Begroting gemeente Rijssen-Holten consolideert en versterkt

HOLTEN – Gemeenteraad besluit op 11 november over voorstel college. De gemeente Rijssen-Holten staat er financieel gezond voor. Ook in 2017 ziet de gemeente kans de gemeentelijke lasten verder te laten dalen en kunnen er extra investeringen worden gedaan. Dat blijkt uit de programmabegroting 2017, die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De gemeenteraad van Rijssen-Holten neemt op 11 november een besluit.

Wethouder Ben Beens van Financiën is heel tevreden met het resultaat: ‘Met de voorgestelde begroting kunnen we investeren in zaken die belangrijk zijn in onze gemeente, zoals de aanleg van kunstgras bij voetbalvereniging Holten en sportclub Rijssen en het verbeteren van verkeersveiligheid en bermverharding in het buitengebied. Dat zijn onderwerpen aangedragen door de raad bij de Kadernota voor de zomervakantie. Ook wordt er geld uitgetrokken voor renovatie van basisschool De Regenboog en wordt er vervolg geven aan de succesvolle Startersleningen. Het is mooi dat we net als vorig jaar, de laagste gemeentelijke lasten van Overijssel hebben.’

Uitwerking Prinsjesdag geeft extra mogelijkheden Prinsjesdag werkt richting gemeenten deels positief uit. Daarom stelt het college voor om het OZB niet met slechts een half procent te laten stijgen zoals de raad al voorstelde, maar zelfs op nul te houden. Om de belangrijke toeristische sector een steuntje in de rug te geven, kan de toerismebelasting worden verlaagd naar 1 euro.
De uitwerking van Prinsjesdag biedt de gemeente Rijssen-Holten ook de mogelijkheid om een strategische grondaankoop te doen, bijvoorbeeld voor (stedenbouwkundige) ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft met de directie van Enkco Foodgroop BV afgesproken om de haalbaarheid van een eventuele bedrijfsverplaatsing te onderzoeken en heeft daarom de gemeenteraad gevraagd hiervoor financiële ruimte te reserveren.

Reacties zijn gesloten.