Gemeentebelang zet facebook in om ideeën te inventariseren

HOLTEN – 2015 is nog maar net voorbij, maar de gemeenteraad kan nu al plannen voor kadernota/begroting van 2017 aandragen. Daarom gaan wij als politieke partij daarmee ook aan de slag.

Een van de belangrijkste basisuitgangspunten van Gemeentebelang is dat zij bij haar doen en laten actief aansluiting zoekt bij de inwoners, ondernemers en verenigingen van de gemeente Rijssen-Holten. Een middel wat daarbij volgens Gemeentebelang goed ingezet kan worden is Facebook: in het drukke dagelijkse leven is het makkelijker om een idee in te brengen via Facebook, dan via uitgebreide praatsessies.

Kortom, wij roepen alle inwoners, ondernemers en verenigingen van onze mooie gemeente op om hun ideeën voor 2017 uiterlijk 1 maart 2016 aan ons door te geven via Facebook.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: http://www.gb-rijssen-holten.nl

Reacties zijn gesloten.