Gemeente kiest niet voor buurtzorg

HOLTEN/RIJSSEN – Voor de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning heeft de gemeente Rijssen-Holten overeenkomsten met zorgaanbieders afgesloten. Eén van die zorgaanbieders is TSN. TSN heeft uitstel van betaling aangevraagd. Inmiddels is ook duidelijk dat TSN  daadwerkelijk stopt met het uitvoeren van huishoudelijke ondersteuning. Landelijk wordt de naam van de organisatie Buurtzorg vaak genoemd als  overname kandidaat.

Wethouder Ben Beens legt uit: ‘Wij stellen de continuïteit van zorg voorop en we willen daar waar dat kan dat de arbeidsrelatie het werk volgt. Daarnaast hechten we veel waarde  aan de relaties met onze eigen zorgaanbieders’.

De gemeente Rijssen-Holten heeft daarom besloten om geen gebruik te maken van het aanbod van Buurtzorg. Dit besluit hebben wij genomen omdat de overige*  zorgaanbieders hebben aangegeven de ondersteuning over te kunnen nemen. Wij hebben het volste vertrouwen in een zorgvuldige overgang.

Cliënten die op dit moment huishoudelijke ondersteuning van TSN ontvangen,  worden persoonlijk op de hoogte gesteld over de vervolgstappen. Cliënten blijven de huishoudelijke ondersteuning ontvangen. TSN blijft de huishoudelijke ondersteuning  leveren tot 25 april 2016. Voor die datum maken zij een keuze voor een andere aanbieder. De gemeente neemt contact op met de cliënten voor het vervolgproces.

*Overige zorgaanbieders Rijssen-Holten:
Aster Zorg, Attent BV, Attent WMO, Beter Thuiswonen Thuiszorg, Bions, BTK Zorg, Harmonie Zorg, Kristal Welzorg groep, Deva Zorg en Welzijn, Madeliefje Thuiszorg, Olcea, RST Zorgverleners, Solace ATC,
Stichting Skoel, Stichting Wijk-Zorg, Thuiszorg Anahid, Tzorg, Vitaal Thuiszorg, Zorg en Plezier, Zorgaccent,
Thuisgenoten.

Reacties zijn gesloten.