Koninklijke onderscheidingen Rijssen-Holten

0

De heer H.J. (Ryan) Eertink (42), Rijssen
Ryan Eertink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ryan Eertink is geboren met het syndroom van Down en is werkzaam bij restaurant de Stadsboerderij in Rijssen en bij DAC Het Punt. Al in 1992 werd Ryan Eertink vrijwilliger bij voetbalvereniging Excelsior ’31 in Rijssen. Hij is er assistent-trainer van het eerste elftal en ook draait hij mee in de bardiensten. Verder zorgt hij voor de muziek en het omroepen tijdens de zaalvoetbaltrainingen en is hij verzorger van de jeugdspelers tijdens het jaarlijkse Kerstzaalvoetbaltoernooi. Dit is maar een kleine greep uit de vele hand- en spandiensten die hij hier als vrijwilliger verricht. Velen kennen Ryan Eertink ook als organist van de Hervormde Gemeente Rijssen. Hij speelt er regelmatig na de reguliere kerkdiensten, ook is hij organist bij de aangepaste kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

De heer C.W. (Pim) Gruijters (66), Holten
Pim Gruijters is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 1976 werkzaam geweest als docent lichamelijke opvoeding bij De Waerdenborch in Holten, waar hij naast het uitvoeren van zijn reguliere onderwijstaken ook deel uitmaakte van de medezeggenschapsraad. Verder was hij organisator van het jaarlijkse schoolkamp, verkeerscoördinator en initiatiefnemer/medeorganisator van de leerlingenuitwisseling met partnerstad Winterberg. In september 2017 ging hij met pensioen. Daarnaast was en is Pim actief binnen Rijssen-Holten bij een aantal instanties. Van 1983 tot 2003 was hij lid van de Familieraad en vrijwilliger bij de Stichting Avelijn en mantelzorger voor zijn zusje, die in een huis van Avelijn woonde. Van 1990 tot 1996 was Pim voorzitter, trainer, scheidsrechter en redactielid van Volleybalvereniging Mintonette in Holten. In de periode 2001-2009 zette Pim zich in diverse functies in voor de Tennis Club Holten; hij was er lid van de jeugdcommissie en trainer en organiseerde jeugdkampen. Sinds 2007 maakt Pim deel uit van de Sportraad Rijssen-Holten, waar hij de belangen van alle sportverenigingen in Rijssen-Holten behartigt en het college van B en W gevraagd en ongevraagd adviseert over sportaangelegenheden.

De heer A.J. (Jan) Harbers (66), Rijssen
Jan Harbers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1978 tot 2007 lid van de vrijwillige brandweer in Rijssen en Rijssen-Holten, waar hij onder andere regionaal officier gevaarlijke stoffen was en waarnemend commandant. In de periode 1996 tot 2016 was hij voorzitter van de Stichting Internationaal Brandweermuseum Rijssen. Onder zijn voorzitterschap kreeg de stichting de beschikking over een eigen museum en is de samenwerking met het Rijssens Museum gerealiseerd. Ook verzorgde hij rondleidingen en zorgde er mede voor dat het geëxposeerde materiaal er tiptop bijstond. Tenslotte is Jan Harbers sinds 2009 actief als ouderling in de Hervormde Gemeente Rijssen.

De heer A.B. (Anne) Jansen (71), Holten
Anne Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1959 tot medio 2017 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Holten, waar hij onder andere lid was van het jeugdbestuur en diverse activiteiten voor de jeugd organiseerde. Ook verzorgde hij kassadiensten, naast andere hand- en spandiensten. In 1968 werd Anne Jansen vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Fienpreuvers, waar hij Prins Carnaval is geweest en ook praalwagens heeft ontworpen. Nog altijd is hij actief bij bardiensten en bij de organisatie van de sleuteloverdracht. In de periode 1984-1990 was hij lid van de oudercommissie van de Kolschool in Holten, waar hij tevens medeorganisator was van het 20-jarige jubileum van de school in 1986. Anne Jansen is sinds 2003 actief lid en vrijwilliger bij het koor De Hoolter Korhanen, waar hij de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden van de oefenruimte voor zijn rekening neemt, evenals de inkoop. In 2009 werd Anne Jansen vrijwilliger bij het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. Hier fungeert hij als gids, maar verricht ook andere hand- en spandiensten. Ook in 2009 kwam Anne Jansen in het bestuur (penningmeester) van de Stichting Oudheidkamer Holten, waar hij ook andere vrijwilligersactiviteiten verricht. Hij is ook lid van de Bouwcommissie en lid van de Heemkundegroep om een Canon van Holten op te stellen.

De heer A.J. (Arend) Kolhoop (80), Rijssen
Arend Kolhoop is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1975 was hij medeoprichter van de Rijssense Oost-Europa Commissie (ROEC). Tot eind 2016 was hij hier actief met het inzamelen van hulpgoederen, goederentransporten en fondsenwerving. Ook was hij mede-initiatiefnemer bij de oprichting van de eigen kringloopwinkel van de ROEC. In de jaren 1976-1986 was Arend Kolhoop respectievelijk penningmeester, secretaris en voorzitter van de onderhoudscommissie van het Protestants Christelijk Basis Onderwijs in Rijssen, waar hij zich bezighield met de planning en aansturing van het onderhoud van de schoolgebouwen. In 1986 werd Arend Kolhoop actief voor de Hervormde Gemeente Rijssen. Hij was er o.a. ouderling en kerkrentmeester (1986-2005), secretaris van het college van kerkvoogden (1987-2005) en vrijwilliger op het kerkelijk bureau (2006-2016).

De heer J. (Jan) van de Maat (65), Rijssen
Jan van de Maat is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al jarenlang is hij actief in het maatschappelijk leven in Rijssen. Zo werd hij in 2000 vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Rijssen-Noord, waar hij lid is van de kascontrolecommissie. Ook in 2000 werd hij vrijwilliger bij de Rijssense Musea, waar hij rondleidingen verzorgt, exposities organiseert, presentaties geeft en redactionele bijdragen levert aan het magazine van de musea. Vanaf 2007 is Jan penningmeester van Houtsnijdersvereniging De Burijn en sinds 2013 penningmeester van de Stichting Hobbyboerderieje. Tenslotte werd hij in 2014 tweede penningmeester van en taxateur bij de Dorcas Winkel Rijssen.

Mevrouw G.A. (Diet) Roelofs-Klein Horsman (84), Rijssen
Diet Roelofs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is een vertrouwd gezicht voor veel Rijssenaren als bibliotheekmedewerker in Rijssen tot haar pensionering in 1999. Daarnaast heeft zij zich actief ingezet op maatschappelijk gebied. Van 1986 tot 2017 was zij secretaris van CDA-Vrouwen in Rijssen. In 1994 was zij medeoprichter van de Rijssense Vrouwenraad, waarvan ze secretaris was tot 1999. Van 1995 tot 2015 was Diet diaken en bezoekdame van de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Rijssen. In 1999 kwam ze in het bestuur van de PCOB Rijssen, waar ze secretaris werd in 2000 tot 2015. Nog altijd is zij hier bezoekdame.

Mevrouw A.M.J. (Toos) Siegerink-Paalman (65), Rijssen
Toos Siegerink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is al heel lang actief in Rijssen voor diverse instanties. Ze begon in 1977 als vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Rijssen. In 2000 werd ze vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Rijssen, waar ze collectant is en ook fungeerde als vrijwilliger bij evenementen. In 2003 werd ze actief bij dagvoorziening De Boei in Rijssen, waar ze met regelmaat kookt en maaltijden serveert aan de deelnemers. Sinds 2008 is Toos gastvrouw bij de Stichting Bloedvoorziening Sanquin, afnamelocatie Rijssen. Haar meest recente activiteit is haar deelname sinds 2016 aan de telefooncirkel van ViaVie Welzijn.

De heer G.D. (Gerrit) Velten (66), Rijssen
Gerrit Velten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1977 werd Gerrit bestuurslid van Schietvereniging Tubantia in Rijssen. Van 1984 en 1985 was hij hier voorzitter en van 1985 tot 2007 secretaris. Hij was dé technische man bij de bouw van de nieuwe accommodatie. Hij verzorgt het onderhoud van de schietbanen en organiseert wedstrijden. In 1989 werd hij bestuurslid en vrijwilliger bij de Wildbeheereenheid (WBE) afdeling West-Twente. Hij was hier secretaris van 1992 tot 1996 en voorzitter van de reewildcommissie sinds 2009. In 1989 maakte hij het format/programma voor de landelijke WBE-databank en in de jaren 1995-2001 stelde hij het wildbeheerplan op dat door andere eenheden als leidraad wordt gebruikt. In 1994 was Gerrit de medeoprichter van Motorclub ’n Tuf in Rijssen. Hij was hier voorzitter in de periodes 1994-1999 en 2004-2014. Nog altijd is hij zeer actief bij het onderhoud van het clubgebouw, waarvoor hij bij de bouw al een voortrekkersrol vervulde, en zet hij motorritten uit. In de periode 2009-2015 was Gerrit voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, afdeling Overijssel. Sinds 2011 is Gerrit voorzitter van de Regionale Stichting Enterse Zomp in Rijssen, Hellendoorn en Enter. In deze periode konden onder andere twee in eigen beheer gebouwde zompen in de vaart worden genomen. Ook werd in Hellendoorn een botenloods gerealiseerd en wordt bij de werf in Enter een Twentse schuur gerealiseerd. Ook ontwikkelde Gerrit hier leskisten voor basisscholen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.