Ontwerp Woonvisie 2015-2020 vanaf 29 april ter inzage

HOLTEN – De commissie Grondgebied heeft tijdens haar laatste vergadering ingestemd met de ontwerp Woonvisie 2015-2020. Dit houdt in dat deze visie vanaf volgende week voor inspraak ter inzage ligt. In de Woonvisie wordt onder andere aandacht besteed aan nieuwbouwplannen, de woningvoorraad, wonen, welzijn en zorg en duurzaamheid.

Door diverse ontwikkelingen op Rijks-, provinciaal en lokaal niveau was het nodig de huidige Woonvisie te herzien. Op rijksniveau speelt bijvoorbeeld de herziening van de Woningwet. Daarnaast is recent de regionale woonvisie Twente vastgesteld. De ontwerp Woonvisie 2015-2020 geeft het gemeentelijk beleid met betrekking tot wonen weer voor de periode van 2015 tot 2020, met een doorkijk naar 2025. De Woonvisie wordt gebruikt voor het onderbouwen van nieuwe ruimtelijke plannen.

Afspraken met woningbouwcorporaties en Provincie
In de Woonvisie worden rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De Woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties. De prestatieafspraken met de corporaties worden op 11 mei 2015 ondertekend.

Verder wordt in de Woonvisie aangegeven welke nuances er voor onze gemeente zijn op thema’s binnen de regionale woonvisie Twente “Natuurlijk Wonen in Twente” 2015-2025. De regionale woonvisie is de basis voor het maken van prestatieafspraken met de provincie. De gemeentelijke woonvisie kan worden vastgesteld als een akkoord is bereikt over de inhoud van de prestatieafspraken met de provincie. Regionaal overleg en afstemming maakt deel uit van dit proces.

Wethouder Roland Cornelissen: “Het is goed om een nieuwe Woonvisie vast te stellen. Er is toch sprake van veel ontwikkelingen op het gebied van wonen en het is daarom van groot belang hier met de lokale Woonvisie invulling aan te geven voor Rijssen-Holten. Lokaal maatwerk is de basis voor prestatieafspraken en regionale afstemming. Graag zou ik daarom ook zien dat inwoners zich betrokken voelen bij deze visie; wie wil, heeft nu de kans om te reageren. De ontwerpvisie ligt de komende weken ter inzage, waardoor iedereen de kans krijgt om zijn of haar reactie hierover te geven”.

Ter inzage
De Woonvisie ligt vanaf woensdag 29 april voor 6 weken ter inzage. Meer informatie hierover vindt u vanaf 28 april op de gemeentelijke pagina in het Rijssens Nieuwsblad of op http://www.rijssen-holten.nl.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer