Diessenplas en ViaVie Welzijn zetten in op beweging

HOLTEN – Woonzorglocatie Diessenplas (Carinova) in Holten en ViaVie Welzijn slaan de handen ineen om in 2016 meer ouderen te laten bewegen. De start zal plaatsvinden op donderdag 26 november om 19.00 uur in het Carduus met kickoff voor personeel en vrijwilligers van Diessenplas.

Ouderen bewegen te weinig
In mei en juni hebben de buurtsportcoaches van ViaVie Welzijn al fittesten in Rijssen afgenomen en de meeste ouderen die er aan deelnamen scoorde matig tot slecht. Maar liefst 56% van de 117 deelnemers had overgewicht. Uit onderzoek van de GGD Twente blijkt dat in Holten zelfs 60% van de ouderen overgewicht heeft. Diessenplas en ViaVie Welzijn maken zich hard om deze tendens te doorbreken en ouderen, maar bijvoorbeeld ook zorgpersoneel en vrijwilligers er van te overtuigen dat bewegen op latere leeftijd bittere noodzaak is.

Projectgroep ‘Samen actief’
De projectgroep ‘Samen actief’, bestaande uit verschillende personeelsleden van Diessenplas en de buurtsportcoaches, hebben een route uitgestippeld om uiteindelijk de ouderen fitter en vitaler in het leven te laten staan. In januari 2016 zullen er voor senioren fittesten worden georganiseerd waarbij men zich een beeld kan vormen hoe het met de gezondheid gesteld is. De precieze data waarop de fittesten worden georganiseerd zullen later bekend worden gemaakt via krant en andere media.
Deze testen zijn voor zowel bewoners van de Diessenplas als voor zelfstandig wonende ouderen. Naar aanleiding van deze testen worden laagdrempelige beweegactiviteiten georganiseerd gebaseerd op de vraag van deelnemers aan de fittesten.

7 Bouwstenen voor preventief bewegen
Woonzorgorganisaties zijn vanaf 2015 verplicht om de zogenaamde 7 bouwstenen voor preventief bewegen te implementeren binnen hun organisatie. De buurtsportcoaches van ViaVie Welzijn voeren de beweegimpuls voor kwetsbare senioren uit. Vanuit deze subsidie ondersteunen zij woonzorgorganisaties om de bouwstenen binnen hun organisatie in te bedden.
Diessenplas heeft behoorlijk wat stappen gezet om deze bouwstenen uit te voeren, maar met dit project wordt dit verder ontwikkeld. Zo is het betrekken van buurt en wijk bij beweegactiviteiten één van de bouwstenen waar straks invulling aan wordt gegeven. Vanuit de beweegimpuls voor kwetsbare senioren ondersteunen de buurtsportcoaches van ViaVie Welzijn de verschillende woonzorgorganisaties in Rijssen-Holten om de bouwstenen binnen hun organisatie in te bedden

Reacties zijn gesloten.