• Evenementen
  • Holtense IndexVernieuwd
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact
  • Evenementen
  • Holtense IndexVernieuwd
  • Smidsbelt webcam
  • Leven in Holten
  • Contact

Poasboakes en grôôte öppers hoolt

Deepe bewôôndering vuur al det geeuis. Neet àllèène van Hoolter, mà van onmeunig völle lèu uut het hèèle làànd. Vief grôôte poasvèur’n in Hoolt’n-Riess’n, ééne dut er neet met umdet ze het vèur machinaal biej mekaa schoeft. De àànder’n doot alles met de hàànd!? Toch heur’n ie in de poasvèurgang’n ààndere geluud’n. Ie lèèz’n het en ie konn’n ’t met eeg’n ôôg’n zeen. Splôô, de uutvinders van de onmeunige hèupe hoolt, met as uutscheeters de wereldrekords van 1987 en 2012, bint het zat um nog, als mà, gröttere hèupe hoolt te maak’n. Bèusebarg en ’t Hoolterbrook bint al oaver goane op het joarlijkse gevech um de môôiste boake. Det wil neet zegg’n det in disse boakes minder wark zit, intèèg’ndeel. De ofwarking van disse poasvèur’n geet ech met de hàànd, tak vuur tak wördt de poasbult op e tuugt tut ne boake. In Splôô en Diekerhook zeej’ op Goei’n Vriejdag nog zô völle hoolt ligg’n, dàj’oe ofvroagt hoe wilt ze det àmoa nog noar boam’n krieg’n. Det gebuurt ôk neet, met grôôt materieel wördt het hoolt um de boake hen e schèum’n en op e schèum’n. Het resultaat is det er poasvèur’n onstoat diet er uut zeet as ne teppel of as ne schuute, woet de vlagge half uut is e schött’n. Onmeunig völle hoolt det wà. Mà de règels wordt neet noar e lèèft. Zô hef Diekerhook 2529 kuub hoolt an e slept diet vuur de wedstried neet met tell’n (46%) en ôk Splôô had 868 kubieke meter minder hoolt könn’n haal’n (17%). Zelfs op’t Hoolterbrook hadd’n ze hoolt oaver. Àj’ zeet det de boake van Splôô mà drei meter hèuger was dan den van de Bèusebarg köj’ der oe van alles biej ofvroag’n. Èén dinge steet vaste, de bouwers bepaalt de règels. Het zôl verstàànnig weer um die règels is wier te bezeen, an te pass’n en te handhaav’n. De pries vuur ’n ’n grötst’n en ’n mèuist’n möt bliem’n. De pries vuur ’n hèugst’n zôl der biej könn’n komm’n. De winnaar zôl dan word’n, den gennigen den het hèugste scoort uut disse drei eenheid. As het warkelijk zô is det volgend joar de verhoolding al ééne op vieve wördt (noe ééne op zesse), dan möt de boakes nog steiler op word’n e pakt en telt er nog minder hoolt met vuur de wedstried. Oavertrea van de règels hooft gen uutsluuting te weer, mà wà trugge zett’n in plaatse vuur de telling. Die règels möt de bouwers gèèm’n an de jury, vuur ne spannende wedstried. Juus de competitie möj’ neet um zèèpe help’n, mà spannender maak’n en det kan àj’ alles met loat tell’n, ôk de ontvangst. De jury krig het moeilijker. Gen mèinse wèèt vuurof wiet er geet winn’n en ôk het poasvèur van Lech’nbarg kan met doon vuur de prieze. Noe vergaadern betèèkent volg’nd joar nieje règels woet dan ôk alle bouwers achter könt stoan. Op noar de ontlading biej Toontje in 2018.
Wis en waarachtig.
De Vèèrkàànte Viefkop.

Nieuwste berichten

De Vèèrkàànte Viefkop

De Vèèrkàànte Viefkop schrijft wekelijks een column op HoltensNieuws.nl. Hij neemt de politiek kritisch onder de loep, vertelt over zijn jeugdbelevenissen en laat zijn fantasie de vrije loop om (mis)toestanden aan de kaak te stellen. Soms is hij mild, dan weer scherp.

Welkom terug!

Log hieronder in op je account

Maak een nieuw account aan

Vul onderstaande gegevens in voor je account

Achterhaal je wachtwoord

Geef je gebruikersnaam of email adres in om je wachtwoord te resetten.