Nieuwe structuur vervangt Regio VVV

0

Holten – De gemeenten Raalte, Twenterand, Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten hebben besloten per 1 januari 2008 de subsidie stop te zetten en niet meer verder te gaan met de Regio VVV Sallandse Heuvelrug. Gemeenten gaan vanaf dat moment verder met de lokale VVV-organisaties. Het besluit van het college van B en W is in lijn met en een vervolg op het collegebesluit van 13 februari 2007. Toen werd besloten tot omvorming van de Regio VVV Sallandse Heuvelrug/Reggeland en het versterken van de verschillende lokale VVV’s. In het afgelopen jaar zijn de opties nader uitgewerkt en besproken en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het definitieve besluit tot ontbinding van de Regio VVV en het optuigen van de lokale organisaties.

Lokale slagkracht nodig
Reden voor de ontbinding van de Regio VVV Sallandse Heuvelrug is dat de bovenlokale promotie en marketing – één van de hoofdtaken van de Regio VVV – inmiddels wordt uitgevoerd door het Twents en het Sallands Bureau voor Toerisme. Daarnaast vraagt de huidige toeristische markt meer lokale slagkracht en betrokkenheid van de lokale ondernemers. Daarom zal er meer nadruk komen te liggen op de verschillende lokale VVV’s. Elke gemeente gaat lokaal een nieuwe structuur neerzetten, zodat de lokale VVV’s het lokale toerisme en recreatie verder kunnen ontwikkelen.

Nieuwe structuur per 1 januari 2008
De gezamenlijke gemeenten hebben besloten om de Regio VVV Sallandse Heuvelrug/ Reggeland als overkoepelende organisatie formeel op te heffen per 1 januari 2008. De gemeenten richten ieder hun eigen VVV op, naar eigen wensen en ambities. Daar waar mogelijk zal er tussen gemeenten onderling worden samengewerkt. Organisatorisch is de opheffing van de Regio VVV per 1 januari 2008 een feit. De financiële afwikkeling zal naar verwachting tot medio 2008 doorlopen.

Achtergrond
De Regio VVV Sallandse Heuvelrug/Reggeland is in 1999 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de VVV’s uit de gemeenten Raalte, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn. Reden voor de oprichting lag vooral in het feit dat de landelijke VVV Nederland de lokale VVV’s verplichtte tot schaalvergroting. De lokale VVV’s waren daarnaast van mening dat de concentratie van VVV-organisaties zou leiden tot meer slagkracht, versterking van de concurrentiepositie, doelmatiger inzet van personeel en middelen, meer draagvlak en een sterkere positie op toeristisch/recreatief gebied.

Landelijk gezien hebben de VVV’s de afgelopen jaren echter moeilijke tijden gekend, zo ook de Regio VVV Sallandse Heuvelrug/Reggeland. Daarnaast is de sector recreatie en toerisme volop in ontwikkeling. Naast de regionale promotie en marketing door het Sallands en het Twents Bureau voor Toerisme, krijgt de sector toerisme en recreatie ook lokaal steeds meer aandacht en er wordt sterker ingezet op de promotie van toerisme op lokaal niveau. Lokaal herkende de sector zich onvoldoende in de Regio VVV.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.