möt zoaterdagmiddag mar is mönn’n kômm’n kiek’n. Rieg’n dikke stoat de lèu langs de weg. De waag’ns komt van Hoolt’n, Heet’n, Niej Heet’n, Roalte, Riess’n en Battum, àmoal op Hoolt’n an. Noa de optoch is het één grôôt feest. Biej alle gelèèg’nheed’n hangt ze der met de beene uut. Het hèèle centrum is of e slött’n en het gehos geet vedan tut in de kleine uurtjes. Zundags trek het hèèle circus noar Niej Hèèt’n en Hèèt’n, um de optoch nog is dunnekes oaver te doon. Het heult neet meer op. Op de moandag goat de Fienpreuvers wier vuur een niej wereldrecord, ne polonaise op bootjes, van meer as elf kilometer. Het möt àmoa gebuur’n biej de Wippert an de Schipbekke. As det good geet, geet er meer good. Zörgt dàj ’t neet mist, want zô hier en doar zal der nog wal eene in de Schipbekke pleer’n. Al met al een môôi programma, mar èèrs zoaterdag de grôôte optocht met en dit klinkt zô gewoon HMV vuurop. Loat het oe neet ontgoan en àmoa doem’n vuur môôi weer. Alaaf en vuur de lèu diet er niks an vindt, de volgende wekke wördt het wier röstiger, wis en waarachtig.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Reacties zijn gesloten.