Wie wil een rustpunt inrichten

0

HOLTEN – De gemeente Rijssen-Holten roept inwoners in het buitengebied op een rustpunt in te richten voor fietsers en wandelaars. De voorkeur gaat uit naar agrarische bedrijven en bijzondere gebouwen. Maar ook andere rustpunten zijn mogelijk. Hiermee sluit de gemeente aan bij het initiatief Rustpunten Salland, dat 3 jaar geleden is opgezet. Inwoners die mee willen werken, kunnen zich tot 1 maart bij Rustpunt.nu aanmelden.

Voor fietsers en wandelaars zijn er in het buitengebied weinig mogelijkheden om ergens wat te drinken of uit te rusten. De gemeente Rijssen-Holten wil dan ook graag Rustpunten creëren in het buitengebied, bij voorkeur bij agrarische bedrijven of bijzondere gebouwen. Het concept sluit aan bij de behoefte om op plekken langs wandel- en fietspaden even te kunnen pauzeren en wat te nuttigen.

Een Rustpunt is herkenbaar aan een bord aan de weg en op het erf bevinden zich dan twee banken en een picknicktafel waarop koffie, thee en limonade klaarstaan. Er kan vrijblijvend gebruik van gemaakt worden, terwijl een vrijwillige bijdrage in de kosten in het “offerblok” gestopt kan worden. Eigen, streek- of agrarische producten kunnen hierbij verkocht worden, waarbij het de bedoeling is kleinschaligheid te handhaven. Ook kan bij Rustpunten worden verwezen naar nabijgelegen horecagelegenheden en bijzondere toeristische trekpleisters.

De rustpunthouder krijgt de basisset van twee banken en een picknicktafel voor tenminste een jaar in bruikleen. Daarna kan worden verlengd of door een van beide partijen worden opgezegd.

Er is een maximum aantal Rustpunten dat kan worden gerealiseerd.
De aanvragen worden beoordeeld en toegekend door een medewerker van de gemeente, samen met de taakgroepleden van rustpunten.
Bij de beoordeling wordt onder meer gekeken naar de volgende criteria:

  1. Bij voorkeur een agrarisch bedrijf: de voorkeur gaat hier naar uit.
  2. Spreiding: niet te dicht bij elkaar, en niet te dicht bij een horecagelegenheid
  3. Datum van aanmelding: bij gelijke situatie zal degene die zich als eerste heeft aangemeld, voorrang krijgen.

Meer informatie over Rustpunten is te vinden op de website http://www.rustpunt.nu. Op deze site kunnen met de knop Contact ook meer specifieke vragen gesteld worden.

Aanmelden
Inwoners in het buitengebied die een rustpunt willen inrichten, kunnen zich voor 1 maart 2008 aanmelden via http://www.rustpunt.nu

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.