Koninklijke onderscheidingen en erepeningen afscheid raaddsleden

HOLTEN – Tijdens de raadsvergadering van vanavond, 25 maart nemen elf raadsleden afscheid. Een vijftal heeft al geruime tijd in de raad gezeten en zij krijgen deze avond een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door burgemeester Arco Hofland. Allen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.M.C. (Remi) de la Haye maakt sinds 1998 deel uit van de gemeenteraad, eerst in Holten en vanaf de herindeling in Rijssen-Holten, voor de PvdA-fractie. Hij nam deel aan diverse vaste raadscommissies, bijv. ABZM en Grondgebied. Ook fungeerde hij als fractievoorzitter. Hij bracht zijn boodschap altijd bevlogen en vol passie, zoekend naar vernieuwing en verbetering. Vanuit zijn professionele expertise op het gebied van verkeer en vervoer staat hij bekend om zijn innovatieve ideeën, bijv. een brug in Holten, een waterpartij op de Smidsbelt, en heeft hij een paar kenmerkende motto’s: geen blik op het maaiveld (lees: ondergronds parkeren) en liever investeren in mensen dan in beton.
CDA G.H. Kastenberg2Ook de heer G.H. (Henk) Kastenberg is sinds 1998 raadslid voor het CDA, eerst in Rijssen, vervolgens in Rijssen-Holten. Hij maakte deel uit van diverse raadscommissies, maar met name de commissie Maatschappelijke Dienstverlening was daarin heel belangrijk. Zijn kennis over het lokale onderwijsveld (als vestigingsdirecteur van Reggesteyn) werd zeer gewaardeerd. Ook was hij fractiesecretaris voor zijn partij. Hij draagt het plaatselijke dialect een warm hart toe en debatteerde in de jaarlijkse dialectraadsvergadering dan ook graag in plat Riessens.
VVD A.J. Kevelam2De heer A.J. (Jan) Kevelam is sinds 1988, met een korte onderbreking van april 1990-januari 1991, raadslid voor de VVD in resp. Holten en Rijssen-Holten. In zijn ‘Holtense’ periode fungeerde hij enkele jaren als wethouder. Als raadslid maakte hij deel uit van diverse raadscommissies. De heer Kevelam is bekend als een scherp debater, heeft veel politiek gevoel en weet de vinger vaak op de zere plek te leggen. Sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente Rijssen-Holten zat hij met zijn fractie in de oppositierol, iets wat hij met verve deed. Tevens zal de heer Kevelam de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten ontvangen.
SGP J. Slootweg2De heer J. (Jan) Slootweg is sinds 2001 raadslid voor de SGP geweest. Hij is voorzitter van de commissie ABZM en is lid van de commissies MDV en de werkgroep prestatiesturing. Hij heeft een rustige uitstraling, maar is vasthoudend en vraagt waar nodig flink door. Zijn kennis van het lokale onderwijsveld, als directeur van een basisschool, wordt bijzonder op prijs gesteld.
PvdA M.J. Tijhof2De enige dame in dit ‘koninklijke’ gezelschap is mevrouw M.J. (Monique) Tijhof-Zwijnenberg. Ook zij maakt sinds 2001 deel uit van de raad, voor de PvdA. Zij is voorzitter van de commissie Grondgebied, lid van de commissie MDV en lid van het presidium. Mevrouw Tijhof is een raadslid met het rode hart aan de linkerkant. Zij treedt kordaat en zakelijk, maar ook met humor, op en houdt bij het beleid altijd de mensen waar het om gaat voor ogen.
PvdA H.G.D. Siegerink2Tot slot zal ook de heer H.G.D. (Henk) Siegerink de gemeentelijke erepenning ontvangen. Hij werd al eerder, in december 2000, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. AccepteerLees meer