Veranderingen in economie en bevolking worden omgezet in concrete plannen

0

HOLTEN – Het college gaat samen met ondernemers en organisaties een plan opstellen met concrete maatregelen waardoor de gevolgen van de economische crisis de komende jaren kunnen worden verlicht.

In het plan wordt eveneens opgenomen welke maatschappelijke ontwikkelingen op een positieve manier in gang kunnen worden gezet of worden bijgestuurd. Met de uitvoering van het plan kan naar verwachting in maart 2013 worden gestart.

Op dit moment zijn er vooral als gevolg van de economische crisis en veranderingen in de samenstelling van de bevolking, diverse zaken die de economie en maatschappelijke ontwikkelingen negatief beïnvloeden. Ook vragen bijvoorbeeld ontwikkelingen in de bouw, detailhandel en werkgelegenheid alsook de ontwikkelingen in de zorg, om actie.

Zoveel mogelijk worden samen met marktpartijen en maatschappelijke partijen concrete maatregelen opgesteld die uitmonden in een zogeheten Deltaplan. Dit Deltaplan heeft als doel de economie te stimuleren en maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Burgemeester Arco Hofland: “In onze toekomstvisie geven we al aan dat we meer dan voorheen, samen gaan werken en samen actie gaan nemen. We gaan daarom niet alleen een beroep doen op onze eigen ambtenaren, maar ook op de inventiviteit van ondernemers en organisaties. Ik weet zeker dat daar een goed en misschien wel verrassend toekomstbeeld uit komt en dat we de weg daarnaar toe in goed onderling overleg kunnen lopen. En dit Deltaplan vind je straks vooral de plannen met projecten en activiteiten die daar op korte termijn bij passen. Die worden op basis van de dan voorhanden kennis getoetst of zij ook voor de lange termijn zinvol zijn of blijven.”

Nu het college heeft aangegeven deze stappen te willen nemen, kunnen de contacten met het economische en maatschappelijke veld al snel van start gaan. Rond maart 2013 volgt politieke besluitvorming waarna met de uitvoering kan worden begonnen van de in het Deltaplan genoemde maatregelen en organisatie.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.