Enorme Lintjesregen in Holten

0

HOLTEN – Vanochten om 10 uur werden op het gemeentehuis door Burgemeester Hofland een aantal Holtenaren in het zonnetje gezet. Zij werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege verschillende verdienstelijkheden.

Henk en Fennie van der Pluijm, Bert Aaftink, Anton Beldsnijder, Dinie Ophof en Harrie Paalman willen wij bij deze van harte feliciteren.
Foto Freddie Paalman

 

Koninklijke Onderscheiding voor de heer J.H. van der Pluijm

Henk van der Pluijm (67 jaar) is in het Holtense verenigingsleven een bekend gezicht. Dat begon al in de vroege jaren ’70, toen hij actief lid en vrijwilliger werd bij VV (toen nog SV) Holten. Kantinediensten, onderhoud van het sportpark, het drukken van het clubblad, plaatsvervangend grensrechter, verzorger en jeugdleider: de heer Van der Pluijm deed en doet het allemaal. Hij is in 2003, samen met zijn echtgenote Fennie, verkozen tot vrijwilliger van het jaar voor de kern Holten, voor al hun werkzaamheden voor SV Holten.

Vanaf 1985 is hij betrokken bij de jaarlijkse Triathlon Holten. Als vrijwilliger is hij verantwoordelijk voor het transport van materialen van de atleten van en naar de diverse wisselpunten tijdens de wedstrijd.

In 1994 werd hij vrijwilliger bij de Keunefeesten, waar hij de bardiensten en overige werkzaamheden voor zijn rekening neemt.

Ook bij IJsbaan de Noordpool is de heer Van der Pluijm een graag geziene verschijning. In 1998 werd hij bestuurslid en vrijwilliger. Hij werkt er voor de baancommissie, pleegt baanonderhoud tijdens en buiten de vorstperiodes én is actief bij het schoolschaatsen.

In 2004 werd hij vrijwilliger bij Woonzorgcentrum de Diessenplas, nadat zijn moeder daar op de verpleegafdeling kwam wonen. Al heel snel werd hij zeer regelmatig ingeroosterd bij koffiediensten, allerlei andere hand- en spandiensten, maar ook in de soms moeilijke taken van hulp aan dementerende patiënten.

Tijdens de jaarlijkse collecteronde van KWF Kankerbestrijding is de heer Van der Pluijm ook al jaren actief: niet alleen als collectant, maar ook bij de distributie van de collectebussen en bij de inname van de bussen en het tellen van de gelden na afloop.

Verder is hij sinds 2007 actief als vrijwillig begeleider voor Zozijn en Erve Deijk. Hij assisteert bij de koffiebijeenkomsten, begeleidt cliënten bij fietstochtjes en organiseert knutseldagen.

Tenslotte is hij inzetbaar als EHBO’er (inclusief reanimatie/defibrillatie) en er wordt bij evenementen dan ook regelmatig een beroep op hem gedaan om mee te draaien in de EHBO-ploeg.

Meneer Van der Pluijm wordt gekenschetst als een zeer sociaal voelende man en men zal nooit tevergeefs een beroep op hem doen. Dat deze inzet bijzonder wordt gewaardeerd, mag wel blijken uit het feit dat een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding werd gehonoreerd. Het behaagde Hare Majesteit de heer Van der Pluijm te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland zal hem de daarbij horende versierselen uitreiken tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Rijssen op vrijdag 26 april om 10.00 uur. Wij nodigen u daarbij van harte uit.

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw F.J.G. van der Pluijm-Stegeman

Fennie van der Pluijm (65 jaar)  is net als haar man Henk van der Pluijm een bekende verschijning in het dorp Holten. Net als hij is ook zij al vanaf 1985 als vrijwilliger betrokken bij de jaarlijkse Triathlon Holten. Zij is betrokken bij de voorbereiding en de nazorg van de diverse activiteiten op de zwemlocatie. In 1987 werd ze ook vrijwilliger bij de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu en is ze actief bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld met kniepertjes bakken tijdens de Kerstfair.

In 1993 werd ze vrijwilliger van VV Holten, waar ze al weer jarenlang de schoonmaakdiensten coördineert en organiseert en daar ook zelf bij meehelpt. Ook is ze wekelijks actief in de kantine. Samen met haar man werd ze in 2003 benoemd tot vrijwilliger van het jaar in de kern Holten voor deze activiteiten.

Verder werd ze in 1998 actief als vrijwilliger voor Zozijn, waar ze tevens een klein dienstverband had. Het aantal vrijwillige uren was daar echter een veelvoud van. Ze begeleidt cliënten bij het boodschappen doen en bij het sporten, ze heeft mede de activiteit “bewegen op muziek” opgezet, zorgt ze voor de sponsoring daarvan en helpt ze bij de begeleiding ervan.

Tijdens de vorstperiodes is mevrouw Van der Pluijm ook actief voor IJsbaan de Noordpool: al vanaf 1998 is ze actief in de kantinedienst voor deze vereniging.

In 2002 wist ook de organisatie van de Keunefeesten haar te strikken: naast de bardiensten stroopt ze ook hier de mouwen op als er werk aan de winkel is.

Verder helpt ze met grote regelmaat met koffieschenken in Woonzorgcentrum de Diessenplas, is ze al jarenlang collectant voor het Astmafonds en voor KWF Kankerbestrijding en is ze sinds 2007 medeorganisator van de Winterwandeltocht in Holten en omgeving, samen met haar zussen Gerrie en Annie en Annie Jansen. Zij is verantwoordelijk voor het uitzetten van de route, het overleg met gemeentelijke instanties en de pr-activiteiten. De opbrengst van de wandeltocht is elk jaar bestemd voor een goed doel.

Bescheiden als ze is, treedt mevrouw Van der Pluijm niet graag op de voorgrond. Toch is haar trouwe inzet op alle genoemde gebieden niet onopgemerkt gebleven. Een voordracht daartoe mocht er toe leiden dat het Hare Majesteit heeft behaagd mevrouw Van der Pluijm te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland reikt haar de bijbehorende versierselen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Rijssen op vrijdag 26 april om 10.00 uur. U bent daarbij van harte welkom.

 

Koninklijke Onderscheiding voor de heer L.J. Aaftink

De heer Bert Aaftink (57 jaar) is al jarenlang actief op diverse gebieden in Holten en Dijkerhoek. Van 1974 tot 1998 was hij bestuurslid van de Hervormde Vereniging voor Evangelisatie Bethanië in Dijkerhoek. Bethanië verzorgt de kerkdiensten in Dijkerhoek en de pastorale zorg voor de leden van deze kerkgemeenschap, die ressorteert onder de Hervormde Gemeente Holten. De decorandus heeft zich hier altijd ten volle ingezet, maar ook tegenwoordig doet men nog altijd niet tevergeefs een beroep op hem als dat nodig is, ook al vervult hij geen bestuursfunctie meer.

In 1984 werd hij voorzitter van de VVD afdeling Holten resp. afdeling Rijssen-Holten, een functie die hij bekleedde tot 2007. In dit jaar werd hij, tot op heden, vice-voorzitter. Hij wist en weet de afdeling op een goede manier te leiden en vertegenwoordigde de afdeling ook op correcte, innemende wijze in de Ondercentrale Zuidwest Salland en in de Kamercentrale Overijssel.

In 1987 werd de heer Aaftink regisseur van het DAT, Dijkerhoeks Amateur Toneel, waar hij ook lid is van de Revuecommissie, dit vanaf 1990. In 1992 werd hij hier ook bestuurslid en vanaf 1996 voorzitter. Hij is enthousiast en actief betrokken bij alle activiteiten van DAT en de aansturing daarvan. De revueuitvoeringen vinden altijd plaats tijdens het jaarlijkse Dijkerhoekse feest.

De artistieke kwaliteiten van de heer Aaftink brachten hem er ook toe om in 2007 samen met anderen de Stichting Openluchtspel Dijkerhoek op te richten en hij werd daarbij ook regisseur. Onder zijn bezielende leiding wordt hard gewerkt aan het openluchtspel 2013.

Bij de oprichting van de Stichting Theaterproducties Rijssen-Holten in 2010 werd de heer Aaftink regisseur en bestuurslid. Het gaat hier om een unieke samenwerking van 5 verenigingen, die hebben gewerkt aan de Holtense vertaling van de Haanstra’s film Fanfare. Onder leiding van de heer Aaftink wordt nu al weer volop gewerkt aan een volgend groot werk, dat in 2014 wordt uitgevoerd.

De heer Aaftink is ook nog geruime tijd (1992-2000) actief geweest als bestuurslid van LTO afdeling Holten, waar hij zich actief heeft ingezet voor de belangen van agrarisch Holten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouwbedrijven.

Holten en Dijkerhoek kennen de heer Aaftink als een hardwerkende, uiterst loyale man, die zich zeer verdienstelijk maakt voor de samenleving. Het heeft Hare Majesteit dan ook behaagd de heer Aaftink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland reikt hem de daarbij horende versierselen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Rijssen op 26 april om 10.00 uur. Wij nodigen u graag uit daarbij aanwezig te zijn.

 

Koninklijke Onderscheiding voor de heer A. Beldsnijder

Anton Beldsnijder (69 jaar) is al heel lang actief op sportief gebied in Holten en dan vooral voor ZVV Blauw Wit’66:

Bestuurslid van 1975 tot 1978

Lid van de Seniorencommissie van 1988 tot 2006
Algemeen Wedstrijdsecretaris van 1988 tot heden
Leider van het eerste elftal van 1990 tot 1995
Secretaris in het bestuur van 1991 tot 2007
Schrijver van de wedstrijdverslagen van 1995 tot heden.

In al deze functies heeft hij zich ten volle ingezet en als algemeen wedstrijdsecretaris doet hij dat nog steeds. In zijn periode als secretaris in het bestuur werkte hij aan een goed georganiseerde vereniging: het verenigingsreglement kwam tot stand en de statuten werden aangepast naar de huidige tijd. Hij verrichtte veel werk achter de schermen, waar de vereniging nu nog steeds de vruchten van plukt. Een gezonde sportvereniging met ruim 500 leden! Ook nu nog als algemeen wedstrijdsecretaris heeft hij een goede communicatie en een goede planning hoog in het vaandel staan.

Blauw Wit én de KNVB hebben meneer Beldsnijder al een aantal keren in het zonnetje gezet: in 2002 werd hij lid van verdienste en in 2007 erelid. Van de KNVB ontving hij in 2006 de zilveren waarderingsspeld en in vorig jaar mocht hij die speld in goud in ontvangst nemen.

In de periode 2006 tot 2010 was hij ook lid/secretaris van de Sportraad Rijssen-Holten. Met zijn sportieve kennis heeft hij hier mede zorggedragen voor goede regelingen voor de sportverenigingen in Rijssen en Holten. De heer Beldsnijder is voor sportminnend Holten en de gemeente Rijssen-Holten van grote waarde en dit komt op 26 april tot uitdrukking bij de jaarlijkse Lintjesregen. Het heeft Hare Majesteit behaagd de heer Beldsnijder bij die gelegenheid te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland reikt hem deze versierselen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Rijssen om 10.00 uur. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw A.G. Ophof-ten Dam

Mevrouw Ophof (73 jaar) uit Holten is een zeer sociaal voelende vrouw die zich met hart en ziel inzet voor haar medemens. In 1996 werd ze vrijwilliger voor de Stichting Sociaal Cultureel Werk Holten, Socuwe. Ze verzorgt de koffie voor bestuur en bezoekers. Ze laat nooit verstek gaan en zet zich altijd enthousiast in, ook als er eens iets extra’s gedaan moet worden.

Sinds 1997 is ze fondsenwerver voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, waarvoor ze tot nu toe al € 21.000,= inzamelde. Ze begon hiermee toen bleek dat haar kleindochter lijdt aan deze ziekte. Bijzonder is dat ze niet ging collecteren, maar aan de slag ging met het maken van bloemstukken en jam. Deze verkoopt ze op fairs, beurzen en markten, maar ook op de jaarlijkse dag van de CF Stichting. Het hele dorp weet inmiddels van deze activiteiten, want van alle kanten krijgt ze fruit en bloemen om haar producten te maken.

Ook in 1997 werd ze ook actief voor de Triathlon Holten en verzorgt ze jaarlijks de broodmaaltijden voor deelnemers en vrijwilligers van dit evenement, en alles wat daarmee te maken heeft. Soms wordt ze ook betrokken bij de verkeersregeling tijdens het evenement.

In de periode 1998-2009 was ze contactpersoon voor de Nederlands Hervormde Gemeente in Holten. Soms bezocht ze gemeenteleden op verzoek van de predikant, maar ook op eigen initiatief bezocht ze mensen waarvan ze wist dat er behoefte was aan extra zorg. Zij zorgde dan dat zaken geregeld werden of bracht betrokkenen in contact met de juiste personen of instanties. Tenslotte is mevrouw Ophof nog altijd actief, al sinds 1999, als vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Diessenplas in Holten, waar ze wekelijks gaat wandelen met bewoners die zijn aangewezen op een rolstoel of rollator. Vaak gaat het om bewoners die anderszins geen of weinig bezoek krijgen. Mevrouw Ophof haalt deze mensen hiermee uit een sociaal isolement: soms een wandelingetje, soms een boodschapje doen, maar altijd even erop uit en een gezellig praatje.

Naast dit alles heeft mevrouw Ophof altijd haar ogen en oren open voor de noden, klein en groot, om haar heen en in het dorp. Waar ze kan springt ze bij, alles op een bescheiden, maar doortastende manier. Ook hier geldt dat dit niet onopgemerkt is gebleven en het heeft Hare Majesteit dan ook behaagd mevrouw Ophof te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland reikt haar de daarbij horende versierselen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Rijssen op vrijdag 26 april a.s. om 10.00 uur. U bent daarbij van harte welkom

Koninklijke Onderscheiding voor de heer H. Paalman

Harrie Paalman (52 jaar) uit Holten is al jarenlang actief in de Holtense dorpsgemeenschap, op divers gebied.

Op sportief gebied werd hij in 1981 actief bij ZVV Blauw Wit ’66 waar hij tot 1983 trainer/begeleider was van een jeugdelftal. In die periode was hij ook pupillencoördinator. Van 1983 tot 1994 was hij er actief als secretaris van de jeugdcommissie. In de periode 1994-2007 was hij bestuurslid en tweede secretaris. Voor de viering van het veertigjarig jubileum van de club in 2006 was hij in de jaren 2005 en 2006 voorzitter van de jubileumcommissie. Op dit moment vervult de heer Paalman nog steeds twee functies bij Blauw Wit: vanaf 1986 is hij pr-functionaris en fotograaf en vanaf 1996 verzorgt hij het programmablad van het eerste elftal.

Ook op kerkelijk gebied is de heer Paalman actief geweest. Van 1985 tot 1989 was hij voorzitter van de jeugdcentrale van de Gereformeerde Kerk in Holten en van 2006 tot 2011 was hij ouderling/scriba van de PKN-gemeente in Holten. Binnen de Gereformeerde Kerk Holten was hij ook lid van de koffiebargroep van 1986 tot en met 1989, waar hij ook het zaterdagavondwerk voor de jeugd organiseerde. Daarnaast zat hij in de redactie van de jeugdkrant in de periode 1987-1988.

Last but not least is de heer Paalman ook al jaren mantelzorger voor een oom (helaas vorig jaar overleden) en een tante.

Al met al laat de heer Paalman zich kenschetsen als een rustige, bescheiden man, die zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar er wel is voor zijn medemens. Dit herkennen ook zijn collega’s bij de gemeente Rijssen-Holten, waar hij werkzaam is op de afdeling personeelszaken.

Ook in het Holtense wordt zijn inzet herkend en erkend en een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding wordt dan ook op 26 april gehonoreerd: het heeft Hare Majesteit behaagd de heer Paalman te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland reikt hem de daarbij horende versierselen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Rijssen om 10.00 uur. Wij nodigen u daarbij van harte uit.

 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.