Vragen van GB aan college

0

HOLTEN – Onderstaande teskst is vanuit Gemeentebelang gestuurd naar het college van B&W over het woonwensenonderzoek, dat momenteel in onze gemeente plaatsvindt.

Geacht college,

Betreft: Woonwensenonderzoek.

GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten ontving signalen dat het woonwensenonderzoek
als knullig en gebruikersonvriendelijk wordt ervaren.
Meerdere (waarschijnlijk vele) goedwillende burgers zijn afgehaakt na één of meer pogingen om in te loggen. En als het inloggen wel lukte, dan werd de duidelijkheid van vraagstelling en de layout als matig ervaren.
De herinneringsbrief die (bijna) iedereen kreeg bracht geen verbetering.

Ook zullen niet alle doelgroepen de hindernissen gelijkwaardig weten op te lossen.
Diverse vragen aan de maker en uitvoerder van het onderzoek worden blijkbaar niet beantwoord.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt woonbeleid gemaakt.

Daarom is GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten bezorgd over de kwaliteit van het eindresultaat.

Wel onderschrijven wij het belang van een gedegen woonwensenonderzoek, maar dan moet dit ook werkelijk gedegen en zorgvuldig gebeuren.

Vragen aan het college van B&W:

Bent u geïnformeerd over klachten m.b.t. het woonwensenonderzoek?
Wat is uw oordeel over het ontwikkelde product tot nu toe?
Voldoet de respons aan de verwachting en is die voldoende representatief voor de diverse doelgroepen?
Wat zijn de totale kosten en het kostenaandeel van de gemeente Rijssen-Holten
voor dit onderzoek en de daaruit volgende rapportage?
Wie heeft de keuze gemaakt voor deze leverancier, welke criteria zijn gebruikt en waren er meerdere offertes?

Uw antwoord zien we met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jan Aanstoot
fractievoorzitter GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer