voor Holten, door Holten

Kinderboerderij Dondertman 10 jaar

0

HOLTEN – Begin april is het tien jaar geleden dat Kinderboerderij Dondertman officieel geopend werd voor het publiek. In die jaren is Dondertman zonder enige twijfel uitgegroeid tot één van de grootste dagrecreatieve voorzieningen in de gemeente Rijssen-Holten. Gemoedelijk, sociaal, educatief, recreatief: het is eigenlijk allemaal van toepassing.

Reden waarom het vaak volle bak is aan de Meester Bosweg.

De 10e verjaardag wordt zaterdag 4 april opgeluisterd met een spetterende kindervoorstelling door theatermaker Dolf Moed getiteld ‘Naar Zee’.

Het verhaal begint al zo’n jaar of drie voor de officiële opening in april 1999. Tegenover zijn woning beschikte Ab Paalman (71) over een 2,5 ha groot perceel waarop hij zich al jaren wijdde aan zijn grote passie: het houden van dieren. Paalman, tevens kindervriend in hart en nieren, had er tevens enkele  zelfgebouwde speeltoestellen staan en een crossbaantje aangelegd. En zo werd één en één twee, ook al omdat de VVV de nieuw op te richten kinderboerderij een uitstekende en zeer welkome aanvulling achtte op het toeristisch-recreatief voorzieningenniveau in Holten en het terrein tevens grensde aan druk bereden fietsroutes. Een kinderboerderij zonder dure nieuwbouw, maar met renovatie van bestaande opstallen. Om proef te draaien opende de poort officieus in het najaar van 1998, de officiële opening volgde in april 1999. Om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden, werd gekozen voor de een bedrijfsformule met vrijwilligers. Een situatie die nog altijd van kracht is, zij het dat de toegenomen drukte en uitbreidingen inmiddels wel tot gedeeltelijke professionalisering heeft geleid. Begonnen met een kleine 20.000 bezoekers: thans passeren jaarlijks gemiddeld 75.000 mensen de kassa. De toename van het aantal donateurs is navenant: circa 500 in 1999 naar ruim 3200 in 2008.

Kwaliteitsslag

De komende jaren hoopt Kinderboerderij Dondertman een flinke verandering te ondergaan met als uitgangspunt kwaliteitsverbetering. Een aantal zaken is inmiddels gerealiseerd, zoals de grote kapschuur bij het nieuwe parkeerterrein, het nieuwe toiletgebouw en nog onlangs het prachtige nieuwe knuffelhuis. Bij alle plannenmakerij wordt behoud van het kleinschalige karakter nadrukkelijk in het vaandel gehouden. Met financiële steun van de Leader-subsidieregeling – waarin diverse overheden (EU, provincie, gemeente) participeren – wordt voor bijna een half miljoen euro geïnvesteerd in het project ‘Kinderboerderij Dondertman: spelend leren’. Een flinke investering waarvan Dondertman zelf het merendeel moet ophoesten. Belangrijk onderdeel is het investeren in educatie, waaronder een nieuw educatief centrum. Andere onderdelen zijn onder andere de aanpassing van de skelterbaan in een mini verkeerstuin en een uitkijktoren.;
Receptie en gratis kindervoorstelling

In verband met haar tiende verjaardag viert Dondertman vrijdag 3 en zaterdag 4 april feest.

De vrijdag staat in het teken van het officiële gedeelte en feest voor (oud-)medewerkers. Reden waarom de kinderboerderij ’s middags gesloten blijft.

In de grote feesttent tegenover het kinderboerderijterrein is er tussen 15.00 en 17.30 uur receptie. Naast genodigden kunnen ook overige belangstellenden bestuur en medewerkers onder het genot van een hapje en een drankje gelukwensen met de 10e verjaardag. Een vrije gift is welkom, deze wordt besteed aan de aanschaf van een nieuw speeltoestel.

Vanaf 20.00 uur is het feest voor alle (oud-)medewerkers. Tijdens een gezellige reünie is er volop gelegenheid om bij te praten met oude bekenden en wellicht oude banden aan te halen.

Zaterdag 4 april is het tenslotte de beurt aan de kinderen. ’s Ochtends blijft de poort gesloten, maar vanaf 13.00 uur is jong en oud welkom en wordt er zelfs vanwege de 10e verjaardag geen (individuele) entree gevraagd. Voor ieder kind is er bovendien een gratis ballon.

Topper van die middag is ongetwijfeld het optreden van Dolf Moed met zijn voorstelling ‘Naar zee’. De inmiddels bij velen bekende theatermaker kruipt in de huid van de jonge Dolf die net zo wil worden als zijn vader: groot, sterk en stoer. Vader is visser en gaat bij het krieken van de dag naar zee. Dolf wil mee maar mag dat niet: hij is nog te jong. Weten hoe dit fantastische avontuur afloopt? De tent is vanaf 14.00 uur open! De voorstelling begint om 14.30 uur. Een toegangsprijs is niet verschuldigd.

Op het terrein kunnen kinderen zich verder uitleven op het (nieuwe) springkussen. Ook een antieke carrousel staat vrij ter beschikking. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen zich bovendien laten schminken. Tenslotte is er rommelmarkt, compleet met een grabbelton en natuurlijk rijdt ook de huifkar weer die middag. Wie mee wil wordt wel geacht de daarvoor benodigde munten aan te schaffen in de kantine. Om teleurstellingen te voorkomen wordt vooraf opgeven geadviseerd.  

Op Palmzondag 5 april zijn de feestelijkheden ten einde. Gezien de jubileumdrukte van de dagen ervoor, staan er ditmaal geen activiteiten op het programma. Paasmaandag 13 april is de kinderboerderij de hele dag van 10.00 tot 17.00 uur open en is ’s middags de paashaas van de partij. Ook kunnen kinderen (onder voorbehoud) meedoen met een speurtocht over het terrein.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.