De begroting is een goed perspectief voor de toekomst

0

HOLTEN – De raad heeft de begroting voor 2014 unaniem vastgesteld. De begroting is uiteraard sluitend en gaat uit van ruim € 1,3 miljoen aan bezuinigingen in de komende vier jaar. Het is gelukt om de lokale lasten voor het tweede jaar op rij te laten dalen, een gemiddeld gezin betaalt in 2014 € 17,- minder lokale belastingen

Bezuinigingen en nieuw beleid
Hoewel de bezuinigingen door de hele begroting heen worden gevoeld, wordt vooral gesneden in de eigen bedrijfsvoering, zorg en welzijn, sport en onderwijs. Ondanks al deze bezuinigingen is er financiële ruimte gevonden voor nieuw beleid. Zo wordt geïnvesteerd in het Deltaplan, de stationsomgeving in Holten, in de revitalisering van bedrijventerreinen, in wegreconstructies en in fraudebestrijding.

Aanpassingen ontwerpbegroting
De raad heeft de ontwerpbegroting op twee onderdelen aangepast. Ten eerste is besloten om de marktgelden één jaar te bevriezen op het niveau van 2013 om de ondernemers op de weekmarkten de gelegenheid te geven met het college te zoeken naar mogelijkheden om de kosten van de markten terug te brengen. Daarnaast heeft de raad besloten het voorbeeld van veel andere gemeenteraden te volgen om met ingang van de nieuwe raadsperiode papierarm te gaan werken. De papieren toezending van vergaderstukken stopt en de besparing die dit oplevert wordt gebruikt om de raads- en commissieleden een tegemoetkoming te geven in de aanschaf van een tablet, om de vergaderstukken digitaal te kunnen lezen. Deze nieuwe manier van werken is daarmee budgetneutraal en levert een milieuwinst op door het papierverbruik aanzienlijk terug te dringen.

Effecten begroting op de lokale lasten
Belastingdruk per huishouden (afgerond op hele euro’s).

200920102011201220132014landelijk 2013 **)
OZB *)€ 184€ 189€ 193€ 200€ 207€ 211€ 251
Afvalstoffenheffing ***)€ 241€ 242€ 232€ 218€ 219€ 213€ 264
Rioolheffing€ 211€ 222€ 232€ 242€ 224€ 209€ 183
Totaal (meerpersoonshuishoudens)€ 636€ 653€ 657€ 660€ 650€ 633€ 698
Mutatie t.o.v. voorgaande jaar+2,7%+0,6%+0,5%-1,5%-2,6%
*)Bij een gemiddelde woningwaarde van € 235.000 (eigenaren 2011).
**)Bron: Coelo atlas 2013.
***)Meerpersoonshuishoudens.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer