• Evenementen
  • Holtense IndexVernieuwd
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact
  • Evenementen
  • Holtense IndexVernieuwd
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact

Tachtig ploeg’n meugt er met doon

Vuur de allerèèrste kèèr wördt er an ’t èine van ’t joar “De Hoolt’nse quiz” e heul’n. Det is neet zô mar iets. Iedereene van jôônk tut ôôld kan der an met doon. De vroagen zölt dan ôk hèèl verschillend weer. Hôôlt biej vuurbeeld good in de gaat’n wiet de Hoolter triatlon hef e wunn’n. De vroag’n zölt ôk bertrekking hemm’n op de buurtschapp’n. Het zal goan oaver face book en oaver de geschiedenis van Hoolt’n. Lèu met ne wiskundeknobbel komt ôk an de bak. Zie könt noe loat’n zeen det al die kennis eindelijk good te passe kump. De ploeg’n möt mimimaal bestoan uut tien persoon’n. Ie kriegt met oene ploeg één’n oamd de tied um al die vroag’n te beantwoord’n. Àj’ precies wilt wèèt’n hoe of ’t in mekaa zit möj kommenden zoaterdag mar is èèm’n biej het tèèntje van de comissie kômm’n kiek’n. Zie könt oe doar hoarfijn uutlegg’n, hoe ’t àmoa zien beslag krig. Één dinge steet as e poal boam’n water, het wördt merakels môôi, met ne feestelijken oamd as ofsluuting. En wat köj’ winn’n, eeuwige roem. De vuurbereiding’n bint begin dit joar. begunn’n. Vuur de kommende moand’n zô ‘k zegg’n, lèèst good de kràànte, want sommige antwoord’n könt er mà zô in stoan. Hôôlt in de gaat’n, ôj’ ôk apartigheid zeet in ’t darp of de buurtschapp’n, het kan zô mà te maak’n hemm’n met de quiz van december. De winkels deen ie ôk in de smiez’n te hôôld’n. Zie könt op één of ààndere meniere inspöll’n op dit grôôte gebuur’n. Netuurlijk wèè ‘k ter zelf ôk neet alles van, mar ik heb begrepp’n det ze oe neet noar Riess’n stuurt um te kiek’n wat er op het èèrste peuiltje van het wereldtiedpad steet. Het möt wal een betje biej de weg bliem’n. Riess’n, wat is het de leste tied stille doar op de bureel’n. Hoe stiller ôj’ ligt, hoe minder piene, zölt ze wà dèènk’n. Mà nemt mà röstig an det de verkiezingskôôrs’n binn’nkort wal uutbrekt. Greun links geet met doon. Wat zal det gèèm’n biej ôôns in de gemeente? De zundagsluuting zal vaste wal op het verkiezingsprogramma stoan en ’n Smidsbeelt hèèmoal vriej van auto’s. De VVD en Gemeentebelang, wie is ter vuur en wie is ter tèèg’n en vuural wat dut het CDA. Wat lèeve wiej toch in een môôi làànd. Wiej meugt er oaver proat’n en oaver stemm’n, zôônder dàj’ onverwachts wordt op e pakt umdet ze ’t er biej machthebbers neet met eens bint. Vuur det het zô veer is, àmoa noar de Uutmarkt. De ôôr’n en ôôg’n good de kos gèèm’n, want zôônder dàj’ der arg in hebt ligt de antwoord’n op stroate of stoat ze in de kràànte. Wis en waarachtig.

De Vèèrkàànte Viefkop.

Nieuwste berichten

De Vèèrkàànte Viefkop

De Vèèrkàànte Viefkop schrijft wekelijks een column op HoltensNieuws.nl. Hij neemt de politiek kritisch onder de loep, vertelt over zijn jeugdbelevenissen en laat zijn fantasie de vrije loop om (mis)toestanden aan de kaak te stellen. Soms is hij mild, dan weer scherp.

Welkom terug!

Log hieronder in op je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.