voor Holten, door Holten

Het is genoeg geweest

0

HOLTEN – Verslag nieuwjaarsreceptie HHV
Geachte aanwezigen welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Holtense Handelsvereniging. Ook dit jaar hadden we een sfeervol plaatje van het Holtense centrum uit de begin jaren 20 op onze uitnodigingskaart.
Betrokkenheid en het samen optrekken richting oa politiek en klanten en onderlinge collegialiteit is dan ook een van de goede voornemens van ons bestuur.

Vele handen maken licht werk is dan ook een van de gevleugelde uitspraken van onze activiteiten commissie. Ik wil dan hun ook graag in het zonnetje zetten. Zij zijn de kartrekkers van het fantastische laatste evenement welke we in het centrum van Holten hebben mogen mee maken. Ik heb het  dan over de kerstfair welke op een mooie koude zaterdag begin december groots werd georganiseerd, dit met een enorme positieve spin off van zowel deelnemers, bezoekers als zeer goede recensies in de plaatselijke en regionale pers. Voor deze commissie dan graag een daverend applaus.

Natuurlijk had ik het mij makkelijk kunnen maken en de laatste 2 speeches uit de PC kunnen toveren. Het enige wat ik hoefde te doen is het jaartal veranderen en voor het overige is er in Holten niet zoveel gebeurd. Maar u weet het , stilstand is achteruitgang en vandaar dat wij in onze laatste bestuursvergadering hebben gezegd, het kan niet zo langer, het is genoeg geweest. Wij willen dat de vele rapporten, onderzoeken, enquêtes en enkele tonnen euro’s die hier mee gemoeid zijn nu eens niet alleen op papier blijven staan maar eens van de tekentafel af komen. De schop moet in de grond en we zullen niet alleen investeren maar vooral realiseren.

Er liggen reeds goede besluiten ,het Wansinktrace is unaniem door de raad aangenomen, ook voor het Zilverzandtracé is een ruime meerderheid, er zijn strategische aankopen voor de verlengde Waagweg gedaan en inmiddels gesloopt. Er ligt een goede structuurvisie voor een nieuw Hart van Holten en de Kol. Deze werden enorm positief ontvangen door vele Holtenaren getuige de norme opkomsten in het gemeentehuis zomer 2007. Kortom ik zei het al eerder, het is genoeg geweest, we moeten aan de slag met de plannen en visies die er liggen en ons niet laten verleiden tot nieuwe enquêtes en onderzoeken welke onnodig vertragend en wellicht pas op zeer lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

Vele bestaande detaillisten en horecabedrijven,  en zelfs nieuwe ondernemers willen investeren en of starten in Holten. Al vele jaren worden ze geremd in hun ontwikkelingen door de besluiteloosheid van onze raad.

Image

Image

Het bestuur van de HHV staat dan ook achter het college en verwacht dat dit jaar dan ook eindelijk de schop de grond in gaat zodat we met ons allen kunnen werken aan een nieuw hart voor Holten.

Nieuwe ontwikkelingen, ja die zijn er zeker, we hebben dit jaar weer enkele nieuwe leden mogen begroeten, en hebben we de gewenste trekker erbij gekregen, de HEMA. Ook voor de kleintjes is er weer een kinderzaak. We hebben ook een dikke 100 klanten verloren nl de ambtenaren welke een aantal jaren tijdelijk in Holten hebben gebivakkeerd zijn naar Rijssen vertrokken. Het voormalige gemeentehuis staat  niet helemaal leeg, maar we hopen toch dat daar binnen afzienbare tijd weer commerciële en dienstverlenende activiteiten mogen plaatsvinden. Het blauw mag dan wat minder op straat te bewonderen zijn maar een ieder is het er over eens dat zij ook een prominente plek in het Kulturhus moeten krijgen. Burgemeester en de nieuwe cluster chef, actie graag!

Volop bouwactiviteiten zijn er ook op het voormalige terrein van Boertje ten Velde. Tegen de zomer zullen de Wanders daar de schaar hanteren en liggen er nog kleine 400 M2 commerciële ruimte voor misschien in eerste instantie de Triatlon Expositieruimte? Want Holten staat aan de vooravond van een grootschalig evenement, de EK triatlon en wie weet wel een koopzondagochtend in dat weekend. We hebben de aanvraag inmiddels bij de gemeente liggen.

Meer goed nieuws in 2008, ja dat zijn de huizen op de Liezen, misschien wel de meest belangrijke ontwikkeling in Holten van de laatste 10 jaar. Eindelijk nieuwbouw voor jong en oud. Ook de ontwikkelingen op Vletgaarsmaten doet ons deugd. Ruimte voor verdere expansie en voldoende vierkante meters op de ruime kavels is goed voor de werkgelegenheid en zorgt er voor dat de sociale voorzieningen, en de economische bedrijvigheid in Holten in deze moeilijke tijd blijft draaien.

Ik sluit af met u zakelijk een goed en voorspoedig maar vooral gezond en actief 2009 toe te wensen namens het bestuur van de Holtense Holtensvereniging. 

Jan Herman ten Velde.

 

WAARDEER JE DIT ARTIKEL?

Deel dit artikel dan met je vrienden!
Wanneer je actief deelt zul je dit bericht minder vaak zien!
close-link