voor Holten, door Holten

De weg naar een collegevorming

0

Op maandag 8 mei komt in de raad de collegevorming aan de orde en op dinsdag 9 mei verdeelt het college de portefeuilles tussen de beoogde wethouders van CDA, Gemeentebelang en Partij van de Arbeid. De fracties in de raad zijn per brief van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht.

De brief aan de fracties, verstuurd op 4 mei 2006, geeft naast de totstandkoming van de coalitie, ook de portefeuilleverdeling weer en de procedure

Hieruit een korte samenvatting

De totstandkoming van een coalitie met CDA, GB en PvdA:
De aangetrokken externe informateur adviseert de bestaande coalitie van CDA, CU, GB, PvdA, en SGP te handhaven. Kort daarop mislukt een poging van SGP/CU/VVD om als vierde coalitiepartner GB of PvdA te laten aansluiten. Beide partijen wilden hier niet aan meewerken. De SGP hield de deur voor een 5 partijen coalitie ook nog open.

Vervolgens hebben CDA, GB en PvdA het initiatief genomen om tot een vier partijen college te komen. De VVD was al uitgesloten in dit geheel, gezien hun manier van oppositie en campagne voeren.

Een allerlaatste en uiterste poging van burgemeester Koelewijn om de SGP over de streep te trekken, mislukt. SGP en CU geven aan alleen met elkaar aan het college deel te nemen.

Er volgen gesprekken –eerst zonder, later met beoogd wethouders- met burgemeester Koelewijn over de werkdruk, hoofdaccenten van de portefeuilles, maar ook over de specifieke kwaliteiten van de beoogde wethouders. Ook is gesproken over de specifieke competenties van de beoogde wethouders, vooral in relatie tot de portefeuilles.

Op maandag 8 mei biedt de coalitie het concept programma aan tijdens de raadsvergadering. Sociale- en maatschappelijke organisaties hebben hierop hun inbreng kunnen geven. Het concept bevat een voortzetting van het beleid, aangevuld met nieuwe zaken.

De komende tijd wordt gebruikt om de raadsfracties afzonderlijk te consulteren over het coalitieprogramma, waarbij onderwerpen kunnen worden toegevoegd. Samen met de herijking van het strategisch program kan het in een volgende raadsvergadering worden vastgesteld.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.