Gemeente gaat Huishoudelijke Ondersteuning lokaal organiseren

0

De gemeente Rijssen-Holten gaat de Huishoudelijke Ondersteuning vanaf 1
januari 2018 lokaal organiseren in een algemene voorziening en doet niet
mee in een regionale Twentse aanbesteding. De raadscommissie
Maatschappelijke Dienstverlening (MDV) heeft het College aandachtspunten
meegegeven voor de verdere uitwerking. Wethouder Ben Beens: ‘De lokale
aanpak is resultaatgericht en heeft verschillende voordelen voor onze
inwoners op het gebied van kwaliteit en service. De komende tijd gaan we
hard aan de slag met onze partners, zoals de zorgaanbieders en de
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) om alles zo goed mogelijk neer te gaan
zetten.’

Bij een algemene voorziening regelt een inwoner zelf zijn of haar hulp bij
het huishouden met één van de organisaties waar we als gemeente afspraken
mee maken. Voordelen zijn bijvoorbeeld dat de inwoner niet eerst een
indicatie van de gemeente nodig heeft. Er kan direct contact gezocht worden
met een zorgaanbieder. Bovendien zijn er minder administratieve lasten en
uitvoeringskosten. En door nauwe samenwerking tussen gemeente en
aanbieders, is er bijvoorbeeld meer ruimte voor innovatie en tussentijds
bijsturen.
Alle inwoners die op dit moment huishoudelijke ondersteuning via de
gemeente ontvangen, worden zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd over
de beleidswijziging en wat dat praktisch voor hen betekent.

Achtergrond: waarom is aanpassen noodzakelijk?
In 2016 zijn er in het land een aantal rechterlijke uitspraken geweest over
de Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Een Twentse werkgroep HO heeft die
jurisprudentie bestudeerd en gekeken op welke onderdelen aanpassing van het
HO-beleid nodig is. Dit heeft geresulteerd in een beleidskader HO 2018.
De insteek van dat beleidskader is niet helemaal in lijn met de
uitgangspunten van het regionale koersdocument ‘integrale inkoop Jeugd en
Wmo’ en met het lokale koersdocument ‘transformatie in het sociaal domein’.
Daarom is het noodzakelijk om volgens een andere methodiek (een algemene
voorziening) de huishoudelijke ondersteuning te gaan organiseren.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.