Huishoudelijke hulp wordt huishoudelijke ondersteuning

1

Huishoudelijke hulp wordt huishoudelijke ondersteuning   Cliënten met indicatie worden thuis bezocht

HOLTEN – De gemeente Rijssen-Holten vindt het belangrijk dat haar inwoners de ondersteuning krijgen die goed bij hen past én hen goed ondersteunt. Tegelijkertijd blijven de kosten voor de zorg en ondersteuning stijgen. Door de huishoudelijke ondersteuning anders te organiseren, kan de gemeente, binnen de financiële mogelijkheden de best mogelijke ondersteuning blijven bieden. De gemeente Rijssen-Holten heeft samen met twaalf Twentse gemeenten een aanbesteding uitgevoerd voor deze huishoudelijke ondersteuning.

Resultaat aanbesteding
Het resultaat van deze regionale aanbesteding is bekend. In totaal voldoen 22 partijen aan de gestelde eisen en komen in aanmerking voor een raamovereenkomst (contract). De gemeente Rijssen-Holten gaat met 22 marktpartijen een raamovereenkomst afsluiten. Doordat er zoveel partijen gecontracteerd worden, houdt de cliënt maximale keuzevrijheid.

Cliënten hoeven nu niets te doen
Wethouder Ben Beens legt uit: “Cliënten met een indicatie worden in het eerste kwartaal van 2015 door ons thuis bezocht. Zij hoeven zelf geen contact op te nemen met ons. Tijdens het huisbezoek wordt de ondersteuningsbehoefte opnieuw onderzocht en beoordeeld. Is de situatie verbeterd of juist achteruitgegaan sinds de cliënt huishoudelijke hulp heeft gekregen? Helpen familie, vrienden of kennissen de cliënt? Is hier iets in veranderd of zijn veranderingen mogelijk? Op basis van deze informatie krijgen cliënten een nieuwe beoordeling”.  

De nieuwe indicatie
Cliënten die in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning krijgen een indicatie die er anders uitziet dan men gewend is. Normaal gesproken kreeg men een indicatie voor een aantal uren en minuten huishoudelijke hulp per week. Dit verandert in 2015. De uren en minuten zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats komt het resultaat, een schoon huishouden. Dit beperkt zich tot het op orde houden van de dagelijks in gebruik zijnde ruimten.  

Eigen bijdrage in 2015
Een eigen bijdrage wordt berekend over het bedrag dat de gemeente uitgeeft aan het organiseren van de ondersteuning (huishoudelijke ondersteuning). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Meer informatie kunnen cliënten hierover vinden op de website van het CAK http://www.cak.nl. Op deze website kan ook een eigen-bijdrageberekening worden berekend.

1 reactie
  1. aaaa zegt

    Deze informatie klopt niet: Voor een eigen bijdrage moet men niet kijken op [b]www.cak.nl[/b] maar men moet kijken op [b]www.hetcak.nl[/b].

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.