College neemt starterslening onder de loep

0

HOLTEN – Als het aan het college ligt, wordt de starterslening aangepast. Dan is de starterslening alleen nog beschikbaar voor woningen op de bestaande woningmarkt en is de grens voor de verwerving aangepast aan de huidige prijzen. De raad bespreekt het voorstel in maart.

Voorgestelde wijzigingen
Al meerdere jaren kent de gemeente Rijssen-Holten de Starterslening. Vanaf de eerste lening in 2007 zijn er 80 leningen toegekend. De verordening die de basis is voor de toekenning van de startersleningen is echter in de loop van de tijd nauwelijks aangepast. De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt hebben er toe geleid om de uitgangspunten van de verordening eens kritisch te bekijken.

In het voorstel zijn de volgende wijzigingsvoorstellen opgenomen:

    alleen nog beschikbaar voor woningen op de bestaande woningmarkt.
    verwervingskostengrens bijstellen van € 223.000,00 naar € 200.000,00 (2013) en € 190.000,00 (2014).
    hoogte starterslening bijstellen van € 35.000,00 naar € 30.000,00.

Wethouder Ab Stegeman: “Vooral de aanpassing dat we de starterslening beschikbaar stellen voor de bestaande woningmarkt heeft een belangrijk effect. We gaan er van uit dat er daardoor meer beweging komt in de huizenmarkt. Ervaring leert dat aankopen van een bestaande woning een multipliereffect van circa 3 tot 4 op de woningmarkt heeft. De andere wijzigingen sluiten vooral aan bij de prijsontwikkelingen. Of de grens van de verwervingskosten voor 2015 nog wijzigt, bekijken we medio 2014.”

Onderdeel Deltaplan
De wijziging van de uitgangspunten voor de Starterslening maken deel uit van het Deltaplan, als onderdeel van het project ‘Bevorderen doorstroming woningmarkt’.

Behandeling commissie en raad
De commissie grondgebied en de raad behandelen het voorstel voor besluitvorming. De vergaderdata zijn respectievelijk 7 en 21 maart.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer