Dwaalspoor of tweesporenbeleid Holten

106

HOLTEN – Een Noordelijke rondweg leidt in Holten al jarenlang tot heftige discussies. Ondanks dat in 2005 door een extern bureau was aangetoond dat deze rondweg de beste oplossing zou zijn om het centrum verkeersluw te maken en dat in 2009 met studieresultaten nog eens werd bevestigd, blijft de raad een besluit daarover ontlopen.

Ook enquêteresultaten in het voorjaar van 2009 waarin  bijna  80 % van de burgers  zich voor deze rondweg uitspraken veranderen daar niets aan. Wel heeft de raad in 2005 besloten dat doorgaand verkeer niet door de woonkernen geleid mag worden  Maar het  college denkt daar anders over en meent met een Zilverzandtracé bedoeld als wijkontsluitingsweg, aangevuld met een kostbare verlengde Waagweg best een oplossing voor doorgaand verkeer door de woonwijken te kunnen bieden.

Dat die halfbakken oplossing niet strookt met de enquêteresultaten, niet past op het raadsbesluit, duurder wordt dan een Noordelijke rondweg  en problemen daarmee alleen maar worden verschoven doet er  kennelijk niet toe. Toch wordt in de raadsvergadering van 2 juli jongstleden door de coalitie op aangeven van het CDA een ondersteunend amendement ingebracht op het collegestandpunt. Des temeer opmerkelijk, omdat met dit amendement  het  eigen raadsbesluit van 2005, om geen doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen te geleiden, onderuit wordt gehaald  en de mening van de kiezer wordt genegeerd.

Maar het CDA wil wel de indruk wekken dat er naar de kiezer is geluisterd. Er zou gekozen moeten worden  tussen de optie van een Noordelijke rondweg of  de optie van een doorgaande route via de verlengde Waagweg, waarvoor eerst weer een studie nodig zou zijn en die keuze zou pas gemaakt kunnen worden na aanleg van het  Zilverzandtracé. Toch heel bijzonder, omdat de  burger helemaal niet om een verlengde Waagweg heeft gevraagd. Het college geeft er ook een fraaie draai aan, door over een twee sporenbeleid te praten, waarmee ze ook de indruk wil wekken dat een keuze voor één van beide  opties volledig open zou  zijn.

Maar dat is onzin. Want  de uitvoering van het Zilverzandtracé zal afgestemd moeten worden op een eindbeeld. En dat lijkt de optie, via Zilverzandtracé en verlengde Waagweg te gaan worden. Als over een aantal jaren met het Zilverzandtracé meer dan de helft van die doorgaande route is  gerealiseerd, blijft alleen de optie via de verlengde Waagweg nog over. Dan ga je op dat moment toch niet voor veel geld en met vertraging de koers nog verleggen naar een Noordelijke rondweg. Met dit tweesporenbeleid kun je als politiek tegenstander van een Noordelijke rondweg naar de kiezer toe, nu zelfs voorstander van die rondweg zijn, zonder daar nu uiteraard over te besluiten. Maar of daarmee naar 80 % van de kiezers is geluisterd?

HS Support

106 Reacties
 1. Firedraad.nl zegt

  Mooi ontwerp op de tekening. Wordt het voor fietsers ook veilig om naar het station te fietsen.

 2. Firedraad.nl zegt

  Mooi ontwerp op de tekening. Wordt het voor fietsers ook veilig om naar het station te fietsen.

 3. M.a.s.h zegt

  Goed stuk … als je daarbij nog meeneemt dat Holten graag een verkeersluwe kern zou willen hebben met een aantal leuke terrasjes die toeristen van de Holterberg zou kunnen trekken waar onze middenstand eens goed van kan profiteren, dan vraag je je echt af waar deze raad mee bezig is; dit continue uitstellen stagneert ook investeringen van de ondernemers met verpaupering op de loer. Waarom zou bijv. Klavier of de Keun nog zwaar willen investeren als je rond 17:00 op het “terras” toch tegen auto’s en vrachtwagens zit aan te loeren? De raad in Rijssen beslist in eerste instantie voor Rijssen omdat Holten maar relatief klein is, waar met groot gemak verdiepingen en tunnels kunnen worden aangelegd. Er is maar een oplossing en die zal moeilijk worden … Holten zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de noordelijke rondweg als een echt issue moeten maken. Helaas heeft oa. het CDA een grote vaste kiezerskern en zal dit niet gebeuren.

 4. M.a.s.h zegt

  Goed stuk … als je daarbij nog meeneemt dat Holten graag een verkeersluwe kern zou willen hebben met een aantal leuke terrasjes die toeristen van de Holterberg zou kunnen trekken waar onze middenstand eens goed van kan profiteren, dan vraag je je echt af waar deze raad mee bezig is; dit continue uitstellen stagneert ook investeringen van de ondernemers met verpaupering op de loer. Waarom zou bijv. Klavier of de Keun nog zwaar willen investeren als je rond 17:00 op het “terras” toch tegen auto’s en vrachtwagens zit aan te loeren? De raad in Rijssen beslist in eerste instantie voor Rijssen omdat Holten maar relatief klein is, waar met groot gemak verdiepingen en tunnels kunnen worden aangelegd. Er is maar een oplossing en die zal moeilijk worden … Holten zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de noordelijke rondweg als een echt issue moeten maken. Helaas heeft oa. het CDA een grote vaste kiezerskern en zal dit niet gebeuren.

 5. lotushenk zegt

  als ik zie wat er voor de verlengde waagweg allemaal moet worden opgekocht en gesloopt dan vraag ik mij af of de ontwerper niet beter een ander vak kan kiezen
  voor dit geld kun je de noordelijke rondweg al half aanleggen
  en de holterberg moet toch zo nodig bereikbaar worden gemaakt vanuit het centrum
  dan moet je niet nog eens extra obstakels maken

 6. lotushenk zegt

  als ik zie wat er voor de verlengde waagweg allemaal moet worden opgekocht en gesloopt dan vraag ik mij af of de ontwerper niet beter een ander vak kan kiezen
  voor dit geld kun je de noordelijke rondweg al half aanleggen
  en de holterberg moet toch zo nodig bereikbaar worden gemaakt vanuit het centrum
  dan moet je niet nog eens extra obstakels maken

 7. Z zegt

  Jammer dat de schrijvers het DHV rapport niet volledig citeren. Hetzelfde rapport zegt nl. ook dat tot in ieder geval 2020 de Noordelijke Rondweg absoluut niet noodzakelijk is. Waarom wil iedereen toch zonodig die Holterberg ompolderen? Toen hetzelfde voorstel kwam voor de enk achter de Pastoriestraat (de Maïsweg; die toen als beste naar voren kwam uit de rapporten)stond heel Holten op z’n achterste benen terwijl ook toen het voorstel was om hem verdiept aan te leggen. Zonde van dat mooie stukje Holten was de teneur.
  Nu ineens niet meer? De Noordelijke Rondweg is een veel grotere ingreep in een nog belangrijker stukje Holten. En dat is nu ineens wel goed? Erg consequent moet ik zeggen.

  En waar het op de tunnels in Rijssen aankomt? Daar zit geen stuiver Holtens geld bij. Dat wordt allemaal betaald uit de opbrengsten van de nieuwbouwwijk Veeneslagen West, en dat besluit is al ver voor de herindeling genomen, heel daadkrachtig allemaal.

  De reden dat het in Holten allemaal zo lang duurt is dat er tegen iedere oplossing altijd grote protesten kwamen, die er ook zullen komen als de gemeenteraad voor de NR gaat stemmen, daar kun je donder op zeggen. En dan krijgen de politici weer koudwatervrees, zoals ze steeds kregen als er weer een protestgroep op de stoep van het gemeentehuis stond.
  Men zegt wel eens dat de bevolking de politici krijgt die men verdient. Dat lijkt mij hier erg van toepassing. Ik denk dat de Holtenaar zichzelf maar eens diep in de ogen moet kijken in de spiegel, en zich moet schamen.
  Zonder al dat geprotesteer en gemekker was het al jaren geleden opgelost. Een gevalletje eigen schuld dikke bult.
  Denk eerst eens goed na, laat niet altijd meteen die onderbuik spreken, daar komt meestal alleen maar onzin uit. Wellicht dat je dan ooit de politici krijgt die je meent te verdienen, politici die staan voor wat ze zeggen en niet met alle winden meewaaien, en waarvan je weet wat je aan ze hebt, ook al ben je het niet altijd met ze eens.

  Ze moeten natuurlijk wel met hun klauwen van de zondag afblijven en van onze verworvenheden. En dan bedoel ik natuurlijk de SGP. Dat is te rechtlijnig.

 8. Z zegt

  Jammer dat de schrijvers het DHV rapport niet volledig citeren. Hetzelfde rapport zegt nl. ook dat tot in ieder geval 2020 de Noordelijke Rondweg absoluut niet noodzakelijk is. Waarom wil iedereen toch zonodig die Holterberg ompolderen? Toen hetzelfde voorstel kwam voor de enk achter de Pastoriestraat (de Maïsweg; die toen als beste naar voren kwam uit de rapporten)stond heel Holten op z’n achterste benen terwijl ook toen het voorstel was om hem verdiept aan te leggen. Zonde van dat mooie stukje Holten was de teneur.
  Nu ineens niet meer? De Noordelijke Rondweg is een veel grotere ingreep in een nog belangrijker stukje Holten. En dat is nu ineens wel goed? Erg consequent moet ik zeggen.

  En waar het op de tunnels in Rijssen aankomt? Daar zit geen stuiver Holtens geld bij. Dat wordt allemaal betaald uit de opbrengsten van de nieuwbouwwijk Veeneslagen West, en dat besluit is al ver voor de herindeling genomen, heel daadkrachtig allemaal.

  De reden dat het in Holten allemaal zo lang duurt is dat er tegen iedere oplossing altijd grote protesten kwamen, die er ook zullen komen als de gemeenteraad voor de NR gaat stemmen, daar kun je donder op zeggen. En dan krijgen de politici weer koudwatervrees, zoals ze steeds kregen als er weer een protestgroep op de stoep van het gemeentehuis stond.
  Men zegt wel eens dat de bevolking de politici krijgt die men verdient. Dat lijkt mij hier erg van toepassing. Ik denk dat de Holtenaar zichzelf maar eens diep in de ogen moet kijken in de spiegel, en zich moet schamen.
  Zonder al dat geprotesteer en gemekker was het al jaren geleden opgelost. Een gevalletje eigen schuld dikke bult.
  Denk eerst eens goed na, laat niet altijd meteen die onderbuik spreken, daar komt meestal alleen maar onzin uit. Wellicht dat je dan ooit de politici krijgt die je meent te verdienen, politici die staan voor wat ze zeggen en niet met alle winden meewaaien, en waarvan je weet wat je aan ze hebt, ook al ben je het niet altijd met ze eens.

  Ze moeten natuurlijk wel met hun klauwen van de zondag afblijven en van onze verworvenheden. En dan bedoel ik natuurlijk de SGP. Dat is te rechtlijnig.

 9. JoJo zegt

  Beste Z in het rapport wordt ook gesproken over de problematiek die bij het station ontstaat.
  Het is een “ontwerpopgave” wordt er letterlijk gesteld.om hier tot een goede oplossing te komen.
  Nu weet iedereen dat op basis van het aantal voertuigen per etmaal het jaar 2020 in het rapport is gekomen. Maar de zaken zijn niet uitgesplits naar soorten verkeer. Daar ligt met name één van de grote problemen.Het vracht- en landbouwverkeer wordt als erg gevaarlijk ervaren.
  Als dat nu al het geval is bij een relatief rechte doorgaande weg, hoe zou dat dan zijn bij de vele bochten die de nieuwe tracé’s kenmerken.De ontwerpers van dit plan hebben zeker nog nooit van een dode hoek bij vrachtauto’s gehoord.
  OP de SITE van SWOV (Stichting Wetenscappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) staat het volgende:
  Samenvatting
  Ongevallen met rechts afslaande vrachtauto’s en rechtdoor gaande fietsers hebben meestal zeer ernstige gevolgen voor de fietser. De fietser, die voorrang heeft, wordt regelmatig door de vrachtauto-chauffeur over het hoofd gezien. Daarbij heeft de fietser zelf vaak niet in de gaten dat de vrachtauto-chauffeur hem niet ziet of dat de chauffeur rechts af wil slaan. Ondanks diverse maatregelen gebeuren er nog steeds dodehoekongevallen. Jaarlijks vallen daarbij nog ongeveer vijftien doden. Dit aantal zou op de lange termijn verminderd kunnen worden door zwaar verkeer uit binnensteden te weren.

  Ik zou wel eens willen ween wie het eerste dode hoek ongeval op zijn geweten wil nemen.Maar ja als het kalf verdronken is dempt men de put.

 10. JoJo zegt

  Beste Z in het rapport wordt ook gesproken over de problematiek die bij het station ontstaat.
  Het is een “ontwerpopgave” wordt er letterlijk gesteld.om hier tot een goede oplossing te komen.
  Nu weet iedereen dat op basis van het aantal voertuigen per etmaal het jaar 2020 in het rapport is gekomen. Maar de zaken zijn niet uitgesplits naar soorten verkeer. Daar ligt met name één van de grote problemen.Het vracht- en landbouwverkeer wordt als erg gevaarlijk ervaren.
  Als dat nu al het geval is bij een relatief rechte doorgaande weg, hoe zou dat dan zijn bij de vele bochten die de nieuwe tracé’s kenmerken.De ontwerpers van dit plan hebben zeker nog nooit van een dode hoek bij vrachtauto’s gehoord.
  OP de SITE van SWOV (Stichting Wetenscappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) staat het volgende:
  Samenvatting
  Ongevallen met rechts afslaande vrachtauto’s en rechtdoor gaande fietsers hebben meestal zeer ernstige gevolgen voor de fietser. De fietser, die voorrang heeft, wordt regelmatig door de vrachtauto-chauffeur over het hoofd gezien. Daarbij heeft de fietser zelf vaak niet in de gaten dat de vrachtauto-chauffeur hem niet ziet of dat de chauffeur rechts af wil slaan. Ondanks diverse maatregelen gebeuren er nog steeds dodehoekongevallen. Jaarlijks vallen daarbij nog ongeveer vijftien doden. Dit aantal zou op de lange termijn verminderd kunnen worden door zwaar verkeer uit binnensteden te weren.

  Ik zou wel eens willen ween wie het eerste dode hoek ongeval op zijn geweten wil nemen.Maar ja als het kalf verdronken is dempt men de put.

 11. Z zegt

  Beste JoJo,

  Je weet ook dat het college van burgemeester en wethouders bezig is met een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Het schijnt dat dit elders in het land ook al wordt toegepast, dus is het zeer wel mogelijk dat dat hier ook ingevoerd zal kunnen worden.

 12. Z zegt

  Beste JoJo,

  Je weet ook dat het college van burgemeester en wethouders bezig is met een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Het schijnt dat dit elders in het land ook al wordt toegepast, dus is het zeer wel mogelijk dat dat hier ook ingevoerd zal kunnen worden.

 13. lotushenk zegt

  beste Z
  als je het doorgaande vrachtverkeer wil verbieden
  moet je wel een alternatieve route hebben
  anders zoekt het vrachtverkeer zelf sluiproutes en daar zit helemaal niemand op te wahten

 14. lotushenk zegt

  beste Z
  als je het doorgaande vrachtverkeer wil verbieden
  moet je wel een alternatieve route hebben
  anders zoekt het vrachtverkeer zelf sluiproutes en daar zit helemaal niemand op te wahten

 15. JoJo zegt

  Dit , het spijt me dat ik het zeggen moet, “lulverhaal” steekt telken weer de kop op.
  In de eerste plaats is dit al eens eerder geprobeerd en mislukt. In de tweede plaats moet de gemeente een alternatief bieden voor het landbouwverkeer en de vrachtauto’s die geen autowegvignet hebben.
  En helaas zijn er veel vrachauto’s die dit vignet niet hebben.Dit kost ongeveer € 3000,- per jaar.Denk maar aan alle zand en grindauto’s en het verkeer dat langs de regionale ondernemeingen gaat zoals de boeren (meel brengen, melk halen)
  Bovendien wil onze hogere overheid dat het doorgaand verkeer uit de kernen gaat.
  Voorbeelden:
  Commissaris Jansen was voorzitter van een commissie die dit voorjaar nog een rapport heeft laten zien, waarin gepleit wordt dat de provinciale verbindingen beter de drukte op kunnen vangen zodra er op Autowegen zich calimiteiten voordoen. (Holten heeft er regelmatig mee te maken).
  Verder zien we dat overheden zelf overal wel dit soort maatregelen nemen. Kijk maar een naar Heeten. Hier heeft de provincie de rondweg aangelegd en betaald!! De weg door Heeten is provinciale weg (Holten heeft zich in 1993 de weg door Holten tegen veel geld door het rijk in de maag laten splitsen!! of was dit toen al een bewuste aktie want Rijkswaterstaat wilde toen al een noordelijke rondweg aanleggen)
  Tenslotte kun je in het rapport van DHV van 2005 op blz 27 lezen dat er bij Holten een logische schakel in het regionale verkeersnet ontbreekt. Letterlijk staat er dan:
  Nu met het VSP wordt deze ontbrekende schakel omgelegd via het Wansink en ZZ tracé.Nu blijkt dat dit het centrum verkeersluw maakt maar dat het probleem verlegd wordt naar de Waagweg/Stationsstraat.Denkend vanuit deze structuur voor regionaal verkeer is een rondweg aan de noordzijde van Holten het meest logisch.
  Er staat niet dat die weg aan de noordkant van het spoor moet liggen. Maar ik denk dat de discussie ZZ tracé met Verlengde Waagweg og Noorkant van het spoor nu toch niet meer gevoerd hoeft te worden.Of vindt Z dit nog wel??

 16. JoJo zegt

  Dit , het spijt me dat ik het zeggen moet, “lulverhaal” steekt telken weer de kop op.
  In de eerste plaats is dit al eens eerder geprobeerd en mislukt. In de tweede plaats moet de gemeente een alternatief bieden voor het landbouwverkeer en de vrachtauto’s die geen autowegvignet hebben.
  En helaas zijn er veel vrachauto’s die dit vignet niet hebben.Dit kost ongeveer € 3000,- per jaar.Denk maar aan alle zand en grindauto’s en het verkeer dat langs de regionale ondernemeingen gaat zoals de boeren (meel brengen, melk halen)
  Bovendien wil onze hogere overheid dat het doorgaand verkeer uit de kernen gaat.
  Voorbeelden:
  Commissaris Jansen was voorzitter van een commissie die dit voorjaar nog een rapport heeft laten zien, waarin gepleit wordt dat de provinciale verbindingen beter de drukte op kunnen vangen zodra er op Autowegen zich calimiteiten voordoen. (Holten heeft er regelmatig mee te maken).
  Verder zien we dat overheden zelf overal wel dit soort maatregelen nemen. Kijk maar een naar Heeten. Hier heeft de provincie de rondweg aangelegd en betaald!! De weg door Heeten is provinciale weg (Holten heeft zich in 1993 de weg door Holten tegen veel geld door het rijk in de maag laten splitsen!! of was dit toen al een bewuste aktie want Rijkswaterstaat wilde toen al een noordelijke rondweg aanleggen)
  Tenslotte kun je in het rapport van DHV van 2005 op blz 27 lezen dat er bij Holten een logische schakel in het regionale verkeersnet ontbreekt. Letterlijk staat er dan:
  Nu met het VSP wordt deze ontbrekende schakel omgelegd via het Wansink en ZZ tracé.Nu blijkt dat dit het centrum verkeersluw maakt maar dat het probleem verlegd wordt naar de Waagweg/Stationsstraat.Denkend vanuit deze structuur voor regionaal verkeer is een rondweg aan de noordzijde van Holten het meest logisch.
  Er staat niet dat die weg aan de noordkant van het spoor moet liggen. Maar ik denk dat de discussie ZZ tracé met Verlengde Waagweg og Noorkant van het spoor nu toch niet meer gevoerd hoeft te worden.Of vindt Z dit nog wel??

 17. JoJo zegt

  Ik heb al eerder gezegd dat ik een seriueze discussie graag voer met mensen die niet anoniem zijn.
  Z maak je ook eens bekend.

  Johan Jansen alias JOJO

 18. JoJo zegt

  Ik heb al eerder gezegd dat ik een seriueze discussie graag voer met mensen die niet anoniem zijn.
  Z maak je ook eens bekend.

  Johan Jansen alias JOJO

 19. HS Support zegt

  DHV zegt, zoals meneer Z opmerkt, ook iets over een Noordelijke rondweg na 2020. Maar dat moet dan wel in de juiste context geplaatst worden. DHV maakt namelijk daarbij wel een verwijzing naar een uitspraak van de Provincie uit 2005 waarbij als uitgangspunt geldt dat reeds een doorgaande route via het Zilverzandtrace is gerealiseerd. Los daarvan kwam DHV onder andere ook tot de conclusie dat met een Noordelijke rondweg het centrumverkeer met meer dan 50 % af zal nemen, de problemen in de Stationsstraat niet zullen ontstaan, en de verlengde Waagweg overbodig wordt. Echter nadat het college aan de Provincie een doorgaande route via het Zilverzandtrace had aangeboden, in plaats van een doorgaande route via een Noordelijke rondweg, kwam de Provincie (Gedeputeerde Staten) logischerwijs tot de conclusie dat er voor het doorgaande verkeer geen probleem meer is. GS zegt daarbij dat lokale problemen die door die keuze ontstaan tot de verantwoordelijkheid van de raad behoren. En die lokale problemen zijn feitelijk alleen maar verschoven.

  Wellicht valt het op dat in het voorgaande aan de Provincie een oplossing voor doorgaand verkeer via het Zilverzandtrace is aangereikt terwijl naar raad en burger volgehouden wordt dat het slechts om een ontsluitingsweg voor de Kol gaat.

  Dat burgers vanuit een onderbuik gevoel een oplossing kiezen mag die burger niet verweten worden.( Een keuze die overigens aansluit op de DHV studie) Daartegenover mag van de politiek toch meer verwacht worden dan een antwoord van “eerst een Zilverzandtrace en HJ Wansinktrace en dan zien we wel weer verder”. Dat heeft iets weg van “‘Oogjes dicht en snaveltjes toe.”

  Wij hebben vanaf het begin gepleit voor een besluit over een totaal Verkeerstructuurplan waarin ook de doorgaande verkeersfunctie expliciet is belegd. En daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om verkeer. Dat er altijd weerstanden tegen welke oplossing dan ook zullen zijn is niet ondenkbaar. Maar daar hoort een verdedigbaar eindbeeld vanuit een totaalvisie voor Holten, tegenover te staan. Dat alle protesten de reden van de vertraging zijn, lijkt toch oorzaak en gevolg omdraaien. Bij gebrek aan een fatsoenlijk onderbouwd totaalplan duiken er telkens nieuwe problemen op. Het willen negeren van die problemen leidt dan tot commentaar en tot vertraging.

  Als het gaat om geld, lijkt ons dat het gaat om geld van de gemeente Rijssen Holten en niet om geld van Holten of geld van Rijssen. Maar als we toch over Holten of Rijssen willen praten ligt het naar onze mening niet aan de Rijssense politici dat er in Holten weinig geïnvesteerd wordt.

 20. HS Support zegt

  DHV zegt, zoals meneer Z opmerkt, ook iets over een Noordelijke rondweg na 2020. Maar dat moet dan wel in de juiste context geplaatst worden. DHV maakt namelijk daarbij wel een verwijzing naar een uitspraak van de Provincie uit 2005 waarbij als uitgangspunt geldt dat reeds een doorgaande route via het Zilverzandtrace is gerealiseerd. Los daarvan kwam DHV onder andere ook tot de conclusie dat met een Noordelijke rondweg het centrumverkeer met meer dan 50 % af zal nemen, de problemen in de Stationsstraat niet zullen ontstaan, en de verlengde Waagweg overbodig wordt. Echter nadat het college aan de Provincie een doorgaande route via het Zilverzandtrace had aangeboden, in plaats van een doorgaande route via een Noordelijke rondweg, kwam de Provincie (Gedeputeerde Staten) logischerwijs tot de conclusie dat er voor het doorgaande verkeer geen probleem meer is. GS zegt daarbij dat lokale problemen die door die keuze ontstaan tot de verantwoordelijkheid van de raad behoren. En die lokale problemen zijn feitelijk alleen maar verschoven.

  Wellicht valt het op dat in het voorgaande aan de Provincie een oplossing voor doorgaand verkeer via het Zilverzandtrace is aangereikt terwijl naar raad en burger volgehouden wordt dat het slechts om een ontsluitingsweg voor de Kol gaat.

  Dat burgers vanuit een onderbuik gevoel een oplossing kiezen mag die burger niet verweten worden.( Een keuze die overigens aansluit op de DHV studie) Daartegenover mag van de politiek toch meer verwacht worden dan een antwoord van “eerst een Zilverzandtrace en HJ Wansinktrace en dan zien we wel weer verder”. Dat heeft iets weg van “‘Oogjes dicht en snaveltjes toe.”

  Wij hebben vanaf het begin gepleit voor een besluit over een totaal Verkeerstructuurplan waarin ook de doorgaande verkeersfunctie expliciet is belegd. En daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om verkeer. Dat er altijd weerstanden tegen welke oplossing dan ook zullen zijn is niet ondenkbaar. Maar daar hoort een verdedigbaar eindbeeld vanuit een totaalvisie voor Holten, tegenover te staan. Dat alle protesten de reden van de vertraging zijn, lijkt toch oorzaak en gevolg omdraaien. Bij gebrek aan een fatsoenlijk onderbouwd totaalplan duiken er telkens nieuwe problemen op. Het willen negeren van die problemen leidt dan tot commentaar en tot vertraging.

  Als het gaat om geld, lijkt ons dat het gaat om geld van de gemeente Rijssen Holten en niet om geld van Holten of geld van Rijssen. Maar als we toch over Holten of Rijssen willen praten ligt het naar onze mening niet aan de Rijssense politici dat er in Holten weinig geïnvesteerd wordt.

 21. Z zegt

  Beste HS Support,

  Op dit moment zijn zes (het waren er eerst 7) leden van de gemeenteraad Holtenaar en de overige 19 (en eerst dus 18) komen uit Rijssen. De Rijssenaren in de gemeenteraad bepalen dus hoe een stemming in de raad uitvalt. In dat opzicht hebben zes Holtense leden dus niet zo heel veel in de melk te brokkelen.

 22. Z zegt

  Beste HS Support,

  Op dit moment zijn zes (het waren er eerst 7) leden van de gemeenteraad Holtenaar en de overige 19 (en eerst dus 18) komen uit Rijssen. De Rijssenaren in de gemeenteraad bepalen dus hoe een stemming in de raad uitvalt. In dat opzicht hebben zes Holtense leden dus niet zo heel veel in de melk te brokkelen.

 23. JoJo zegt

  Beste Z (helaas weet ik nog steeds niet tegen wie ik spreek)
  Je zou toch moeten weten dat het standpunt voor het ZZ en HJW tracé niet uit de koker van de rijssenaren komt.Het is overgenomen door de fracties vanuit het oude Holtense standpunt.
  Maar aan het einde van deze raadsperiode stapt in elk geval weer één van die eigenwijze holtense fractieleden op.
  We laten ons nog steeds regeren door een zogenaamd democratisch gekozen gezelschap die door allerlei invloeden (Pluchegevoel voorop) niet doet wat een democratische volksmeerderheid wil.
  Wethouder ter Schure ,die de ambtenaren het werk wel laat doen,zei het al, het wordt een hete herfst. Maar niet alleen op financieel gebied.

  Er gaan zich in de komende maanden nog wel de nodige zaken afspelen om de kiezers de ogen te openen over de zittende raadsleden. Misschien , heel misschien gaat er nog wel een nieuw initiatief onder de naam Holtens belang van start.

 24. JoJo zegt

  Beste Z (helaas weet ik nog steeds niet tegen wie ik spreek)
  Je zou toch moeten weten dat het standpunt voor het ZZ en HJW tracé niet uit de koker van de rijssenaren komt.Het is overgenomen door de fracties vanuit het oude Holtense standpunt.
  Maar aan het einde van deze raadsperiode stapt in elk geval weer één van die eigenwijze holtense fractieleden op.
  We laten ons nog steeds regeren door een zogenaamd democratisch gekozen gezelschap die door allerlei invloeden (Pluchegevoel voorop) niet doet wat een democratische volksmeerderheid wil.
  Wethouder ter Schure ,die de ambtenaren het werk wel laat doen,zei het al, het wordt een hete herfst. Maar niet alleen op financieel gebied.

  Er gaan zich in de komende maanden nog wel de nodige zaken afspelen om de kiezers de ogen te openen over de zittende raadsleden. Misschien , heel misschien gaat er nog wel een nieuw initiatief onder de naam Holtens belang van start.

 25. Z zegt

  Beste JoJo,

  Lesje democratie: De huidige gemeenteraad is niet zogenaamd democratisch gekozen. Die is echt democratisch gekozen volgens de nederlandse rechtsregels. De kiezer geeft de gemeenteraadsleden daarmee voor 4 jaar een mandaat. De leden die gekozen zijn hebben zich verbonden verklaard aan het verkiezingsprogramma van de partij waarvoor ze verkozen zijn; een verkiezingsprogramma dat democratisch is vastgesteld door de leden van die partij. Een verkiezingsprogramma waarvan de kiezers kennis hebben kunnen nemen en op basis waarvan ze een keuze hebben kunnen maken.

  Zo was de PvdA bv. tegen de Noordelijke Rondweg. De kiezers konden dit weten, maar toch boekte de PvdA in 2006 zowel in Holten als in Rijssen stemmenwinst. Gelukkig zijn de partijen in onze gemeenteraad geen one issue partijen en kan de kiezer een keuze maken op velerlei beleidsterreinen. Voor de volle 100% zul je het wel nooit eens zijn met een partij, maar men zal over het algemeen stemmen op de partij waar men de meeste punten van overeenstemming vindt.
  Voor 2010 moeten de partijen een nieuw programma maken. Als er leden zijn die voor de Noordelijke Rondweg zijn moeten ze zich melden op de ledenvergaderingen en kunnen ze meebeslissen over het verkiezingsprogramma op een eerlijke en democratische wijze.
  Dit geldt uiteraard ook voor alle politieke partijen.

  Na 4 jaar is dan de kiezer weer aan zet en mag z’n oordeel geven over een partij. Ben je het niet eens met wat zo’n partij heeft gedaan de afgelopen 4 jaar, dan kun je op een andere partij stemmen.

  Maar ga niet zeggen dat het niet democratisch is allemaal. Het wordt pas ondemocratisch als een partij iets in het verkiezingsprogramma zet en vervolgens na de verkiezingen vrolijk 180 graden de andere kant op gaat, want dan praat je over kiezersbedrog.

  De PvdA kun je dat in elk geval, tot nu toe, niet verwijten.
  Maar ik heb het gevoel dat jouw verwijten ook meer richting CDA en Gemeentebelang gaan. Of zie ik dat nu helemaal fout?

 26. Z zegt

  Beste JoJo,

  Lesje democratie: De huidige gemeenteraad is niet zogenaamd democratisch gekozen. Die is echt democratisch gekozen volgens de nederlandse rechtsregels. De kiezer geeft de gemeenteraadsleden daarmee voor 4 jaar een mandaat. De leden die gekozen zijn hebben zich verbonden verklaard aan het verkiezingsprogramma van de partij waarvoor ze verkozen zijn; een verkiezingsprogramma dat democratisch is vastgesteld door de leden van die partij. Een verkiezingsprogramma waarvan de kiezers kennis hebben kunnen nemen en op basis waarvan ze een keuze hebben kunnen maken.

  Zo was de PvdA bv. tegen de Noordelijke Rondweg. De kiezers konden dit weten, maar toch boekte de PvdA in 2006 zowel in Holten als in Rijssen stemmenwinst. Gelukkig zijn de partijen in onze gemeenteraad geen one issue partijen en kan de kiezer een keuze maken op velerlei beleidsterreinen. Voor de volle 100% zul je het wel nooit eens zijn met een partij, maar men zal over het algemeen stemmen op de partij waar men de meeste punten van overeenstemming vindt.
  Voor 2010 moeten de partijen een nieuw programma maken. Als er leden zijn die voor de Noordelijke Rondweg zijn moeten ze zich melden op de ledenvergaderingen en kunnen ze meebeslissen over het verkiezingsprogramma op een eerlijke en democratische wijze.
  Dit geldt uiteraard ook voor alle politieke partijen.

  Na 4 jaar is dan de kiezer weer aan zet en mag z’n oordeel geven over een partij. Ben je het niet eens met wat zo’n partij heeft gedaan de afgelopen 4 jaar, dan kun je op een andere partij stemmen.

  Maar ga niet zeggen dat het niet democratisch is allemaal. Het wordt pas ondemocratisch als een partij iets in het verkiezingsprogramma zet en vervolgens na de verkiezingen vrolijk 180 graden de andere kant op gaat, want dan praat je over kiezersbedrog.

  De PvdA kun je dat in elk geval, tot nu toe, niet verwijten.
  Maar ik heb het gevoel dat jouw verwijten ook meer richting CDA en Gemeentebelang gaan. Of zie ik dat nu helemaal fout?

 27. JoJo zegt

  Beste Z, (helaas nog steeds geen naam!!)
  Het lesje “democratie”hoef je me niet te leren.
  Kijk maar eens op bais waarvan CDA,GB en PvdA het college is gestart. Geen meerderheid in stemmen en meerderheid in zetels (wel 1 zetel !!!)verkregen door 3 restzetels.
  Het is wel volgens de regels maar niet volgens mijn democratisch gevoel.
  Over de PvdA heb ik al eerder geschreven en gezegd dat het de enige partij is die tenminste nog een argument heeft, ook al ben ik het er niet mee eens en weet ik zeker dat veel PvdA kiezers dat ook niet zijn.
  CDA heeft nog nooit een fatsoenlijk argument laten horen.
  En laat dus al jaren (Ruim 20 jaar) vanwege het pluche de oren naar de PvdA hangen.
  En GB is voor de reeds meermalen op basis van rapporten afgeschoten, zuidelijke variant, maar ook zonder argumenten of argumenten die na enig doorvragen ( b.v. hoe het tracé moet lopen voor het doorgaand verkeer) op dood spoor uitkomen. Maar gaat ook weer vanwege het pluche met de anderen mee.
  Dan nog even verder met de CU. In de commissie kwam de CU, die voordat ze in het college zaten voor de noordelijke rondweg was,met de variant dat ze konden leven met een uitvoering hiervan wat later dan 2016.Echter in de raad boog men het hoofd voor de overige collegepartijen.Ook onder druk van het pluche.
  Met andere woorden en dat gebeurd veel te vaak in onze “democratie” de minderheid dwingt regelmatig een meerderheid af door met het opblazen van de coalitie te drijgen.
  Geen wonder dat er steeds meer mensen niets van de politiek moeten hebben.

 28. JoJo zegt

  Beste Z, (helaas nog steeds geen naam!!)
  Het lesje “democratie”hoef je me niet te leren.
  Kijk maar eens op bais waarvan CDA,GB en PvdA het college is gestart. Geen meerderheid in stemmen en meerderheid in zetels (wel 1 zetel !!!)verkregen door 3 restzetels.
  Het is wel volgens de regels maar niet volgens mijn democratisch gevoel.
  Over de PvdA heb ik al eerder geschreven en gezegd dat het de enige partij is die tenminste nog een argument heeft, ook al ben ik het er niet mee eens en weet ik zeker dat veel PvdA kiezers dat ook niet zijn.
  CDA heeft nog nooit een fatsoenlijk argument laten horen.
  En laat dus al jaren (Ruim 20 jaar) vanwege het pluche de oren naar de PvdA hangen.
  En GB is voor de reeds meermalen op basis van rapporten afgeschoten, zuidelijke variant, maar ook zonder argumenten of argumenten die na enig doorvragen ( b.v. hoe het tracé moet lopen voor het doorgaand verkeer) op dood spoor uitkomen. Maar gaat ook weer vanwege het pluche met de anderen mee.
  Dan nog even verder met de CU. In de commissie kwam de CU, die voordat ze in het college zaten voor de noordelijke rondweg was,met de variant dat ze konden leven met een uitvoering hiervan wat later dan 2016.Echter in de raad boog men het hoofd voor de overige collegepartijen.Ook onder druk van het pluche.
  Met andere woorden en dat gebeurd veel te vaak in onze “democratie” de minderheid dwingt regelmatig een meerderheid af door met het opblazen van de coalitie te drijgen.
  Geen wonder dat er steeds meer mensen niets van de politiek moeten hebben.

 29. Dick zegt

  JOJO
  Holtens Belang? En wie wordt dan de lijsttrekker? Calimero?

 30. Dick zegt

  JOJO
  Holtens Belang? En wie wordt dan de lijsttrekker? Calimero?

 31. JoJo zegt

  In Holten zijn bij gelijke opkomst als in 2006 ruim 6 zetels van de 25 te vergeven !
  80% daarvan is nog zteeds 5 zetels die naar mijn mening niet tenegeren zijn.
  Met het toenemend gevoel van in Rijssen kan alles in Holten niks stijgen de kansen.
  Maar we zullen wel zien of en hoe de zittende partijen reageren.

 32. JoJo zegt

  In Holten zijn bij gelijke opkomst als in 2006 ruim 6 zetels van de 25 te vergeven !
  80% daarvan is nog zteeds 5 zetels die naar mijn mening niet tenegeren zijn.
  Met het toenemend gevoel van in Rijssen kan alles in Holten niks stijgen de kansen.
  Maar we zullen wel zien of en hoe de zittende partijen reageren.

 33. Dick zegt

  JOJO
  Maar die 80% moeten zich dan wel laten leiden door het onderwerp Noordelijke Rondweg, terwijl er nog vele andere onderwerpen zijn die ook zeer belangrijk zijn voor de gemeente. Er zullen onder die 80% genoeg kiezers zijn die het onderwerp Noordelijke Rondweg niet belangrijk genoeg vinden om daarvoor op een andere partij te gaan stemmen.

  In plaats van met een nieuwe partij te beginnen, en daarmee de boel te versnipperen, wat strategisch erg onhandig is, de enige partij die hiervan profiteren zal is de SGP, kun je m.i. beter proberen bij de bestaande partijen proberen invloed uit te oefenen om je zin te krijgen. VVD stemmers bij de VVD, GB stemmers bij GB, CDA stemmers bij het CDA, PvdA stemmers bij de PvdA enz.

 34. Dick zegt

  JOJO
  Maar die 80% moeten zich dan wel laten leiden door het onderwerp Noordelijke Rondweg, terwijl er nog vele andere onderwerpen zijn die ook zeer belangrijk zijn voor de gemeente. Er zullen onder die 80% genoeg kiezers zijn die het onderwerp Noordelijke Rondweg niet belangrijk genoeg vinden om daarvoor op een andere partij te gaan stemmen.

  In plaats van met een nieuwe partij te beginnen, en daarmee de boel te versnipperen, wat strategisch erg onhandig is, de enige partij die hiervan profiteren zal is de SGP, kun je m.i. beter proberen bij de bestaande partijen proberen invloed uit te oefenen om je zin te krijgen. VVD stemmers bij de VVD, GB stemmers bij GB, CDA stemmers bij het CDA, PvdA stemmers bij de PvdA enz.

 35. Fred F zegt

  Die rondweg zal mij ook een reet roesten.
  De zilverzandtrace icm. wansinktrace is de oplossing

 36. Fred F zegt

  Die rondweg zal mij ook een reet roesten.
  De zilverzandtrace icm. wansinktrace is de oplossing

 37. Fred F zegt

  oh ja, SGP icm Holten is een zeer slechte combi.
  Daar zit geen Holtenaar op te wachten.

 38. Fred F zegt

  oh ja, SGP icm Holten is een zeer slechte combi.
  Daar zit geen Holtenaar op te wachten.

 39. Dick zegt

  De SGP is doormiddel van een aantal mensen bezig Elsrock verboden te krijgen. Dat kort geding dient morgen in Almelo. Mocht dat lukken dan betekent dat dat het college ook geen toestemming meer mag geven voor bv. het Dijkerhoekse feest achter Het Bonte Paard, of andere evenementen die in strijd zijn met het bestemmingsplan (carbidschieten in de Beuseberg met oud en nieuw, het Espelose feest) enz. enz.

  Daar zit Holten niet op te wachten.

  Dus stemmen op kleine partijtjes die net wel of net niet in de raad komen is in feite stemmen op de SGP.

 40. Dick zegt

  De SGP is doormiddel van een aantal mensen bezig Elsrock verboden te krijgen. Dat kort geding dient morgen in Almelo. Mocht dat lukken dan betekent dat dat het college ook geen toestemming meer mag geven voor bv. het Dijkerhoekse feest achter Het Bonte Paard, of andere evenementen die in strijd zijn met het bestemmingsplan (carbidschieten in de Beuseberg met oud en nieuw, het Espelose feest) enz. enz.

  Daar zit Holten niet op te wachten.

  Dus stemmen op kleine partijtjes die net wel of net niet in de raad komen is in feite stemmen op de SGP.

 41. JoJo zegt

  Dus de bkern van het probleem is:
  Hoe kunnen we de gevestigde partijen op andere gedachten brengen en waarom is dat zelfs na zo’n duidelijke uitspraak van de Holtense bevolking niet gelukt

  Anderzijds vragen de collegepartijen daardoor om versnippering!!

  Ik heb helaas met uitzondering van de PvdA van geen enkele partij een redelijk argument gehoord waarom men tegen is.

 42. JoJo zegt

  Dus de bkern van het probleem is:
  Hoe kunnen we de gevestigde partijen op andere gedachten brengen en waarom is dat zelfs na zo’n duidelijke uitspraak van de Holtense bevolking niet gelukt

  Anderzijds vragen de collegepartijen daardoor om versnippering!!

  Ik heb helaas met uitzondering van de PvdA van geen enkele partij een redelijk argument gehoord waarom men tegen is.

 43. wil zegt

  duidelijke uitspraak?? die is toch ook al eens ter discussie gesteld!!!
  eerst maar het verkeer intern oplossen, daaruit zal blijken dat die rondweg niet nodig is.

  dus toch maar PvdA (als het duidelijk moet)

 44. wil zegt

  duidelijke uitspraak?? die is toch ook al eens ter discussie gesteld!!!
  eerst maar het verkeer intern oplossen, daaruit zal blijken dat die rondweg niet nodig is.

  dus toch maar PvdA (als het duidelijk moet)

 45. lotushenk zegt

  hallo Wil
  als je met intern oplossen bedoelt het verkeer door woonwijken sturen dan is dat niet de meest ideale oplossing
  dan ga ik gewoon voor de noordelijke rondweg

 46. lotushenk zegt

  hallo Wil
  als je met intern oplossen bedoelt het verkeer door woonwijken sturen dan is dat niet de meest ideale oplossing
  dan ga ik gewoon voor de noordelijke rondweg

 47. JoJo zegt

  De PvdA is wel duidelijk in zijn standpunt.
  Maar 80% van de stemmers voor de rondweg is nog veel duidelijker.
  En ik weet heel , heel zeker dat een groot deel van de PvdA stemmers ook voor hebben gestemd.
  En daar draait het nu steeds weer om. Waarom luistert de politiek niet?
  En zij (CDA,GB en PvdA)hebben nu al zo vaak door vertragingstaktiek en uitstel de burger aan nhet lijntje proberen te houden dat ze nu toch wel volkomen ongeloofwaardig zijn geworden.

  Natuurlijk gaan ze nu zeggen dat ze wel voor de rondweg zijn maar…….. en vul dan maar in wat de problemen zijn.
  Ik zal er alvast een paar opnoemen:
  Het geld hebben we er niet voor.
  Zegt onze “minister van Financien”dat het geld voor de tunnels in Rijssen door de Rijssenaren zelf is opgebracht. Waar is het geld van Lukensveld en van het industrieterrein in Holten gebleven?En waar is het geld dat ze van het rijk van de overname van de rijksweg door het dorp gebleven?Enz. enz.(rapporten ennog eens rapporten in het kwadraat en personeel op het gemeentehuis en 60 km wegen in het buitengebied en Wereldtijdpad en…..vul maar in )
  Ze hebben bij de provincie echter nog nooit om één cent gevraagd.En als je niet wil vraag je de regio Twente en de spoorwegen ook niet om medewerking!!
  Verder argument:
  De provincie wil niet meewerken.
  Nee logisch als je het ZZ tracé eerst bij de provincie voorsteld als de rondweg oplossing, dan hoef je de provincie daarna niet meer te vragen om centen.
  Kortom en daarmee zijn we weer bij het oorspronkelijke onderwerp van dit artikel. Onze gemeenteraadsleden van PvdA,CDA en helaas nu ook GB en CU houden ons weer een enorme worst voor en denken ons (80% van de Holtenaren) daarmee op een dwaalspoor te brengen.

 48. JoJo zegt

  De PvdA is wel duidelijk in zijn standpunt.
  Maar 80% van de stemmers voor de rondweg is nog veel duidelijker.
  En ik weet heel , heel zeker dat een groot deel van de PvdA stemmers ook voor hebben gestemd.
  En daar draait het nu steeds weer om. Waarom luistert de politiek niet?
  En zij (CDA,GB en PvdA)hebben nu al zo vaak door vertragingstaktiek en uitstel de burger aan nhet lijntje proberen te houden dat ze nu toch wel volkomen ongeloofwaardig zijn geworden.

  Natuurlijk gaan ze nu zeggen dat ze wel voor de rondweg zijn maar…….. en vul dan maar in wat de problemen zijn.
  Ik zal er alvast een paar opnoemen:
  Het geld hebben we er niet voor.
  Zegt onze “minister van Financien”dat het geld voor de tunnels in Rijssen door de Rijssenaren zelf is opgebracht. Waar is het geld van Lukensveld en van het industrieterrein in Holten gebleven?En waar is het geld dat ze van het rijk van de overname van de rijksweg door het dorp gebleven?Enz. enz.(rapporten ennog eens rapporten in het kwadraat en personeel op het gemeentehuis en 60 km wegen in het buitengebied en Wereldtijdpad en…..vul maar in )
  Ze hebben bij de provincie echter nog nooit om één cent gevraagd.En als je niet wil vraag je de regio Twente en de spoorwegen ook niet om medewerking!!
  Verder argument:
  De provincie wil niet meewerken.
  Nee logisch als je het ZZ tracé eerst bij de provincie voorsteld als de rondweg oplossing, dan hoef je de provincie daarna niet meer te vragen om centen.
  Kortom en daarmee zijn we weer bij het oorspronkelijke onderwerp van dit artikel. Onze gemeenteraadsleden van PvdA,CDA en helaas nu ook GB en CU houden ons weer een enorme worst voor en denken ons (80% van de Holtenaren) daarmee op een dwaalspoor te brengen.

 49. Z zegt

  JoJo
  Het feit dat een partij er een andere mening op na houdt is natuurijk iets anders dan mensen op een dwaalspoor brengen. En bedenk dat volgens jouw onderzoek 20% tegen de NR is, en die stem moet ook doorklinken in de raad; wordt dus o.a. door de PvdA gedaan op een eerlijke wijze.

  Ik heb het idee dat je niet kunt accepteren dat er mensen zijn die tegen de NR zijn. In een democratie moet je accepteren dat er ook mensen mogen zijn die er een andere mening op na mogen houden.

 50. Z zegt

  JoJo
  Het feit dat een partij er een andere mening op na houdt is natuurijk iets anders dan mensen op een dwaalspoor brengen. En bedenk dat volgens jouw onderzoek 20% tegen de NR is, en die stem moet ook doorklinken in de raad; wordt dus o.a. door de PvdA gedaan op een eerlijke wijze.

  Ik heb het idee dat je niet kunt accepteren dat er mensen zijn die tegen de NR zijn. In een democratie moet je accepteren dat er ook mensen mogen zijn die er een andere mening op na mogen houden.

 51. JoJo zegt

  Z (maak je nu eens bekend) Je zal altijd kunnen lezen dat ik geschreven heb dat de PvdA een standpunt ingenomen heeft die te begrijpen is al is het niet mijn mening.
  Het gaat erom dat een minderheid om welke redenen dan ook de meerderheid in de raad hierin mee kan krijgen.
  Waarschijnlijk alleen maar om de lieve coalitie vrede.
  Het gaat er verder om dat 80% van de Holtenaren vinden dat er een noordelijke rondweg moet komen en dat is toch een duidelijke meerderheid.
  Ik kan zeer goed leven met een andere mening, als de uitslag van de enquette andersom was geweest zou ik die uitslag ook gerespecteerd hebben.
  Je moet echter toch ook met mij vaststellen dat er onder de PvdA stemmers zeer velen zijn die de mening van de fractie niet delen.(Dat zelfde ook bij CDA en GB)Of heb je niet zoveel kontakt met je “gelijkdenkenden”?
  Nou zoals vaker gezegd mij hebben er al velen gezegd dat ze niet meer op één van deze partijen gaan stemmen maar nu op VVD of SGP. En over het dwaalspoor kun je toch ook alleen maar zeggen dat de PvdA door het ondersteunen van het CDA amendement de kiezer op een dwaalspoor (uitstel nee geen afstel hoor!!! probeert men ons wijs te maken) brengt.

 52. JoJo zegt

  Z (maak je nu eens bekend) Je zal altijd kunnen lezen dat ik geschreven heb dat de PvdA een standpunt ingenomen heeft die te begrijpen is al is het niet mijn mening.
  Het gaat erom dat een minderheid om welke redenen dan ook de meerderheid in de raad hierin mee kan krijgen.
  Waarschijnlijk alleen maar om de lieve coalitie vrede.
  Het gaat er verder om dat 80% van de Holtenaren vinden dat er een noordelijke rondweg moet komen en dat is toch een duidelijke meerderheid.
  Ik kan zeer goed leven met een andere mening, als de uitslag van de enquette andersom was geweest zou ik die uitslag ook gerespecteerd hebben.
  Je moet echter toch ook met mij vaststellen dat er onder de PvdA stemmers zeer velen zijn die de mening van de fractie niet delen.(Dat zelfde ook bij CDA en GB)Of heb je niet zoveel kontakt met je “gelijkdenkenden”?
  Nou zoals vaker gezegd mij hebben er al velen gezegd dat ze niet meer op één van deze partijen gaan stemmen maar nu op VVD of SGP. En over het dwaalspoor kun je toch ook alleen maar zeggen dat de PvdA door het ondersteunen van het CDA amendement de kiezer op een dwaalspoor (uitstel nee geen afstel hoor!!! probeert men ons wijs te maken) brengt.

 53. Loffy zegt

  O, o , o. Wat een oeverloos gedram in de rondte over deze rondweg. Elke keer als ik deze site open, blijkt het een vervolg te hebben gekregen.
  Meningen, metingen, rapporten, bedenkingen, overpeinzingen, politieke partijen, keuzes, calimero-gevoel, voor een ander spreken, enzovoort.

  Men kletst zich een uur in de rondte, men stemt straks weer zijn eigen partij en de politiek gaat door met zijn plannen terwijl op dit forum het ge-discusseer doorgaat. Succes.

  Voor mij is het simpel: ik ben vrij van geschiedenis met deze hele discussie. Ik geloof op voorhand ook helemaal niemand en geen enkel rapport. Alles lijkt bevlekt en besmeurd met gestuurde rapportages, eigenbelang, en Joost mag weten welke achtergronden.

  Kijk:
  Ik pak de kaart erbij (zojuist nog weer) en trek vanaf de S-14 en dikke streep via de Beuseberg naar de Rijssenseweg. Mooi stukje asfalt door een glooiend stukje Holten.
  Vrachtverkeer in de bebouwde kom van Holten blijft alleen toegestaan voor bestemmingsverkeer.
  Verder verkeersremmende maatregelen in de kern van Holten, zodat niemand het in zijn hoofd haald deze horde toch te nemen, tenzij hij of zij boodschappen wil doen. Dat wordt een gezellig centrum.

  Mijn nieuw stukje weg, gedoopt Liezentracé, is meteen een ideaale ontsluitingsweg voor wijk de Liezen, Beuseberg en de Haar dat zich nu door het centrum (ook Pastoriestraat) wurmt om richting Rijssen te komen.

  Ik wacht met smart op de meningen, rapporten en inzichten die zeggen dat een Liezentracé niet mogelijk is: natuur, omrijden, eigenbelang etc. Kom maar.

  Ik pak gewoon de kaart er weer bij, en trek een dikke streep van de S-14 naar de Rijssenseweg. Het is zo simpel. Rijden maar!

 54. Loffy zegt

  O, o , o. Wat een oeverloos gedram in de rondte over deze rondweg. Elke keer als ik deze site open, blijkt het een vervolg te hebben gekregen.
  Meningen, metingen, rapporten, bedenkingen, overpeinzingen, politieke partijen, keuzes, calimero-gevoel, voor een ander spreken, enzovoort.

  Men kletst zich een uur in de rondte, men stemt straks weer zijn eigen partij en de politiek gaat door met zijn plannen terwijl op dit forum het ge-discusseer doorgaat. Succes.

  Voor mij is het simpel: ik ben vrij van geschiedenis met deze hele discussie. Ik geloof op voorhand ook helemaal niemand en geen enkel rapport. Alles lijkt bevlekt en besmeurd met gestuurde rapportages, eigenbelang, en Joost mag weten welke achtergronden.

  Kijk:
  Ik pak de kaart erbij (zojuist nog weer) en trek vanaf de S-14 en dikke streep via de Beuseberg naar de Rijssenseweg. Mooi stukje asfalt door een glooiend stukje Holten.
  Vrachtverkeer in de bebouwde kom van Holten blijft alleen toegestaan voor bestemmingsverkeer.
  Verder verkeersremmende maatregelen in de kern van Holten, zodat niemand het in zijn hoofd haald deze horde toch te nemen, tenzij hij of zij boodschappen wil doen. Dat wordt een gezellig centrum.

  Mijn nieuw stukje weg, gedoopt Liezentracé, is meteen een ideaale ontsluitingsweg voor wijk de Liezen, Beuseberg en de Haar dat zich nu door het centrum (ook Pastoriestraat) wurmt om richting Rijssen te komen.

  Ik wacht met smart op de meningen, rapporten en inzichten die zeggen dat een Liezentracé niet mogelijk is: natuur, omrijden, eigenbelang etc. Kom maar.

  Ik pak gewoon de kaart er weer bij, en trek een dikke streep van de S-14 naar de Rijssenseweg. Het is zo simpel. Rijden maar!

 55. JoJo zegt

  inderdaad niet nagedacht dus te simpel.
  Normaal is dat je eerst het probleem bekijkt. De diagnose stelt en dan de oplossing erbij bedenkt.
  Stel eerst eens de juiste diagnose.

 56. JoJo zegt

  inderdaad niet nagedacht dus te simpel.
  Normaal is dat je eerst het probleem bekijkt. De diagnose stelt en dan de oplossing erbij bedenkt.
  Stel eerst eens de juiste diagnose.

 57. Dick zegt

  @ Lofty

  Dat was de Maïsweg die je hier zo mooi neerzet.

  Inderdaad een hele goede oplossing (blijkt uit weer een ander rapport). Maar de Holtenaren waren hier massaal op tegen want het was zonde van dat mooie stukje Holten.

  Dat is de reden dat ik niet begrijp dat men nu wel opeens een nog mooier stukje Holten wel wil opofferen voor de Noordelijke Rondweg.

  Een Noordelijke Rondweg waarvan men gelooft dat de Holtenaren die nu nog door het dorp rijden door Oranje en Dorpsstraat (70% van al het verkeer door deze straten)voor het overgrote deel gaan gebruiken.

  Maar wie dat gelooft is niet goed wijs; verkeer is als water (zoekt de kortste weg) dus die gaan door Pastoriestraat, School en Tuinstraat.

  Vandaar destijds de Maïsweg. Maar helaas, die wil men niet. De next best oplossing is Wansinktracé en ZZ tracé, maar die wil men ook niet.

  Men wil kennelijk persé een oplossing die niet gaat werken en die de natuur aan de voet van de Holterberg verpest, in ieder geval voor langere tijd.

  Ik kan me voorstellen dat de heren en dames politici het erg moeilijk vinden om dergelijk irrationeel denken te kunnen ondersteunen.
  Sommigen proberen dat, maar zwabberen daarbij van links naar rechts en verliezen alle geloofwaardigheid.

  En JOJO: De juiste diagnose is al in de begin jaren ’90 van de vorige eeuw gesteld. Het probleem had toen al opgelost kunnen zijn ware het niet dat men (GB, VVD en D’66) raadsbesluiten ging terugdraaien. En daarmee is alle ellende begonnen.

  Kortom: ik geloof dat Z het gewoon bij het juiste eind heeft.

 58. Dick zegt

  @ Lofty

  Dat was de Maïsweg die je hier zo mooi neerzet.

  Inderdaad een hele goede oplossing (blijkt uit weer een ander rapport). Maar de Holtenaren waren hier massaal op tegen want het was zonde van dat mooie stukje Holten.

  Dat is de reden dat ik niet begrijp dat men nu wel opeens een nog mooier stukje Holten wel wil opofferen voor de Noordelijke Rondweg.

  Een Noordelijke Rondweg waarvan men gelooft dat de Holtenaren die nu nog door het dorp rijden door Oranje en Dorpsstraat (70% van al het verkeer door deze straten)voor het overgrote deel gaan gebruiken.

  Maar wie dat gelooft is niet goed wijs; verkeer is als water (zoekt de kortste weg) dus die gaan door Pastoriestraat, School en Tuinstraat.

  Vandaar destijds de Maïsweg. Maar helaas, die wil men niet. De next best oplossing is Wansinktracé en ZZ tracé, maar die wil men ook niet.

  Men wil kennelijk persé een oplossing die niet gaat werken en die de natuur aan de voet van de Holterberg verpest, in ieder geval voor langere tijd.

  Ik kan me voorstellen dat de heren en dames politici het erg moeilijk vinden om dergelijk irrationeel denken te kunnen ondersteunen.
  Sommigen proberen dat, maar zwabberen daarbij van links naar rechts en verliezen alle geloofwaardigheid.

  En JOJO: De juiste diagnose is al in de begin jaren ’90 van de vorige eeuw gesteld. Het probleem had toen al opgelost kunnen zijn ware het niet dat men (GB, VVD en D’66) raadsbesluiten ging terugdraaien. En daarmee is alle ellende begonnen.

  Kortom: ik geloof dat Z het gewoon bij het juiste eind heeft.

 59. JoJo zegt

  Helaas Helaas,
  Reeds toen (tachtiger jaren)werd in opdracht van B&W (CDA & PvdA) een rapport geschreven waarvan de uitkomst bij voorbaat vast stond.
  Het mocht niet aan de noordkant langs het spoor waar de Rijkswaterstaat destijds op aangedrongen heeft. Een rapport opgesteld door het bureau Goudappel & Coffeng haalde binnen de korste keren dit rapport onderuit en kwam toen met een duidelijke oplossing boven langs het spoor.Dus over juiste diagnose gesproken!
  Overigens de maisweg was bedoeld als een wijkontsluitingsweg en daar was GB zeer op tegen.Raar dat ze later de zuidelijke variant voor het doorgaand verkeer weer als de oplossing presenteerden.
  Dat we aan de zuidkant ook wat moeten doen als wijkontsluiting is denk ik duidelijk.
  Maar dat is een intern Rijssen-Holten probleem.
  Ik hoop dat een paar meer mensen gaan mee discuseren want dat geeft tenminste meer meningen en dan kan ik ook eens even rustig lezen.

  Deze wegen mogen absoluut niet dienen voor doorgaand verkeer als snelle verbinding van Rijssen naar de autoweg zoals jij wil. Dan hebben we inderdaad een stuk asphalt die overbodig is.En over die natuur aan de voet van de holterberg of zoals de PvdA het noemde de tenen van de Holterberg. Maar jullie hebben toch wel door dat de voet reeds zo goed als geamputeerd is? Bovendien als je hem er onderdoorgraaft ziet niemand hem liggen en hebben onze kolbewoners er geen hinder van.
  Bovendien wordt het dorp beter met de berg verbonden als nu en helemaal als het ZZ aen HJW aangelegd wordt.Overigens zeer nieuwsgierig wie Z is. Doe niet lullig en maak je bekend.

 60. JoJo zegt

  Helaas Helaas,
  Reeds toen (tachtiger jaren)werd in opdracht van B&W (CDA & PvdA) een rapport geschreven waarvan de uitkomst bij voorbaat vast stond.
  Het mocht niet aan de noordkant langs het spoor waar de Rijkswaterstaat destijds op aangedrongen heeft. Een rapport opgesteld door het bureau Goudappel & Coffeng haalde binnen de korste keren dit rapport onderuit en kwam toen met een duidelijke oplossing boven langs het spoor.Dus over juiste diagnose gesproken!
  Overigens de maisweg was bedoeld als een wijkontsluitingsweg en daar was GB zeer op tegen.Raar dat ze later de zuidelijke variant voor het doorgaand verkeer weer als de oplossing presenteerden.
  Dat we aan de zuidkant ook wat moeten doen als wijkontsluiting is denk ik duidelijk.
  Maar dat is een intern Rijssen-Holten probleem.
  Ik hoop dat een paar meer mensen gaan mee discuseren want dat geeft tenminste meer meningen en dan kan ik ook eens even rustig lezen.

  Deze wegen mogen absoluut niet dienen voor doorgaand verkeer als snelle verbinding van Rijssen naar de autoweg zoals jij wil. Dan hebben we inderdaad een stuk asphalt die overbodig is.En over die natuur aan de voet van de holterberg of zoals de PvdA het noemde de tenen van de Holterberg. Maar jullie hebben toch wel door dat de voet reeds zo goed als geamputeerd is? Bovendien als je hem er onderdoorgraaft ziet niemand hem liggen en hebben onze kolbewoners er geen hinder van.
  Bovendien wordt het dorp beter met de berg verbonden als nu en helemaal als het ZZ aen HJW aangelegd wordt.Overigens zeer nieuwsgierig wie Z is. Doe niet lullig en maak je bekend.

 61. zonny zegt

  inderdaad is intern verkeer het toverwoord!
  daar zit hem de kneep (en niet in het doorgaande verkeer want dat zijn er niet zo veel het is maar net waar je telt)
  volgens mijn boerenverstand (en dat hebben er wel meer hier) moet je het zo lastig mogelijk maken voor het kleine beetje doorgaande verkeer (door bijvoorbeeld in de dorpsstraat bij de AH het verkeer de parkeerplaats op te leiden dan komt er binnen de kortse keren geen doorgaand verkeer meer door de dorpsstraat), en de wijkontsluitingen op orde brengen.
  En dan komt wat mij betreft de maisweg toch ook weer in beeld. ideaal voor de mensen uit de haar naar rijssen/markelo en voor de mensen vanuit kol naar raalte/deventer. maar die is inderdaad ook door iedereen afgeschoten. en wat betreft al die rapporten en enquetes, die zeggen mij niet zoveel die zijn van alle kanten te beinvloeden.
  zo zie je maar weer iedereen heeft zijn eigen waarheid, en voor alle oplossingen is wel iets voor en tegen te verzinnen.
  en die noordelijke rondweg hoeft van mij echt niet, hierdoor trek je alleen maar meer extern verkeer aan en is het vsp intern nog niet op orde.

 62. zonny zegt

  inderdaad is intern verkeer het toverwoord!
  daar zit hem de kneep (en niet in het doorgaande verkeer want dat zijn er niet zo veel het is maar net waar je telt)
  volgens mijn boerenverstand (en dat hebben er wel meer hier) moet je het zo lastig mogelijk maken voor het kleine beetje doorgaande verkeer (door bijvoorbeeld in de dorpsstraat bij de AH het verkeer de parkeerplaats op te leiden dan komt er binnen de kortse keren geen doorgaand verkeer meer door de dorpsstraat), en de wijkontsluitingen op orde brengen.
  En dan komt wat mij betreft de maisweg toch ook weer in beeld. ideaal voor de mensen uit de haar naar rijssen/markelo en voor de mensen vanuit kol naar raalte/deventer. maar die is inderdaad ook door iedereen afgeschoten. en wat betreft al die rapporten en enquetes, die zeggen mij niet zoveel die zijn van alle kanten te beinvloeden.
  zo zie je maar weer iedereen heeft zijn eigen waarheid, en voor alle oplossingen is wel iets voor en tegen te verzinnen.
  en die noordelijke rondweg hoeft van mij echt niet, hierdoor trek je alleen maar meer extern verkeer aan en is het vsp intern nog niet op orde.

 63. @win zegt

  Hmmm, vreemd dat tegenstanders van de Noordelijke rondweg juist weer beginnen over de zuidelijke rondweg (maistrace). Juist deze weg doorkruist een mooi stukje natuur (Loffy geeft dit zelfs nog eens toe ook) De noordelijke rondweg doet dit dus niet, deze ligt immers verdiept naast het spoor gedeeltelijk door wat nu een lelijk maisveld is.

  Daarbij zorgt deze zuidelijke weg juist voor meer verkeer vanuit Rijssen, zij hebben dan een nog snellere verbinding naar de A1 richting Deventer waar de tegenstanders het telkens over hebben bij de noordelijke variant.
  Tevens wordt Holten dan ook nog eens ingeklemd tussen een spoorlijn, een rondweg en de N332 .

  Hebben de Liezen en de Haar trouwens al niet een (wijk)ontsluitingsweg in de vorm van de Larenseweg?

  Als je het interne verkeer wilt aanpakken moet je eerst met een goede oplossing komen om het doorgaande verkeer om Holten te leiden en er tevens voor zorgen dat dit verkeer de wijken in Holten niet gebruikt als sluiproute. Dan hoeft je ook niet te komen met halfbakken oplossingen als verboden voor vrachtverkeer of obstakels op wegen plaatsen die het voor de inwoners zelf ook lastig maken om bij hun huis te komen en de Verlengde Waagweg.

 64. @win zegt

  Hmmm, vreemd dat tegenstanders van de Noordelijke rondweg juist weer beginnen over de zuidelijke rondweg (maistrace). Juist deze weg doorkruist een mooi stukje natuur (Loffy geeft dit zelfs nog eens toe ook) De noordelijke rondweg doet dit dus niet, deze ligt immers verdiept naast het spoor gedeeltelijk door wat nu een lelijk maisveld is.

  Daarbij zorgt deze zuidelijke weg juist voor meer verkeer vanuit Rijssen, zij hebben dan een nog snellere verbinding naar de A1 richting Deventer waar de tegenstanders het telkens over hebben bij de noordelijke variant.
  Tevens wordt Holten dan ook nog eens ingeklemd tussen een spoorlijn, een rondweg en de N332 .

  Hebben de Liezen en de Haar trouwens al niet een (wijk)ontsluitingsweg in de vorm van de Larenseweg?

  Als je het interne verkeer wilt aanpakken moet je eerst met een goede oplossing komen om het doorgaande verkeer om Holten te leiden en er tevens voor zorgen dat dit verkeer de wijken in Holten niet gebruikt als sluiproute. Dan hoeft je ook niet te komen met halfbakken oplossingen als verboden voor vrachtverkeer of obstakels op wegen plaatsen die het voor de inwoners zelf ook lastig maken om bij hun huis te komen en de Verlengde Waagweg.

 65. Firedraad.nl zegt

  Eens met zonny. Maisweg is zo gek nog niet.
  Noordelijke rondweg trek sluipverkeer van de snelweg.

 66. Firedraad.nl zegt

  Eens met zonny. Maisweg is zo gek nog niet.
  Noordelijke rondweg trek sluipverkeer van de snelweg.

 67. Dick zegt

  @win heeft ongelijk en Firedraad.nl gelijk.
  Op de verkeersacademie leren ze je dat je van binnen naar buiten toe moet werken.

 68. Dick zegt

  @win heeft ongelijk en Firedraad.nl gelijk.
  Op de verkeersacademie leren ze je dat je van binnen naar buiten toe moet werken.

 69. JoJo zegt

  Dat doe je ook door eerst het doorgaand verkeer eruit te werken.

 70. JoJo zegt

  Dat doe je ook door eerst het doorgaand verkeer eruit te werken.

 71. @win zegt

  @Dick

  Nou snap ik het waarom men in Nederland al decennia maar wat aanprutst wat betreft het verkeer. De ene blunder volgt de andere blunder op.

  En als je van binnen naar buiten wilt werken moet datgene wat “buiten” is er wel eerst klaar zijn.

 72. @win zegt

  @Dick

  Nou snap ik het waarom men in Nederland al decennia maar wat aanprutst wat betreft het verkeer. De ene blunder volgt de andere blunder op.

  En als je van binnen naar buiten wilt werken moet datgene wat “buiten” is er wel eerst klaar zijn.

 73. Dick zegt

  @JOJO en @ @win

  Nee! Je moet van binnen naar buiten werken omdat het interne verkeer het probleem vormt. Dus moet je eerst binnen de zaak op orde maken, een rondweg aan de buitenkant draagt daaraan niet bij. Heb je binnen de zaak op orde dan pas moet je buiten het werk doen, als dat dan nog nodig is tenminste.

  Binnen kan nl. wel invloed hebben op buiten, maar buiten (vrijwel) niet op binnen. Dat is nu eenmaal een verkeerskundige wetmatigheid, net zo wetmatig als de natuurkundige wetmatigheden.

  Ik heb dit ook niet verzonnen, het is echt zo. Accepteer dit nu, dan zijn we van een hoop gezeur af.
  Wat heb je anders uberhaupt nog aan specialisten? Zullen we dan ook alle dokters en andere geleerden maar afschaffen?

 74. Dick zegt

  @JOJO en @ @win

  Nee! Je moet van binnen naar buiten werken omdat het interne verkeer het probleem vormt. Dus moet je eerst binnen de zaak op orde maken, een rondweg aan de buitenkant draagt daaraan niet bij. Heb je binnen de zaak op orde dan pas moet je buiten het werk doen, als dat dan nog nodig is tenminste.

  Binnen kan nl. wel invloed hebben op buiten, maar buiten (vrijwel) niet op binnen. Dat is nu eenmaal een verkeerskundige wetmatigheid, net zo wetmatig als de natuurkundige wetmatigheden.

  Ik heb dit ook niet verzonnen, het is echt zo. Accepteer dit nu, dan zijn we van een hoop gezeur af.
  Wat heb je anders uberhaupt nog aan specialisten? Zullen we dan ook alle dokters en andere geleerden maar afschaffen?

 75. JoJo zegt

  Vaak kom je met gewoon logisch denken ook heel ver.
  Jwil toch niet zeggendat al die bureausdie we hebben gehad het bij het verkeerde eind hebben?
  Bovendien zijn wij niet alleen voor een rondweg en daarmee basta.Hetzelfde schrijft HS support. neem de maatregelen in samenhang.Nu leggen we voor veel geld deZZ en HJW aan en straks moeten we hier weer op ingrijpen omdat we tich nog wat anders moet.
  Doe het in 1 keer goed.Dan kun je ook voorkomen dat je een groot deel van de Bewoners opscheept met het probleem dat onze middenstand ( en wij allen ook een beetje) heeft.
  Over Dokters gesproken:
  Helaas moet ik uit ervaring zeggen dat ik inmiddels tot 4 keer toe !!!! eerst bij de verkeerde was.
  Mijn dokter in Deventer die ik naar het waarom vroeg gaf me als antwoord: Over één bepaald onderwerp kan men alleen in Nederland al wel 4 verschillende meningen hebben. En tenslotte:
  Nog niet zo lang geleden hebben enkele studenten een opdracht uitgevoerd om het verkeer in Holten aan te pakken (dat was nog voordat het thema in Holten breed aan de orde kwam) 3 keer raden met welke oplossing zij kwamen!!

 76. JoJo zegt

  Vaak kom je met gewoon logisch denken ook heel ver.
  Jwil toch niet zeggendat al die bureausdie we hebben gehad het bij het verkeerde eind hebben?
  Bovendien zijn wij niet alleen voor een rondweg en daarmee basta.Hetzelfde schrijft HS support. neem de maatregelen in samenhang.Nu leggen we voor veel geld deZZ en HJW aan en straks moeten we hier weer op ingrijpen omdat we tich nog wat anders moet.
  Doe het in 1 keer goed.Dan kun je ook voorkomen dat je een groot deel van de Bewoners opscheept met het probleem dat onze middenstand ( en wij allen ook een beetje) heeft.
  Over Dokters gesproken:
  Helaas moet ik uit ervaring zeggen dat ik inmiddels tot 4 keer toe !!!! eerst bij de verkeerde was.
  Mijn dokter in Deventer die ik naar het waarom vroeg gaf me als antwoord: Over één bepaald onderwerp kan men alleen in Nederland al wel 4 verschillende meningen hebben. En tenslotte:
  Nog niet zo lang geleden hebben enkele studenten een opdracht uitgevoerd om het verkeer in Holten aan te pakken (dat was nog voordat het thema in Holten breed aan de orde kwam) 3 keer raden met welke oplossing zij kwamen!!

 77. JoJo zegt

  Hierbij het uittreksel van het rapport uit 2003/4

  http://saxion.nl/files/storage/root/ROB_CIV_48_Rondweg_Holten.pdf

 78. JoJo zegt

  Hierbij het uittreksel van het rapport uit 2003/4

  http://saxion.nl/files/storage/root/ROB_CIV_48_Rondweg_Holten.pdf

 79. Dick zegt

  En met welke oplossing kwam BVA?

 80. Dick zegt

  En met welke oplossing kwam BVA?

 81. JoJo zegt

  Geheel ingegeven door de vooraf ingegeven opdracht. Bepaald door het standpunt van de PvdA,waarin CDA meeging.En dat bepaald het beleid tot op de huidige dag.
  Goudappel&Coffeng haalde het binnen de kortste keren onderuit!

 82. JoJo zegt

  Geheel ingegeven door de vooraf ingegeven opdracht. Bepaald door het standpunt van de PvdA,waarin CDA meeging.En dat bepaald het beleid tot op de huidige dag.
  Goudappel&Coffeng haalde het binnen de kortste keren onderuit!

 83. Dick zegt

  BVA beval de Maïsweg aan.

  En wat beval Royal Haskoning aan (met de opdracht van GB, VVD en D’66 om niet met de Maïsweg aan te komen)?

  Antwoord: Verkeersbeperkende maatregelen in Dorps en Oranjestraat. En meer niet.

 84. Dick zegt

  BVA beval de Maïsweg aan.

  En wat beval Royal Haskoning aan (met de opdracht van GB, VVD en D’66 om niet met de Maïsweg aan te komen)?

  Antwoord: Verkeersbeperkende maatregelen in Dorps en Oranjestraat. En meer niet.

 85. Verkeersdeskundige zegt

  Zelf reis ik met de auto door het hele land en kom daarbij eigenlijk twee oplossingen tegen voor de problematiek welke we in Holten niet opgelost krijgen.
  Namelijk een rondweg of eenrichtingsverkeer.

  Zoals Dick al zegt we moeten van binnen naar buiten werken.

  De beste oplossing voor Holten lijkt mij heel simpel namelijk eenrichtingsverkeer.
  Ook de dorpsstraat / oranjestraat gelijkwaardig inrichten zodra het eenrichting verkeer is, zodat alle wegen van rechts voorrang hebben.

  Een rondweg, maisweg, zilverzandtrace of Wansinktrace of hoe je het ook wilt noemen kost allemaal klauwen geld en geeft alleen maar horizonvervuiling. Laten we dit gewoon met ons boerenverstand aanpakken en al die dure onderzoekbureau’s laten voor wat ze zijn.

 86. Verkeersdeskundige zegt

  Zelf reis ik met de auto door het hele land en kom daarbij eigenlijk twee oplossingen tegen voor de problematiek welke we in Holten niet opgelost krijgen.
  Namelijk een rondweg of eenrichtingsverkeer.

  Zoals Dick al zegt we moeten van binnen naar buiten werken.

  De beste oplossing voor Holten lijkt mij heel simpel namelijk eenrichtingsverkeer.
  Ook de dorpsstraat / oranjestraat gelijkwaardig inrichten zodra het eenrichting verkeer is, zodat alle wegen van rechts voorrang hebben.

  Een rondweg, maisweg, zilverzandtrace of Wansinktrace of hoe je het ook wilt noemen kost allemaal klauwen geld en geeft alleen maar horizonvervuiling. Laten we dit gewoon met ons boerenverstand aanpakken en al die dure onderzoekbureau’s laten voor wat ze zijn.

 87. @win zegt

  Allemaal leuk en aardig dat eenrichtingsverkeer op de Oranjestraat en de Dorpsstraat, maar alleen hiermee ben je er niet.

  Wat is het plan voor de omliggende wegen zoals de Gaardenstraat, Haarstraat (bij Pots), Tuinstraat, Schoolstraat, Pastoriestraat en Rietmolenstraat. De Kolweg en Noordenbergstraat zou je hier ook nog tussen kunnen plaatsen wanneer het ZZ- en HJW tracé niet worden aangelegd.
  Het verkeer zal hoogst waarschijnlijk een andere route gaan zoeken in de woonwijken (wat nu ook al deels het geval is tijdens de spits), en dit lijkt mij ongewenst.

  Dit plannetje kan alleen maar slagen wanneer het Maistracé ook wordt aangelegd, en deze is al afgeschoten.
  Btw, toch vreemd dat ik deze nog steeds op diverse plattegronden tegen kom, bv. deze [url]http://www.rijssen-holten.nl/rsn/webgenrijssen.nsf/pages/_9BB0990EDEA0A830C12572920037BABF/$file/VSP+Holten+(afbeelding+2).pdf[/url]. Kijk maar goed hij staat er op.

  Maar dan nog ben je niet af van het doorgaande regionale verkeer. Je maakt het ze lastig maar er is nog steeds een (kortere) route door het dorp. De A1 zie ik hier niet als alternatief.

 88. @win zegt

  Allemaal leuk en aardig dat eenrichtingsverkeer op de Oranjestraat en de Dorpsstraat, maar alleen hiermee ben je er niet.

  Wat is het plan voor de omliggende wegen zoals de Gaardenstraat, Haarstraat (bij Pots), Tuinstraat, Schoolstraat, Pastoriestraat en Rietmolenstraat. De Kolweg en Noordenbergstraat zou je hier ook nog tussen kunnen plaatsen wanneer het ZZ- en HJW tracé niet worden aangelegd.
  Het verkeer zal hoogst waarschijnlijk een andere route gaan zoeken in de woonwijken (wat nu ook al deels het geval is tijdens de spits), en dit lijkt mij ongewenst.

  Dit plannetje kan alleen maar slagen wanneer het Maistracé ook wordt aangelegd, en deze is al afgeschoten.
  Btw, toch vreemd dat ik deze nog steeds op diverse plattegronden tegen kom, bv. deze [url]http://www.rijssen-holten.nl/rsn/webgenrijssen.nsf/pages/_9BB0990EDEA0A830C12572920037BABF/$file/VSP+Holten+(afbeelding+2).pdf[/url]. Kijk maar goed hij staat er op.

  Maar dan nog ben je niet af van het doorgaande regionale verkeer. Je maakt het ze lastig maar er is nog steeds een (kortere) route door het dorp. De A1 zie ik hier niet als alternatief.

 89. Dick zegt

  @ @win

  Met de Noordelijke Rondweg los je dit (het probleem van het interne verkeer) in ieder geval niet op.
  En het probleem is het interne verkeer in ons dorp, en niet het regionale doorgaande verkeer.
  En de (verbrede) A1 is in ieder geval voor een flink deel van het regionale doorgaande verkeer de oplossing; niet geheel, dat ben ik met je eens.

  Verder klopt jouw redenatie.

 90. Dick zegt

  @ @win

  Met de Noordelijke Rondweg los je dit (het probleem van het interne verkeer) in ieder geval niet op.
  En het probleem is het interne verkeer in ons dorp, en niet het regionale doorgaande verkeer.
  En de (verbrede) A1 is in ieder geval voor een flink deel van het regionale doorgaande verkeer de oplossing; niet geheel, dat ben ik met je eens.

  Verder klopt jouw redenatie.

 91. JoJo zegt

  Voor mij is het erg simpel.
  Wat niet in het dorp Holten moet zijn moet er niet komen, dus moet een goed alternatief hebben.Laten we zeggen dat dit het verkeer is dat geen bestemming of herkomst heeft binnen de punten globaal begrenst door: Rotonde Rouwenhorst,spoorwegovergang Rijssen,Viaduct OAD,Disholt Keizersweg,kruising Aaltinksweg-Keizerweg, KruisingLiezenweg-Fliermatenweg, Kruising Beusebergerweg en Aalpolsweg en aansluiting Larenseweg op S14
  Dit alternatief is deels de A1, maar voor regionaal en landbouwverkeer moeten we nog een oplossing hebben, dat is de noordelijke Rondweg ten Noorden van het spoor en niet ons dorp belastend, ten zuiden van het spoor. Daarna en wat mij betreft gelijktijdig het interne gebeuren aanpakken. (Centrum en wijkontsluitingen) Daarom is en blijft een oplossing voor het “doorgaand” verker prioriteit nummer één!

 92. JoJo zegt

  Voor mij is het erg simpel.
  Wat niet in het dorp Holten moet zijn moet er niet komen, dus moet een goed alternatief hebben.Laten we zeggen dat dit het verkeer is dat geen bestemming of herkomst heeft binnen de punten globaal begrenst door: Rotonde Rouwenhorst,spoorwegovergang Rijssen,Viaduct OAD,Disholt Keizersweg,kruising Aaltinksweg-Keizerweg, KruisingLiezenweg-Fliermatenweg, Kruising Beusebergerweg en Aalpolsweg en aansluiting Larenseweg op S14
  Dit alternatief is deels de A1, maar voor regionaal en landbouwverkeer moeten we nog een oplossing hebben, dat is de noordelijke Rondweg ten Noorden van het spoor en niet ons dorp belastend, ten zuiden van het spoor. Daarna en wat mij betreft gelijktijdig het interne gebeuren aanpakken. (Centrum en wijkontsluitingen) Daarom is en blijft een oplossing voor het “doorgaand” verker prioriteit nummer één!

 93. Kees Jan zegt

  Grappig, deze discussie. Het ziet ernaar uit dat alle deelnemers het al net zo oneens zijn met elkaar als de vermeende onenigheid tussen Holtense politici onderling, of tussen 80% van de Holtense burgers en de politici. Waarom is Z opeens zo stil, het opgegeven vanwege deze eindeloze discussie? Ik snap dat wel.

  Zou het niet wat zijn om twee commissies samen te stellen, een Noord kamp en een Zuid kamp die hun gehele plannen uitwerken inclusief kosten, dat presenteren aan de politiek en vervolgens tot een uitkomst komen? In plaats van een discussie via het internet tussen personen die (waarschijnlijk) weinig van invloed zijn?
  (Ik bedoel dan natuurlijk niet de eenzijdige informatie avonden voor burgers)

  Of denk ik nu toch ook helemaal verkeerd en veel te makkelijk en positief.

 94. Kees Jan zegt

  Grappig, deze discussie. Het ziet ernaar uit dat alle deelnemers het al net zo oneens zijn met elkaar als de vermeende onenigheid tussen Holtense politici onderling, of tussen 80% van de Holtense burgers en de politici. Waarom is Z opeens zo stil, het opgegeven vanwege deze eindeloze discussie? Ik snap dat wel.

  Zou het niet wat zijn om twee commissies samen te stellen, een Noord kamp en een Zuid kamp die hun gehele plannen uitwerken inclusief kosten, dat presenteren aan de politiek en vervolgens tot een uitkomst komen? In plaats van een discussie via het internet tussen personen die (waarschijnlijk) weinig van invloed zijn?
  (Ik bedoel dan natuurlijk niet de eenzijdige informatie avonden voor burgers)

  Of denk ik nu toch ook helemaal verkeerd en veel te makkelijk en positief.

 95. Z zegt

  Hij is er nog wel Kees Jan.
  En JoJo trapt nog steeds in dezelfde valkuil. Het probleem was en is het interne Holtense verkeer (nogmaals 70% van het verkeer op Dorps/Oranjestraat). Dus dat probleem oplossen is prioriteit nr. 1.
  Zoals Dick en de verkeersdeskundige terecht zeggen: van binnen naar buiten werken.

 96. Z zegt

  Hij is er nog wel Kees Jan.
  En JoJo trapt nog steeds in dezelfde valkuil. Het probleem was en is het interne Holtense verkeer (nogmaals 70% van het verkeer op Dorps/Oranjestraat). Dus dat probleem oplossen is prioriteit nr. 1.
  Zoals Dick en de verkeersdeskundige terecht zeggen: van binnen naar buiten werken.

 97. JoJo zegt

  maar we weten nog steeds niet wie die Z is !!

 98. JoJo zegt

  maar we weten nog steeds niet wie die Z is !!

 99. @win zegt

  Misschien is dit Z [url]http://www.youtube.com/watch?v=_gNVafcPYaE&feature=player_embedded[/url]

  Ik weet het, de NR alleen is geen 100% oplossing, en deze zal ook maar voor een klein deel intern verkeer aantrekken. Maar de NR is bedoeld voor het verkeer welke het woongebied van Holten niet als eindbestemming heeft. Er zal dus ook naar een totaalplan gekeken moeten worden.
  Maar stel je eens voor wanneer het Rijk de A1 over 10 jaar als tolweg aanwijst om de verbreding te bekostigen, dan hebben we in Holten een werkelijk groot probleem als de NR er niet is.

  Trouwens, ik denk niet dat het interne verkeer minder wordt door bv. de Dorpsstraat af te sluiten, je krijgt hooguit andere verkeersstromen.
  Die 70% waar Z het over heeft is er nog steeds. Oplossen zal het niet tenzij 50% van Holten gaat verhuizen.

  Er vanuit gaande dat de ZZ- en HJW tracé zijn aangelegd zal het gebied tussen de Pastoriestraat en de Dorpsstraat straks het kind van de rekening zijn. Veel (intern) verkeer, welke vanuit Markelo (A1) komt en dat naar de Haar, de Beuseberg en de Liesen wil, zal hier een route gaan zoeken (andersom trouwens ook). Hier wonen straks wel min. 60% van de inwoners.

  Eigenlijk moet ik zelfs concluderen dat het Maistracé straks nog nodig zal zijn voor het interne verkeer.
  Een zuidelijke rondweg heeft weinig kans van slagen als ik het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente zo lees.

 100. @win zegt

  Misschien is dit Z [url]http://www.youtube.com/watch?v=_gNVafcPYaE&feature=player_embedded[/url]

  Ik weet het, de NR alleen is geen 100% oplossing, en deze zal ook maar voor een klein deel intern verkeer aantrekken. Maar de NR is bedoeld voor het verkeer welke het woongebied van Holten niet als eindbestemming heeft. Er zal dus ook naar een totaalplan gekeken moeten worden.
  Maar stel je eens voor wanneer het Rijk de A1 over 10 jaar als tolweg aanwijst om de verbreding te bekostigen, dan hebben we in Holten een werkelijk groot probleem als de NR er niet is.

  Trouwens, ik denk niet dat het interne verkeer minder wordt door bv. de Dorpsstraat af te sluiten, je krijgt hooguit andere verkeersstromen.
  Die 70% waar Z het over heeft is er nog steeds. Oplossen zal het niet tenzij 50% van Holten gaat verhuizen.

  Er vanuit gaande dat de ZZ- en HJW tracé zijn aangelegd zal het gebied tussen de Pastoriestraat en de Dorpsstraat straks het kind van de rekening zijn. Veel (intern) verkeer, welke vanuit Markelo (A1) komt en dat naar de Haar, de Beuseberg en de Liesen wil, zal hier een route gaan zoeken (andersom trouwens ook). Hier wonen straks wel min. 60% van de inwoners.

  Eigenlijk moet ik zelfs concluderen dat het Maistracé straks nog nodig zal zijn voor het interne verkeer.
  Een zuidelijke rondweg heeft weinig kans van slagen als ik het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente zo lees.

 101. Z zegt

  @@win

  Geinig! Maar ik ben toch ook maar gewoon van vlees en bloed.

  Inderdaad gaan de verkeersstromen intern anders lopen en om de door jou genoemde straten te ontlasten zijn, als je het echt goed wilt doen, zowel ZZ en Wansinktracé, en de Maïsweg noodzakelijk; de NR helpt hier inderdaad niet voor.
  Voor de 30% doorgaand verkeer is de verbrede A1, en voor het beetje doorgaand verkeer dat dan nog overblijft (dat niet over de A1 wil of kan) is de NR te groot en te veel (te weinig verkeer). Wel zal hij verkeersaantrekkend werken op verkeer dat nu nog op de A1 rijdt. Dat verkeer zijn we nu kwijt en moet je niet meer “binnen” willen hebben.

 102. Z zegt

  @@win

  Geinig! Maar ik ben toch ook maar gewoon van vlees en bloed.

  Inderdaad gaan de verkeersstromen intern anders lopen en om de door jou genoemde straten te ontlasten zijn, als je het echt goed wilt doen, zowel ZZ en Wansinktracé, en de Maïsweg noodzakelijk; de NR helpt hier inderdaad niet voor.
  Voor de 30% doorgaand verkeer is de verbrede A1, en voor het beetje doorgaand verkeer dat dan nog overblijft (dat niet over de A1 wil of kan) is de NR te groot en te veel (te weinig verkeer). Wel zal hij verkeersaantrekkend werken op verkeer dat nu nog op de A1 rijdt. Dat verkeer zijn we nu kwijt en moet je niet meer “binnen” willen hebben.

 103. @win zegt

  @Z

  Een beetje humor op zijn tijd kan geen kwaad.

 104. @win zegt

  @Z

  Een beetje humor op zijn tijd kan geen kwaad.

 105. Z zegt

  @@win Inderdaad. Ik vond um ook echt geinig.

 106. Z zegt

  @@win Inderdaad. Ik vond um ook echt geinig.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.