‘Hij die geneest heeft gelijk’ …

0

HOLTEN – Deze uitspraak van Paracelsus, een succesvol geneesheer, filosoof en astroloog uit de 15e eeuw, typeert een (genees) krachtige overtuiging dat elke geneeswijze het recht heeft zichzelf te bewijzen.

Effectieve complementaire geneeswijzen – beter bekend als alternatieve geneeskunde – en therapeuten bewijzen zichzelf in de praktijk. In dat geval krijgt Margareth Eyck –Scholten beslist gelijk.
Margareth (51) is gediplomeerd Mentor Coach en voert haar Praktijk The Source (De Bron) aan het landelijk gelegen Holten.

De resultaten van haar aanpak kunnen worden gezien als een bevestiging voor het bestaansrecht van een reeks effectieve methoden met een ongewoon hoge kans van slagen. Als klinisch psychotherapeute heeft zij vooral veel ervaring opgedaan met jongeren in een moeilijke levensfase, ook wel gekend als ‘moeilijk opvoedbare kinderen’. De holistische aanpak van Margareth kan worden beschouwd als een voorportaal van Jeugdzorg. Deze instantie krijgt het vooral drukker en heeft het hiermee dan ook steeds moeilijker binnen een acceptabele tijd gerichte en adequate hulp te verlenen. Opsluiting van jongeren in half gesloten inrichtingen biedt in de praktijk weinig mogelijkheden voor verbetering.

De kans om een langdurig traject met Jeugdzorg te moeten ingaan kan aanzienlijk worden verkleind met een aantal sessies waarbij het bewustzijn van het kind wordt ontdaan van beperkende overtuigingen. Vooral in de pre-puberale fase vechten gedachten en gevoelens temidden van kolkende hormonale veranderingen. Margareth beschouwt zichzelf dan ook als een bruggenbouwer tussen deze factoren die zo belangrijk zijn in de balans tussen lichaam en geest. Hiermee verbetert zij niet alleen de verbinding tussen jongeren en hun ouders, tussen leerlingen en docenten, … maar bewerkt zij vooral het herstel in de verbinding met zichzelf.

Wederzijds respect en een juiste interpretatie van ‘winnen en verliezen’ zijn voor Margareth de basis voor het terugvinden van de eigenwaarde die zo cruciaal is binnen de ontwikkeling naar de volwassenheid. “We kennen angst als een slechte raadgever, maar beseffen vaak niet de impact die de verschillende vormen van angst hebben op ons dagelijks gedrag en de beslissingen die we nemen”, aldus de Mentor Coach. Reflexen voor overleving lijkt mens en dier te zijn aangeboren, maar veel angsten blijken aangeleerd en beinvloeden het leven van talloze mensen op kwalijke wijze. Ze verstoren relaties, veroorzaken ontwrichting in gezinnen en maken mensen letterlijk ziek. De dingen waarin we zijn gaan geloven, maken ons tot wie we zijn, maar meestal niet tot wie we werkelijk willen zijn.

Met het elimineren van oude overtuigingen en de hieraan gekoppelde angsten opent Margareth in haar praktijk The Source een weg naar geestelijk en lichamelijk herstel. Dat ze hierbij ondermeer gebruik maakt van bewustzijnstechnieken en Chakra-healing, is ondergeschikt aan de resultaten die haar aan de kant van het gelijk lijken te plaatsen. Het kenmerk van coaching is dat de client zelf in actie komt. Als Coach helpt ze je om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes en acties. Je leert te herkennen wat je tegenhoudt in het maken van die keuzes en hiermee je eigen kracht en mogelijkheden beter te benutten. Het resultaat hiervan is in de regel, dat je meer voldoening voelt in je leven door een betere mentale balans en een fysiek effectievere leefwijze. Naast gezonde voeding en voldoende beweging zijn dit elementaire behoeften die je helpen om weer lekker in je vel te zitten.  

Met haar aanpak zet Margareth de ‘eigen wil’ weer op de kaart en doorbreekt patronen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van een verlammende twijfel over wie u bent en wat u werkelijk wilt. Gewoonlijk zijn 10 – 15 sessies voldoende om dit te beseffen en met een vernieuwde blik en herwonnen energie het leven weer als een uitdaging te kunnen zien.

Dat zij heel succesvol is met moeilijk opvoedbare jongeren, heeft haar niet weerhouden mensen van alle leeftijden met gelijke resultaat te behandelen.

U bent welkom voor een intake-gesprek na een telefonische afspraak met Margareth Eyck – Scholten. GSM: 06 – 41860555 of stuur een e-mail naar: [email protected]

Meer informatie over Praktijk The Source kunt u vinden op de website:www.praktijkthesource.nl
 

– Hans de Kort –
Auteur met publicaties in ‘Beyond Medicine’
en ‘Arts en Apotheker’

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.