Ep van Schooten neemt afscheid GB

Op de algemene ledenvergadering van woensdag 24 november 2010 werd op passende wijze afscheid genomen van de oud-voorzitter Ep van Schooten.

De debuterende voorzitter Henk Vincent liet in een prijzend betoog de loopbaan van Ep de revue passeren. Hij memoreerde het feit, dat Ep gedurende 36 jaar  zijn volle inzet aan GEMEENTEBELANG heeft gegeven.

Ook noemde Henk, dat Ep bij zijn afscheid van de gemeenteraad werd geridderd en dat hij de eer heeft, de eerste te zijn, die het ereburgerschap van de gemeente Rijssen-Holten te beurt viel.

Met instemming van alle aanwezige leden werd Ep benoemd tot erelid van onze vereniging en hiertoe werd hem de nieuw ontworpen zilveren GB-speld opgestoken.

Ook kwam in deze ledenvergadering het voorstel van het bestuur aan de orde, om oud-wethouder Willem ter Schure op te nemen in het bestuur van GEMEENTEBELANG. Dit voorstel werd door de algemene ledenvergadering met applaus aangenomen.

In het tweede deel van vergadering werd onder leiding van   fractievoorzitter Jan Aanstoot door de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelang uitgebreid met de leden van gedachten gewisseld over  de belangrijkste actuele onderwerpen van de gemeentelijke agenda. Duidelijk werd dat ook in de komende tijd  GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten zich strategisch volledig zal inzetten om in de  nieuwe rol in de oppositie, haar standpunten optimaal voor het voetlicht te brengen en zo mogelijk te realiseren.   

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.