Jeugdsport- en cultuurfonds stimulans Gemeente

HOLTEN / RIJSSEN – Gemeente stimuleert jeugd mee te doen aan sport- en culturele activiteiten. In navolging op het Jeugdsportfonds kent Rijssen-Holten nu ook een Jeugdcultuurfonds.

Kinderen of jongeren kunnen soms om financiële redenen niet meedoen aan sport- of cultuuractiviteiten. Ouders hebben te weinig geld voor de sportclub, voor nieuwe kleren en voor muziek- of toneelles. Lid zijn van een voetbalclub kost geld. Naast het lidmaatschap zijn er vaak ook nog materialen nodig, zoals sporttenue of een instrument voor muziekles. Meedoen en verbinden
Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Door het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds biedt Rijssen-Holten de kinderen van minder draagkrachtige ouders de mogelijkheid om te sporten of zich op cultureel gebied te ontwikkelen. Een kans die op dit moment voor veel van deze kinderen niet bestaat.

Hoe aanvragen?
Een aanvraag voor lesgeld of contributie wordt gedaan door een intermediair. Dit kunnen professionals zijn uit het onderwijs, de (para)medische zorg of de jeugdzorg die werken met kinderen. Het kan dus een docent van school zijn of een huisarts die de gezinssituatie in beeld heeft. Een ouder of sportvereniging kan zelf deze aanvraag niet indienen. Dit loopt altijd via een intermediair. Deze intermediairs kunnen bij het Jeugdsport- of het Jeugdcultuurfonds een aanvraag indienen. De consulent van het fonds beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een bijdrage of vergoeding van de kosten. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 225,00 voor sport en € 450,00 voor cultuur. Als een aanvraag is toegekend, dan vindt rechtstreekse betaling plaats richting de sportclub of de winkel waar de kleding of het muziekinstrument is gekocht.

Wanneer kan er een aanvraag ingediend worden?
Intermediairs kunnen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar een aanvraag indienen. Het gaat om kinderen die om financiële redenen niet structureel kunnen sporten of aan muziekles deel kunnen nemen. Het kan dan gaan om kinderen van gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder de inkomensgrens van 110% voor minima.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de fondsen of bent u intermediair en kent u een kind dat graag in aanmerking komt? Kijk dan op http://www.jeugdsportfonds.nl of http://www.jeugdcultuurfonds.nl. Op deze site kunt u ook een aanvraag indienen.

Waander Companje

Binnen de gemeente Rijssen-Holten is ook de stichting Waander Companje actief. Deze stichting zet zich ook in voor het financieel ondersteunen van kinderen uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om kinderen aan allerlei activiteiten mee te laten doen. Aanvragen voor deze stichting die betrekking hebben op sport of cultuur, worden doorverwezen naar het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Overige aanvragen worden door de stichting in behandeling genomen. Een aanvraag voor de stichting Waander Companje kan door intermediairs worden gedaan door een mail te sturen naar [email protected].

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.