Gemeentelijke sloopregeling groene ruimte buitengebied

0

HOLTEN – Het college stelt voor om in het buitengebied niet gebruikte gebouwen te slopen. Hiervoor is voorlopig € 50.000 euro beschikbaar. De financiën worden gedekt uit het Landschapsfonds en zijn bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte. De raadcommissie Grondgebied bespreekt het voorstel op 30 januari 2014.

Wethouder Stegeman: “In het buitengebied staan verschillende woningen, bedrijven en schuren die vaak niet meer in gebruik zijn. De eigenaren van die gebouwen in het buitengebied kunnen nu voor het slopen een beroep doen op de gemeentelijke sloopregeling. Die regeling is er voor gebouwen met of zonder asbest. Wij verwachten dat dat het beeld van de groene ruimte ten goede zal komen.”

Sloop met asbestverwijdering
De bijdrage in de kosten voor sloop bedraagt € 10/m2 met een maximum van € 5.000,- per adres met daarbij de opmerking dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan 1/3 van de daadwerkelijke sloopkosten. De sloopkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de sloop en niet de kosten die gepaard gaan met het opnieuw inrichten van het vrijkomende terrein.

Sloop zonder asbest
De bijdrage in de kosten voor sloop bedraagt € 7/m2 met een maximum van € 3.000,-per adres met daarbij de opmerking dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan 1/3 van de daadwerkelijke sloopkosten. De sloopkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de sloop en niet de kosten die gepaard gaan met het opnieuw inrichten van het vrijkomende terrein.

De financiering komt uit de rood voor Rood regeling
In het verleden zijn in het kader van de Rood voor Rood regeling bijdragen gestort in het Landschapsfonds. Aan het landschapsfonds, wat een budget heeft van € 100.000,-, is tot op heden nog geen uitvoeringsregeling toegekend. In principe is de besteding van deze middelen vrij. Vandaar dat het voorstel is om de beschikbare middelen nu te gaan inzetten voor een sloopregeling gericht op het buitengebied. In eerste instantie wordt € 50.000 beschikbaar gesteld.

Aanmelden
De raadscommissie Grondgebied bespreekt het voorstel op 30 januari 2014. Aanmelden voor de regeling kan nadat de commissie groen licht heeft gegeven.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer