Oude panden op Schuppertlocatie maken plaats voor nieuwbouw

0

HOLTEN – Op donderdag 20 december 2012 om 10.00 uur geeft gedeputeerde Bakker van de provincie Overijssel samen met wethouder Stegeman van de gemeente Rijssen-Holten het startsein voor de sloopwerkzaamheden van de panden op de ‘Schuppertlocatie’.

Hiermee luiden zij het nieuwe tijdperk voor deze locatie in. Een groot deel van de bestaande gebouwen wordt op deze locatie vervangen door nieuwbouw.

Vernieuwing van centrum zet zich door

Na de Smidsbelt en de omvorming van het gemeentehuis in Holten tot Kulturhus is nu de Schuppertlocatie aan de beurt voor verbetering. Het gaat om het gebied binnen de Stationssstraat, Dorpsstraat en Zwartepad. De bestaande panden worden vervangen door nieuwbouw. Voor deze nieuwe commerciële ruimtes zijn al afspraken gemaakt met meerdere (bestaande en nieuwe) huurders. Boven de winkelruimtes worden op de eerste en tweede etage ook 10 appartementen gerealiseerd onder de naam ‘De Schuppert’. Daarnaast komen er 14 zorgappartementen.

Wethouder Ab Stegeman: “Door het aanpakken van deze locatie ontstaat er meer samenhang in het gebied. Het straatbeeld maakt op meerdere plaatsen hiermee een grote verandering door. Als de Kalfstermansweide gereed is, zijn de nieuwe panden goed bereikbaar. Het geheel is een mooie ontwikkeling van en voor het Holtense centrum”.

Heerlijk Holten

De vernieuwing van het centrum van Holten (de Kom) maakt deel uit van het project Nieuw Hart voor Holten, en daarmee van Heerlijk Holten. Het programma Heerlijk Holten bestaat uit vijf deelprojecten en heeft tot doel de toeristische betekenis van het dorp Holten in samenhang met de Holterberg een impuls te geven. Dit gebeurt door een duurzame ontwikkeling waarbij de toeristische belevingswaarde en de ruimtelijke kwaliteit sterk wordt verbeterd. De deelprojecten zijn:
– Aanpassing verkeerstructuur (Wansink- en Zilverzandtracé), om Dorpsstraat verkeersluw te maken
– Transformatie de Kol
– Plein Smidsbelt / Nieuw Hart voor Holten
– Ontwikkeling Stationsomgeving Holten
– Schakel Holterberg-centrum (Groentransferium)
zie voor meer informatie: http://www.heerlijkholten.nl.

Provincie Overijssel: Regeling Ruimtelijke Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving

Slopen voor nieuwbouw. Dat is het doel van de provinciale Subsidieregeling ‘Kwaliteit stedelijke vernieuwing’. Overijsselse gemeenten (met uitzondering van de grote gemeenten) kunnen aanspraak maken op een nieuwe subsidie van de provincie om verpauperde panden en in steden en dorpen te slopen en te renoveren of te vervangen voor nieuwbouw. Gemeenten kunnen subsidie bij de provincie aanvragen voor het (gedeeltelijk) verwijderen van een gebouw gevolgd door herinrichting, of voor de transformatie van een gebouw.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.