Gemeente heeft voordelig saldo van ruim 1 miljoen

HOLTEN – In navolging op onze berichtgeving over de begroting 2017 waarin de gemeente een positief resultaat laat zien voor 2017 en verder, is het gebruikelijk om ook stil te staan bij de financiën van het huidige jaar 2016.

Het huishoudboekje van de gemeente is goed op orde en laat over 2016 een overschot zien van
€ 1.145.500. Het bedrag wordt zoals gebruikelijk in Rijssen-Holten aan de algemene reserve toegevoegd. Dit betekent aldus wethouder Ben Beens: “Op deze wijze heeft de gemeente een buffer om tegenvallers in moeilijke tijden op te kunnen vallen. Daarnaast maakt de gemeente een lijst met een inschatting van de risico’s die we lopen. Zolang de algemene reserve niet groter is dan 140% van de berekende risico’s worden voordelen aan deze reserve toegevoegd. Na deze meevaller is dat nu 126%. Daarmee is de algemene reserve voldoende groot om tegenvallers op te vangen en hoeven we niet bij tegenvallers te denken aan het verhogen van belastingen. Dit geeft ons een goed gevoel”.

Wat zijn de redenen dat de gemeente geld overhoudt?

Hoofdzakelijk gaat het om de volgende zaken:
1. Rijssen-Holten heeft via de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds meer geld van het Rijk ontvangen dan aanvankelijk was begroot (voordeel van € 175.000).
2. In het plangebied van de Kol in Holten is een gemeentelijk perceel opgenomen. De aankoop en verkoop zijn niet eerder geraamd in de begroting vanwege de recessie. Bijstelling hiervan had tot gevolg dat het nadelige saldo op deze post 489.000 lager uitvalt.
3. In de post diverse stelposten zijn bedragen geraamd voor een aantal zaken die al wel zijn begroot maar nog niet in uitvoering zijn gebracht. In totaliteit gaat het hier om een bedrag van € 307.000. Het gaat hier om bedragen die in 2017 nog wel beschikbaar zijn maar we dit jaar niet aan toe zijn gekomen. De middelen blijven in 2017 inzetbaar voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Reacties zijn gesloten.