Milieuvriendelijke manier van onkruid bestrijden

HOLTEN – Vanaf 31 maart 2016 is het verboden voor professionele gebruikers om gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak toe te passen. Dit is ook van invloed op onze onkruidbestrijding: er mogen geen chemische middelen meer gebruikt worden om onkruid op verharding tegen te gaan. Om die reden gaan wij per direct een andere manier van onkruidbestrijding toepassen.

Nieuwe methoden
Het onkruid wordt met hete lucht bestreden en gebrand. Rondom obstakels (zoals lantaarnpalen en paaltjes) wordt met een bosmaaier gemaaid. De bestrating wordt niet geborsteld om teveel beschadiging te voorkomen.

Onderhoudsniveau
Deze manier leidt er wel toe dat het onderhoud van het onkruid er vanaf nu anders uitziet dan u van ons gewend bent. De mate van onderhoud valt echter nog steeds binnen de gestelde eisen. De raad heeft ingestemd met het uitvoeren van CROW onderhoudsniveau B. Dit niveau, sober en veilig, houdt in dat er in beperkte mate onkruid aanwezig mag zijn.

Wethouder Jan Aanstoot: ‘Deze manier van onkruidbestrijding past ook binnen de uitgangspunten rondom duurzaamheid, zoals deze in de concept-duurzaamheidsvisie opgenomen staan. Vooruitlopend op de vaststelling van deze visie wordt er op deze manier al invulling gegeven aan een meer duurzame manier van werken’.

De nieuwe manier van onkruidbestrijding is echter wel arbeidsintensiever. Ook is vaker onderhoud nodig; 5 a 6 keer per jaar in plaats van 1 a 2 keer per jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, zie http://www.overheid.nl, “Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw”.

Reacties zijn gesloten.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer