Strooien en sneeuwruimen bij gladheid

HOLTEN – De gemeente kent voor de gladheidbestrijding een gladheidbestrijdingsplan. In dit plan staat waar, wanneer en hoe de gladheidbestrijding wordt uitgevoerd. Op grond van verkeersveiligheid, financiële en milieutechnische overwegingen is er een selectief strooibeleid.

De gemeente strooit bij verwachte gladheid de wegen die genoemd zijn onder prioriteit 1 preventief. Bij bevriezing van natte weggedeelten, ijzel en hardnekkige gladheid wordt curatief gestrooid op de volgende wegen:

Prioriteit 1
Hoofdwegen, doorgaande wegen, busroutes, wijkontsluitende wegen, wegen met enige verkeersfunctie en fietsroutes.

Prioriteit 2
De overige wegen, zoals woonstraten en wegen met een geringe verkeersfunctie, winkelerf en voetpaden.

Prioriteit 3
Zandwegen, bij hardnekkige gladheid en sneeuwval wordt hoofdzakelijk met gezeefd zand gestrooid.

Bij (hevige) sneeuwval worden bovengenoemde wegen in volgorde van prioriteit met een sneeuwschuiver ontruimd, waarna een hoeveelheid wegenzout wordt gestrooid totdat het wegoppervlak geheel ontdooid is.

Wij verzoeken de bewoners van woonstraten hun auto aan één kant van de straat te parkeren, zodat de strooiwagens door de straat kunnen rijden. Als er aan beide kanten van de straat geparkeerd wordt, kan de straat te smal worden voor strooiwagens. Dit betekent dat er in die straat niet gestrooid kan worden. Wilt u ook het trottoir dat grenst aan uw perceel ontruimen van sneeuw?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer